Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy Visual Basicu. Proměnné Proměnná je pojmenované místo v operační paměti počítače Do proměnné lze ukládat hodnoty a kdykoliv je měnit (přepisovat)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy Visual Basicu. Proměnné Proměnná je pojmenované místo v operační paměti počítače Do proměnné lze ukládat hodnoty a kdykoliv je měnit (přepisovat)"— Transkript prezentace:

1 Základy Visual Basicu

2 Proměnné Proměnná je pojmenované místo v operační paměti počítače Do proměnné lze ukládat hodnoty a kdykoliv je měnit (přepisovat) Jméno proměnné (identifikátor) musí splňovat především tato pravidla:  nesmí začínat číslicí  nesmí obsahovat mezery a speciální znaky  nesmí to být klíčové slovo

3 Proměnné Option Explicit Dim text As string Dim cislo As integer Dim polomer As single text = " Ahoj " cislo = 25 polomer = 19.27 pouze nadeklarované proměnné proměnná pro textové řetězce proměnná pro celá čísla proměnná pro reálná čísla přiřazení textu přiřazení celého čísla přiřazení reálného čísla

4 Proměnné text = " Ahoj " & text & cislo sčítání řetězců a čísel převedených na text cislo = cislo + 1 soucet = soucet + cislo zvyšování obsahu proměnných obsah = 3.14*(prumer/2)^2 výpočet hodnoty proměnné

5 Vstupy / výstupy

6 Start text = InputBox(" Zadej text ") čti cislo Konec piš text, cislo čti text cislo = val(InputBox(" Zadej číslo ")) MsgBox(" Zadáno: " & text & cislo) vstup textu z klávesnice vstup čísla z klávesnice výstup textů na obrazovku

7 Větvení

8 Úplné větvení Start Příkaz 1 Podmínka Konec If podmínka Then End If příkaz 1 Příkaz 2 Else příkaz 2

9 Neúplné větvení Start Příkaz Podmínka Konec If podmínka Then End If příkaz zkrácený zápis If podmínka Then příkaz

10 Start Příkaz 1 Podmínka1 Konec Příkaz 2 If podmínka1 Then příkaz 1 ElseIf podmínka2 Then příkaz 2 Else příkaz 3 End If Podmínka2 Příkaz 3

11 Přepínač Start P1 Proměnná Konec Select Case proměnná End Select P1 P0P2P3P4 h1h2,h3>h4h5-h6 Case h1 P2 Case h2, h3 P3 Case Is > h4 P3 Case h5 To h6 P0 Case Else

12 Cykly

13 Cyklus se známým počtem průchodů Start Tělo cyklu i=1,n Konec For i=1 To n Next i tělo cyklu (sekvence příkazů)

14 Cyklus se známým počtem průchodů Start Tělo cyklu i=1(krok),n Konec For i=1 To n Step krok Next i tělo cyklu (sekvence příkazů)

15 Cyklus s podmínkou na začátku Start Tělo cyklu Podmínka Konec Do While podmínka Loop tělo cyklu (sekvence příkazů)

16 Cyklus s podmínkou na začátku Start Tělo cyklu Podmínka Konec Do Until podmínka Loop tělo cyklu (sekvence příkazů)

17 Cyklus s podmínkou na konci Start Tělo cyklu Podmínka Konec Do Loop While podmínka tělo cyklu (sekvence příkazů)

18 Cyklus s podmínkou na konci Start Tělo cyklu Podmínka Konec Do Loop Until podmínka tělo cyklu (sekvence příkazů)

19 Použití tlačítek ve výstupním okně Start Opakovat? Konec Do Loop While tl=vbRetry tl = MsgBox ( c^2, vbRetryCancel, "Druhá mocnina čísla" & c) čti c piš c 2 c = val ( InputBox (" Zadej číslo ") )

20 Typy dat, matematické funkce

21 Základní typy dat TypbajtůPopisRozsah od-do Byte1přirozené číslo0 až 255 Boolean2logická ANO/NETrue / False Integer2celé číslo-32 768 až 32 767 Long4velké celé číslo-2 147 483 648 až 2 147 483 647 Single4desetinné číslo±1,4.10 -45 až ±3,4.10 38 Double8velké deset. číslo±4,9.10 -324 až ±1,8.10 308 Stringznakyřetězec znakůznaky ASCII tabulky (kódy 0-255) Date8datum1. ledna 100 až 31. prosince 9999

22 Základní matematické operátory OperátorPopisPříklad pro a=7 b=2 Výsledek c= +součetc = a + b9 -rozdílc = a - b5 *součinc = a*b14 /podílc = a / b3,5 \celočíselné děleníc = a \ b3 Modzbytek po celočíselném dělení c = a Mod b1 ^mocninac = a^b49

23 Základní matematické funkce FunkcePopisPříklad SqrDruhá odmocninaSqr (25) → 5 IntKonverze na celé čísloInt (3.98) → 3 RndNáhodné číslo z intervalu <0,1) (nutno inicializovat Randomize) Rnd → 0.71465 RoundZaokrouhleníRound (3.98) → 4 AbsAbsolutní hodnotaAbs (-45) → 45 Sin, Cos, TanGoniometrické funkceCos (3.14159) → -1 AtnArkus tangens4*Atn (1) → 3.14159 LogPřirozený logaritmus ln e xLog (2.71828) → 1 ExpExponenciální funkce e x Exp (1) → 2.71828

