Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Druhé cvičení Vytváření identifikátorů Datové typy Deklarace proměnných Operátory.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Druhé cvičení Vytváření identifikátorů Datové typy Deklarace proměnných Operátory."— Transkript prezentace:

1 Druhé cvičení Vytváření identifikátorů Datové typy Deklarace proměnných Operátory

2 Java cv22 Identifikátory složeny z písmen, číslic, podrtžítek a $ třída – začíná velkým písmenem HelloWorld, String, System metoda – začíná malým písmenem println(), getPrivateKey(), toString() proměnná – začíná malým písmenem name, address, countParts konstanta – všechna písmena velká KEY, MAX_VALUE balík – všechna písmena malá java.lang,java.util

3 Java cv23 Datové typy Primitivní datové typy číselné (celočíselné a reálné) znakové logické void Referenční datové typy třídy pole Každý primitivní typ má tzv. „wrapper“.

4 Java cv24 Celočíselné datové typy byte 8 bitů, -128 až 127 short 16 bitů, -32 768 až 32 767 int 32 bitů, 2,14 mld long 64 bitů, 9,2 mld mld (10 18 ) +-+- +-+-

5 Java cv25 Celočíselné konstanty dekadické 0, 2, -5, 159, 2368712678954L oktalové 0, 02, 0134, -045, 09517538521559L hexadecimální 0x0, 0x9, -0xB, 0x123456AF7895L

6 Java cv26 Reálné datové typy float 32 bitů, 1.4E-45 až 3,4E+38 double 64 bitů, 4,9E-324 až 1,7E+308 zápis konstant: 3.14, -28.0F, 5e2, -5e2, 5e-2, -5e-2, +5e+2 POSITIVE_INFINITY, NEGATIVE_INFINITY, NaN +-+- +-+- +-+- +-+-

7 Java cv27 Znakové datové typy char 16 bitů (Unicode) zápis konstant: ‘A’, ‘x’, ‘.’, ‘”’ ‘\u0161’(š),‘\uFB7A’ ( ﭺ ), ‘\u05E7’ ( ק ) ‘\n’, ‘\r’, ‘\t’, ‘\\’, ‘\’’

8 Java cv28 Další primitivní typy boolean logické hodnoty true, false void znamená „nic“ nemá hodnotu nelze definovat proměnnou tohoto typu

9 Java cv29 Wrapper třídy obalují primitivní datové typy Integer, Byte, Short, Long Double, Float Character Boolean Př.: Integer.MAX_VALUE

10 Java cv210 Wrapper

11 Java cv211 Deklarace proměnných kdekoliv v programu základní syntaxe > >; např.: int a; char c; Boolean vysledek;

12 Java cv212 Deklarace proměnných 2 více proměnných najednou int a,b,c; deklarace s inicializací int a = 10; int x = y; kombinace int a=10, b, c=20;

13 Java cv213 Deklarace konstant konstanta – proměnná s pevně přiřazenou hodnotou syntaxe final > > [= >]; např.: final double MAX = 100.00; MAX = 200.00; //chyba final int LIMIT; LIMIT = 666;

14 Java cv214 Operátory Aritmetické Relační Logické Bitové Přiřazení Přetypování Ternární operátor Operátor „new“

15 Java cv215 Aritmetické operátory binární op1 + op2 součet op1 - op2 rozdíl op1 * op2 součin op1 / op2 podíl op1 % op2 modulo zbytek po dělení op1 operandem op2

16 Java cv216 Aritmetické operátory unární +op1 indikace kladné hodnoty -op1 aritmetická negace op1++ inkrementace po vyhodnocení ++op1 inkrementace před vyhodnocením op1-- dekrementace po vyhodnocení --op1 dekrementace před vyhodnocením př.: a=b++; odpovídá a=b; b=b+1; a=++b; odpovídá b=b+1; a=b;

17 Java cv217 Relační operátory op1 > op2 op1 je větší než op2 op1 >= op2 op1 je větší nebo roven op2 op1 < op2 op1 je menší než op2 op1 <= op2 op1 je menší nebo roven op2 op1 == op2 op1 a op2 jsou si rovné op1 != op2 op1 a op2 si nejsou rovné

18 Java cv218 Logické operátory op1 && op2 logický AND op1 a zároveň op2 jsou true op1 || op2 logický OR op1 nebo op2 je true !op1 logický NOT op1 je false

19 Java cv219 Bitové operátory op1 >> op2 bitový posuv op1 doprava o op2 bitů op1 << op2 bitový posuv op1 doleva o op2 bitů op1 >>> op2 jako >>, ale neznaménkově op1 & op2 bitový AND op1 | op2 bitový OR op1 ^ op2 bitový XOR ˜op bitový doplněk

20 Java cv220 Operátor přiřazení a = b; hodnota přiřazení je hodnota levého operandu po provedení přiřazení proto je možno a = b = c; zkrácený zápis aritmetických a bitových operací a += b; odpovídá a=a+b; a *=b; odpovídá a=a*b; a >>=b; odpovídá a=a>>b; …

21 Java cv221 Přetypování syntaxe > = ( >) > např.: char a; byte b=71; a = (char) b; //písmeno G int x; double y=2.00; x = (int) (y*y)

22 Java cv222 Přetypování 2 Rozšiřující konverze nedochází ke ztrátě informace, nemusí se psát operátor přetypování byte => short, int, long, float, double, char, short => int, long, float, double, int => long, float, double, long => float, double, float => double Př.: int a = 5; long b = a;

23 Java cv223 Přetypování 3 Zužující konverze může dojít ke ztrátě přesnosti nebo změně hodnoty, je nutné explicitně operátor uvést short => byte, short => byte, char, char => byte, short, int => byte, short, char long => byte, short, char, int float => byte, short, char, int, long, double => byte, short, char, int, long, float Př.: long a = 999999999L; int b = (int) a;

24 Java cv224 Ternární operátor syntaxe >? >: >; sémantika Pokud je podmínka vyhodnocena jako pravdivá, vykoná se výrazTrue, jinak se vykoná výrazFalse Př.: i=b?1:0; //převod logické hodnoty na číslo

25 Java cv225 Operátor „new“ vytváří nový objekt Př.: String s = new String(); Boolean b = new Boolean(true);

26


Stáhnout ppt "Druhé cvičení Vytváření identifikátorů Datové typy Deklarace proměnných Operátory."

Podobné prezentace


Reklamy Google