Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Druhé cvičení Vytváření identifikátorů Datové typy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Druhé cvičení Vytváření identifikátorů Datové typy"— Transkript prezentace:

1 Druhé cvičení Vytváření identifikátorů Datové typy
Deklarace proměnných Operátory

2 Identifikátory složeny z písmen, číslic, podrtžítek a $
třída – začíná velkým písmenem HelloWorld, String, System metoda – začíná malým písmenem println(), getPrivateKey(), toString() proměnná – začíná malým písmenem name, address, countParts konstanta – všechna písmena velká KEY, MAX_VALUE balík – všechna písmena malá java.lang,java.util Java cv2

3 Datové typy Primitivní datové typy Referenční datové typy
číselné (celočíselné a reálné) znakové logické void Referenční datové typy třídy pole Každý primitivní typ má tzv. „wrapper“. Java cv2

4 Celočíselné datové typy
byte 8 bitů, až 127 short 16 bitů, až int 32 bitů, 2,14 mld long 64 bitů, 9,2 mld mld (1018) + - + - Java cv2

5 Celočíselné konstanty
dekadické 0, 2, -5, 159, L oktalové 0, 02, 0134, -045, L hexadecimální 0x0, 0x9, -0xB, 0x123456AF7895L Java cv2

6 Reálné datové typy float 32 bitů, 1.4E-45 až 3,4E+38 double
zápis konstant: 3.14, -28.0F, 5e2, -5e2, 5e-2, -5e-2, +5e+2 POSITIVE_INFINITY, NEGATIVE_INFINITY, NaN + - + - + - + - Java cv2

7 Znakové datové typy char zápis konstant: 16 bitů (Unicode)
‘A’, ‘x’, ‘.’, ‘”’ ‘\u0161’(š),‘\uFB7A’ (ﭺ), ‘\u05E7’ (ק) ‘\n’, ‘\r’, ‘\t’, ‘\\’, ‘\’’ Java cv2

8 Další primitivní typy boolean void logické hodnoty znamená „nic“
true, false void znamená „nic“ nemá hodnotu nelze definovat proměnnou tohoto typu Java cv2

9 Wrapper třídy obalují primitivní datové typy
Integer, Byte, Short, Long Double, Float Character Boolean Př.: Integer.MAX_VALUE Java cv2

10 Wrapper Java cv2

11 Deklarace proměnných kdekoliv v programu základní syntaxe
<<typ>> <<jméno>>; např.: int a; char c; Boolean vysledek; Java cv2

12 Deklarace proměnných 2 více proměnných najednou
int a,b,c; deklarace s inicializací int a = 10; int x = y; kombinace int a=10, b, c=20; Java cv2

13 Deklarace konstant konstanta – proměnná s pevně přiřazenou hodnotou
syntaxe final <<typ>> <<jméno>> [= <<hodnota>>]; např.: final double MAX = ; MAX = ; //chyba final int LIMIT; LIMIT = 666; Java cv2

14 Operátory Aritmetické Relační Logické Bitové Přiřazení Přetypování
Ternární operátor Operátor „new“ Java cv2

15 Aritmetické operátory binární
op1 + op2 součet op1 - op2 rozdíl op1 * op2 součin op1 / op2 podíl op1 % op2 modulo zbytek po dělení op1 operandem op2 Java cv2

16 Aritmetické operátory unární
+op1 indikace kladné hodnoty -op1 aritmetická negace op1++ inkrementace po vyhodnocení ++op1 inkrementace před vyhodnocením op1-- dekrementace po vyhodnocení --op1 dekrementace před vyhodnocením př.: a=b++; odpovídá a=b; b=b+1; a=++b; odpovídá b=b+1; a=b; Java cv2

17 Relační operátory op1 > op2 op1 je větší než op2
op1 >= op2 op1 je větší nebo roven op2 op1 < op2 op1 je menší než op2 op1 <= op2 op1 je menší nebo roven op2 op1 == op2 op1 a op2 jsou si rovné op1 != op2 op1 a op2 si nejsou rovné Java cv2

18 Logické operátory op1 && op2 logický AND op1 || op2 logický OR
op1 a zároveň op2 jsou true op1 || op2 logický OR op1 nebo op2 je true !op logický NOT op1 je false Java cv2

19 Bitové operátory op1 >> op2 bitový posuv op1 doprava o op2 bitů
op1 << op2 bitový posuv op1 doleva o op2 bitů op1 >>> op2 jako >>, ale neznaménkově op1 & op bitový AND op1 | op bitový OR op1 ^ op bitový XOR ˜op bitový doplněk Java cv2

20 Operátor přiřazení a = b;
hodnota přiřazení je hodnota levého operandu po provedení přiřazení proto je možno a = b = c; zkrácený zápis aritmetických a bitových operací a += b; odpovídá a=a+b; a *=b; odpovídá a=a*b; a >>=b; odpovídá a=a>>b; Java cv2

21 Přetypování syntaxe např.: char a; byte b=71;
<<proměnná1>> = (<<typ>>) <<výraz>> např.: char a; byte b=71; a = (char) b; //písmeno G int x; double y=2.00; x = (int) (y*y) Java cv2

22 Přetypování 2 Rozšiřující konverze Př.: int a = 5; long b = a;
nedochází ke ztrátě informace, nemusí se psát operátor přetypování byte => short, int, long, float, double, char, short => int, long, float, double, int => long, float, double, long => float, double, float => double Př.: int a = 5; long b = a; Java cv2

23 Přetypování 3 Zužující konverze
může dojít ke ztrátě přesnosti nebo změně hodnoty, je nutné explicitně operátor uvést short => byte, short => byte, char, char => byte, short, int => byte, short, char long => byte, short, char, int float => byte, short, char, int, long, double => byte, short, char, int, long, float Př.: long a = L; int b = (int) a; Java cv2

24 Ternární operátor syntaxe sémantika Př.:
<<podmínka>>?<<výrazTrue>>:<<výrazFalse>>; sémantika Pokud je podmínka vyhodnocena jako pravdivá, vykoná se výrazTrue, jinak se vykoná výrazFalse Př.: i=b?1:0; //převod logické hodnoty na číslo Java cv2

25 Operátor „new“ vytváří nový objekt Př.: String s = new String();
Boolean b = new Boolean(true); Java cv2

26


Stáhnout ppt "Druhé cvičení Vytváření identifikátorů Datové typy"

Podobné prezentace


Reklamy Google