Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konstanty jsou datové objekty jejich hodnoty nelze v programu měnit Deklarace Const jméno = hodnota Příklad: Textový řetězec ZPRAVA Const ZPRAVA = “Zadej.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konstanty jsou datové objekty jejich hodnoty nelze v programu měnit Deklarace Const jméno = hodnota Příklad: Textový řetězec ZPRAVA Const ZPRAVA = “Zadej."— Transkript prezentace:

1 Konstanty jsou datové objekty jejich hodnoty nelze v programu měnit Deklarace Const jméno = hodnota Příklad: Textový řetězec ZPRAVA Const ZPRAVA = “Zadej heslo “ Příklad: Definice konstanty . Const PI = 3.141592653

2 Proměnná datový objekt, jehož hodnotu lze v průběhu programu měnit určena identifikátorem - jménem a datovým typem deklaruje se pomocí klíčového slova Dim datové typy Syntaxe: Dim jméno As typ

3 Datové typy Variant - univerzální datový typ Integer - celé číslo (2 bytes) Long - celé číslo Single – reálné číslo (4 bytes) ±[3.402823E38 to 1.401298E-45] Double – reálné číslo (8 bytes) Boolean - logická hodnota True nebo False String - řetězec (10 bytes) Dim P As Integer Dim OK As Boolean Dim Cesta As String

4 Proměnná proměnné lze deklarovat v části general - declaration, tyto proměnné mají platnost ve všech procedurách daného formuláře tzv. globální proměnné pokud proměnnou deklaruji uvnitř procedury, má platnost pouze uvnitř této procedury

5 Deklarace proměnných OPTION EXPLICIT - na začátku programu (pomocí nabídky Tools - Options - Editor - Require Variable Declaration) –povinnost deklarovat proměnné –provádí automatickou kontrolu deklarace –pro větší přehlednost je doporučeno proměnné deklarovat. pokud proměnnou nedeklaruji, je jí automaticky přiřazen datový typ Variant

6 Proměnná nesmím deklarovat tímto způsobem: Dim I, J As Integer pak I je typu Variant a J je Integer

7 Přiřazení hodnoty do proměnné pocet = 10 'Proměnné počet je přiřazena hodnota 10 jmeno1 = "Pavel" 'Proměnné jmeno1 je přiřazen řetězec Pavel jmeno2 = jmeno1 'Proměnné jmeno2 je přiřazena hodnota proměnné jmeno1

8 Znakové konstanty Nová řádka v objektu MSGBOX –pomocí konstanty vbNewLine –nebo konstanta vbCrLf

9 Kreslení bodu objekt.PSet (x, y) Pset(1000,1000 ) ‘na formuláři se objeví bod ScaleMode - nastavení na Twip {1 cm =567 Twip } objekt.DrawWidth [= tloušťka] Nastavení barvy: vlastnost ForeColor - formuláře DrawWidth=4 ‘nastavení tloušťky pera Funkce RGB(red,green,blue) Pset(1000,1000 ), RGB(255,0,0) Vlastnost AutoRedraw (formulář) - automatické překreslování

10 Barevné konstanty pro barevné kreslení je možno využít barevných konstant –vbBlack, vbGreen, vbRed, vbBlue … –Pset(1000,1000 ), vbRed

11 Události generované myší Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single) Buttončíslo, které říká, jaké tlačítko myši bylo stisknuto bitové pole (vbLeftButton - levé, vbRightButton - pravé) Shiftčíslo, které informuje o stlačení pomocné klávesy (Shift, Ctrl) bitové pole x, ysouřadnice aktuální pozice myši Parametry


Stáhnout ppt "Konstanty jsou datové objekty jejich hodnoty nelze v programu měnit Deklarace Const jméno = hodnota Příklad: Textový řetězec ZPRAVA Const ZPRAVA = “Zadej."

Podobné prezentace


Reklamy Google