Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Deklarace Radim Štefan. 2 Použité zkratky BP – Borland Pascal De – Delphi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Deklarace Radim Štefan. 2 Použité zkratky BP – Borland Pascal De – Delphi."— Transkript prezentace:

1 Deklarace Radim Štefan

2 2 Použité zkratky BP – Borland Pascal De – Delphi

3 3 Deklarace Type – deklarace typů Var – deklarace proměnných Const – deklarace konstant Function – deklarace funkce Procedure – procedury Object (BP) – objekty Class (De) – objekty

4 4 Deklarace v programu (BP) Type, Var, Const, Object – globální deklarace na začátku programu Hlavičky funkcí – forward 1 Hlavičky procedur – forward 1 1 )Deklarovat hlavičky a funkce pomocí klíčového slova Forward není nutné. Je to výhodné pro přehlednost Není nutné hlídat posloupnost deklarací funkcí a procedur

5 5 Deklarace v programu (BP)

6 6 Globální deklarace v UNITách Interface - rozhraní, propojení Type, Var, Const, Object (BP), Class (De) - globální Hlavičky funkcí Hlavičky procedur

7 7 Příklady (BP) - interface

8 8

9 9 Hlavičky funkcí a procedur

10 10 Příklady (De) - interface

11 11 Příklady (De) - interface

12 12 Lokální deklarace v UNITách Implementation - uskutečnění, naplnění, realizace Type, Var, Const, Object (BP), Class (De) – lokální pro aktuální unitu Deklarace metod objektů, procedur, funkcí – Hlavička + realizace algoritmu

13 13 Hlavička globální funkce Lokální proměnné – platí jen v rámci této Unity Deklarace lokální funkce – platí jen v rámci této Unity Deklarace globální funkce realizace funkce jejíž hlavička je deklarovaná v INTERFACE

14 14 Deklarace typů Type TS15 = string[15]; TS15 = string[15]; TPole1 = array[1..1000] of integer; TPole1 = array[1..1000] of integer; TPole2 = array[1..100] of TS15; TPole2 = array[1..100] of TS15; TPole3 = array[1..100] of string[15]; TPole3 = array[1..100] of string[15]; RVeta = record RVeta = record Jm: ts15; Jm: ts15; Pr: string[25]; Pr: string[25]; End; End;

15 15 Deklarace typů (De) Type TForm1 = class(TForm) TForm1 = class(TForm)... Deklarace objektů... Deklarace objektů Private Private (Deklarace lokální) (Deklarace lokální) Proměnné Proměnné Metody – hlavičky procedur a funkcí Metody – hlavičky procedur a funkcí Public Public (Deklarace globální) (Deklarace globální) Proměnné Proměnné Metody – hlavičky procedur a funkcí Metody – hlavičky procedur a funkcí End; End;

16 16 Deklarace typů (De)

17 17 Celočíselné typy (BP) TypeRozsah Shortint–128..1278b Byte0..2558b Integer–32768..32767 16b Word0..6553516b Longint–2147483648..214748364732b Comp -2 63..2 63 -1 -9,2*10 18.. 9,2*10 18 64b

18 18 Celočíselné typy (De) TypeRozsah Shortint–128..1278b Byte0..2558b Smallint–32768..3276716b Word0..6553516b Integer–2147483648..214748364732b Longint–2147483648..214748364732b DWord0..429496729532b Longword0..429496729532b Cardinal0..429496729532b Int64 -2 63 +1..2 63 -1 -9,2*10 18.. 9,2*10 18 64b

19 19 Typy s pohyblivou řádovou čárkou (BP) - Float TypeRozsahČíslice Real 2.9x10 –39..1.7x10 38 11–12 6B6B6B6B Single 1.5x10 –45.. 3.4 x 10 38 7–8 4B4B4B4B Double 5.0x10 –324..1.7x10 308 15–16 8B8B8B8B Extended 3.6x10 –4951..1.1x10 4932 19–2010B Comp –2 63 +1.. 2 63 –1 -9,2*10 18.. 9,2*10 18 19–20 8B