24 Příklady použití funkcí PopisPříklad Náhodné číslo z intervalu nahoda = Int((max * Rnd) + 1) Náhodné číslo z intervalu nahoda = Int((max - min + 1) * Rnd + min) Logaritmus o základu 10log 10 (x)= Log (x) / Log (10) Arkus sínus (inverzní funkce) arksin = Atn (x / Sqr (-x*x + 1)) Arkus kosínus (inverzní funkce) arkcos = Atn (-x / Sqr (-x*x + 1)) + 2*Atn (1)

25 Strukturovaná proměnná pole

26 Dim cisla (1 To 5) As integer proměnná cisla pro 5 celých čísel jak vypadá proměnná cisla v operační paměti cisla (1) = -34 zápis dat do jedné položky pole -345301298 ← index cisla 12345 15-8501298 cisla (2) = 53

27 Strukturovaná proměnná pole For i = 1 To 5 cisla (i) = 0 Next i vynulování všech položek pole 00000 ← index cisla 12345 -344301298 For i = 1 To 5 cisla (i) = 2^i Next i 2481632 zápis dat do všech položek pole

28 Strukturovaná proměnná pole vystup = "Čísla:" For i = 1 To 5 vystup = vystup & " " & cisla(i) Next i MsgBox vystup,, "Výstup" příprava pro výpis všech položek ← index cisla 12345 2481632

29 Strukturovaná proměnná pole Dim jmena(3) As string proměnná jmena pro 4 řetězce (index je od nuly!) ← index jmena 0123 PetrJanTomášKarel jak vypadá proměnná jmena v operační paměti jmena (2) = "Ivoš" zápis dat do jedné položky pole PetrJanIvošKarel

30 Strukturovaná proměnná pole ← index jmena 0123 PetrJanIvošKarel vystup = "Jména:" For i = 0 To 3 vystup = vystup & vbNewLine & jmena(i) Next i MsgBox vystup,, "Výstup" příprava pro výpis všech položek

31 Dvojrozměrné pole Dim matice (1 To 5, 1 To 3) As integer proměnná matice pro 5 řádků a 3 sloupce jak vypadá proměnná matice v operační paměti cisla (1) = 34 ← index sloupce matice index řádku → 123 1 5-6-4 2 -84133 3 120-98 4 0-921 5 257

32 Dvojrozměrné pole Dim matice(1 To 5, 1 To 3) As Integer For i = 1 To 5 For j = 1 To 3 matice(i, j) = 0 Next j Next i Vynulování všech položek matice matice 000 000 000 000 000

33 Dvojrozměrné pole vystup = "Matice:" & vbNewLine For i = 1 To 5 For j = 1 To 3 vystup = vystup & " " & matice(i, j) Next j vystup = vystup & vbNewLine Next i MsgBox vystup,, "Výstup" Výpis všech položek matice

34 Podprogramy: Funkce

35 Funkce Function pi () As single pi = 4 * Atn (1) End Function MsgBox (Cos (pi) ) obvod = 2 * pi * polomer typ návratové hodnoty přiřazení návratové hodnoty Příklady volání funkce Funkce provede nějaký výpočet a výsledek (pouze jednu hodnotu) předá prostřednictvím svého jména.

36 Parametry funkce Function radiany (ByVal uhel As single) As single radiany = uhel * pi / 180 End Function a = c * Cos ( radiany (45) ) MsgBox ( Sin ( radiany (90) ) ) Parametry umožňují předávat do funkce vstupní údaje, ze kterých se počítá návratová hodnota. Vstupní parametr uhel Příklady volání funkce

37 Podprogramy: Procedury

38 Procedury Sub VynulujPole () Dim i As Integer For i = 1 To pocet pole (i) = 0 End Sub Call VynulujPole() Příklad volání procedury Procedura provede nějakou činnost programu při každém zavolání.

39 Procedury Sub MinMaxPole (ByRef min As Integer, ByRef max As Integer) Dim i As Integer min = pole(1) : max = pole(1) For i = 2 To pocet If pole (i) > max Then max = pole (i) If pole (i) < min Then min = pole (i) Next i End Sub Call MinMaxPole( nejmensi, nejvetsi ) Příklad volání procedury Procedura může také vracet libovolný počet výsledků předaných prostřednictvím parametrů.

40 Parametry podprogramů Function ObsahKruhu (ByVal r As Single) As Single ObsahKruhu = pi * r ^ 2 End Function ObsahMehoKruhu = ObsahKruhu (polomer) ObsahMezikruzi = ObsahKruhu (34) – ObsahKruhu (12) Při volání podprogramu se předávají skutečné parametry, které se dosadí za formální V hlavičce podprogramu se deklarují formální parametry = lokální proměnné v podprogramu

41 Function ObsahKruhu (ByVal r As Single) As Single ObsahKruhu = pi * r ^ 2 End Function ObsahMehoKruhu = ObsahKruhu (polomer) ObsahMezikruzi = ObsahKruhu (34) – ObsahKruhu (12) Jako skutečné parametry lze předávat proměnné i konstanty Vstupní parametry slouží pro předávání informací do podprogramu Vstupní parametry

42 Sub Prohod (ByRef a As Single, ByRef b As Single) Dim pom As Single pom = a : a = b : b = pom End Sub Call Prohod (x,y) Jako skutečné parametry lze použít pouze proměnné – pracuje se přímo se skutečnými parametry, které nahradí ty formální Vstupně-výstupní parametry slouží pro předávání informací do podprogramu a hlavně zpět Vstupně-výstupní parametry


Stáhnout ppt "Základy Visual Basicu. Proměnné Proměnná je pojmenované místo v operační paměti počítače Do proměnné lze ukládat hodnoty a kdykoliv je měnit (přepisovat)"

Podobné prezentace


Reklamy Google