20 20 Typy s pohyblivou řádovou čárkou (De) - Float TypeRozsahČíslice Real48 2.9x10 –39..1.7x10 38 11–12 6B6B6B6B Single 1.5x10 –45.. 3.4 x 10 38 7–8 4B4B4B4B Double 5.0x10 –324..1.7x10 308 15–16 8B8B8B8B Extended 3.6x10 –4951..1.1x10 4932 19–2010B Comp –2 63 +1.. 2 63 –1 19–20 8B Currency –922337203685477.5808.. 922337203685477.5807 19–208B Real 5.0x10 –324..1.7x10 308 15–168B

21 21 Další typy TypOznačeníVelikost Char Znaková proměnná 1B String Řetězec – textová proměnná 255B – BP 4G – De String[10] Řetězec – pevná délka [10]  10B Boolean Logická proměnná 1B

22 22 Deklarace proměnných Type TS15 = string[15]; TS15 = string[15]; Var i:integer; i:integer; a, b:single; a, b:single; s:string; s:string; s10:string[10]; s10:string[10]; s15:TS15; s15:TS15; c:char; c:char;

23 23 Deklarace proměnných Type TS15 = string[15]; TS15 = string[15]; TP1 = array[1..1000] of integer; TP1 = array[1..1000] of integer; TP2 = array[1..100] of TS15; TP2 = array[1..100] of TS15;Var s15: TS15; s15: TS15; s15a: string[15]; s15a: string[15]; P1: TP1; P1: TP1; P1a: array[1..1000] of integer; P1a: array[1..1000] of integer; P2: TP2; P2: TP2; P2 = array[1..100] of TS15; P2 = array[1..100] of TS15;

24 24 Deklarace proměnných Type TVeta = record; TVeta = record; Jmeno:string[15]; Jmeno:string[15]; Vyska: byte; Vyska: byte; Hmot:single; Hmot:single; end; end;Var Veta:TVeta; Veta:TVeta; Použití Begin Veta.jmeno:= ‘Jan’; Veta.jmeno:= ‘Jan’; Veta.vyska:= 180; Veta.vyska:= 180; Veta.hmot:= 82.5; Veta.hmot:= 82.5;End.

25 25 Deklarace konstant hodnotu nelze v programu měnit. Const MaxI = 1000; MaxI = 1000; Ano = True; Ano = True; Ne = False; Ne = False; MyName = ‘Karel’; MyName = ‘Karel’; Eps = 1.0E-10; Eps = 1.0E-10; PrvniX = 1.0; PrvniX = 1.0; PrvniI = 1; PrvniI = 1;

26 26 Deklarace konstant hodnotu nelze v programu měnit. Const MaxI = 1000; MaxI = 1000; Ano = True; Ano = True; Ne = False; Ne = False;Var i: integer; i: integer; t:boolean; t:boolean;Begin t:= Ano; t:= Ano; IF t then t:= Ne else t:= Ano; IF t then t:= Ne else t:= Ano; i:= MaxI; i:= MaxI;End.

27 27 Deklarace konstant hodnotu nelze v programu měnit. Const MyName = ‘Karel’; MyName = ‘Karel’; Eps = 1.0E-10; Eps = 1.0E-10;Var s: string; s: string; x:extended; x:extended;Begin s:= MyName; s:= MyName; x:= Eps; x:= Eps;End.

28 28 Deklarace konstant hodnotu nelze v programu měnit. Const PrvniX = 1.0; PrvniX = 1.0; PrvniI = 1; PrvniI = 1;Var i: word; i: word; x:extended; x:extended;Begin i:= PrvniI; i:= PrvniI; x:= PrvniX; x:= PrvniX; End.

29 29 Deklarace konstant hodnotu lze v programu měnit. Const (PB) Var (De) MaxI: word = 1000; MaxI: word = 1000; Ano: boolean = True; Ano: boolean = True; Ne: boolean = False; Ne: boolean = False; MyName: string[10] = ‘Karel’; MyName: string[10] = ‘Karel’; Eps: single = 1.0E-10; Eps: single = 1.0E-10; PrvniX: double = 1.0; PrvniX: double = 1.0; PrvniI: integer = 1; PrvniI: integer = 1; Proměnná s počáteční hodnotou

30 30 Deklarace hlaviček procedur Deklarujte proceduru bez parametrů Procedure AAA; Begin AAA; AAA; End.

31 31 Deklarace hlaviček procedur formální parametry 2 vstupní celočíselné parametry Procedure aaa(I, j: integer); 2. varianta Var k, l: integer; Begin k:= 10; l:= 5; k:= 10; l:= 5; AAA(k, l); AAA(k, l); End. 1. varianta Begin AAA(10, 5); AAA(10, 5); End.

32 32 Deklarace hlaviček procedur 2 vstupně/výstupní znakové parametry Procedure aaa(var c, d: char); Var a, b: char; Begin a:= ‘ p‘; b:= ‘H’; a:= ‘ p‘; b:= ‘H’; AAA(a, b); AAA(a, b); End.

33 33 Deklarace hlaviček procedur 1 vstupně/výstupní znakový parametr 1 vstupní float parametr Procedure aaa(var c: char; x: single); Var a: char; Begin a:= ‘x‘; a:= ‘x‘; AAA(a, 10.0); AAA(a, 10.0); End.

34 34 Deklarace hlaviček procedur 2 vstupně/výstupní znakový parametry 1 vstupní logický Procedure aaa(var c, d: char; t: boolean); Var a, b: char; Begin a:= ‘x‘; b:= #13; a:= ‘x‘; b:= #13; AAA(a, b, true); AAA(a, b, true); End.

35 35 Deklarace hlaviček procedur 1 vstupně/výstupní znakový parametr 1 vstupní znakový parametr 1 vstupně/výstupní logický parametr Procedure aaa(var c: char; d: char; var t: boolean); Var a: char; z: boolean; Begin a:= ‘x‘; z:= false; a:= ‘x‘; z:= false; AAA(a, ‘v’, true); AAA(a, ‘v’, true); End.

36 36 Deklarace hlaviček funkcí 2 vstupní celočíselné parametry Typ funkce stejný jako vstupní parametry Function aaa(I, j: integer): integer; Var i: integer; Begin i:= AAA(10, 5); i:= AAA(10, 5); End.

37 37 Deklarace hlaviček funkcí 2 vstupně/výstupní znakové parametry Typ funkce stejný jako vstupně/výstupní parametry function aaa(var c, d: char): char; Var a, b, r: char; Begin a:= ‘ p‘; b:= ‘H’; a:= ‘ p‘; b:= ‘H’; r:= AAA(a, b); r:= AAA(a, b); End.

38 38 Deklarace hlaviček funkcí 1 vstupně/výstupní znakový parametr 1 vstupní float parametr Typ funkce stejný vstupní parametr function aaa(var c: char; x: single): single; Var a: char; y: single; Begin a:= ‘x‘; a:= ‘x‘; y:= AAA(a, 10.0); y:= AAA(a, 10.0); End.

39 39 Deklarace hlaviček funkcí 2 vstupně/výstupní znakový parametry 1 vstupní logický Typ funkce stejný vstupní parametr function aaa(var c, d: char; t: boolean): boolean; Var a, b: char; t: boolean; Begin a:= ‘x‘; b:= #13; a:= ‘x‘; b:= #13; t:= AAA(a, b, true); t:= AAA(a, b, true); End.

40 40 Deklarace hlaviček procedur formální parametry Vstupní parametr: proměnná stejného typu Konstanta stejného typu Vstupně/výstupní parametr: proměnná stejného typu

41 Pokračování příště


Stáhnout ppt "Deklarace Radim Štefan. 2 Použité zkratky BP – Borland Pascal De – Delphi."

Podobné prezentace


Reklamy Google