Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VISUAL BASIC Práce se soubory.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VISUAL BASIC Práce se soubory."— Transkript prezentace:

1 VISUAL BASIC Práce se soubory

2 Práce se soubory 1/2 Vstupní data pro programy bývají uloženy do souborů Vstupy pro výpočet, nastavení vzhledu aplikace Výsledky práce programu je potřeba uchovat – uložit do souboru Výsledky výpočtu, nakreslený obrázek, napsaný dokument Umožňuje to rozsáhlá skupina nástrojů Nástroje pro manipulaci se soubory a adresáři Nástroje ke vstupu a výstupu dat (čtení ze souboru, zápis do souboru)

3 Práce se soubory 2/2 Práce se soubory má čtyři části
1. Určit soubor včetně cesty 2. Otevřít soubor pro přístup 3. Pracovat se souborem 4. Uzavřít soubor

4 Typy souborů Podle obsahu Podle přístupu Textové – posloupnost znaků
Binární – posloupnost jedniček a nul Databázové – záznamy s položkami Podle přístupu Sekvenční – čtení resp. zápis dat tak, jak jdou za sebou, jako když tiskne tiskárna S libovolným způsobem přístupu – čtení záznamů v rozsáhlých databázích

5 Otevření souboru Příkaz OPEN Otevírá soubor
Po otevření je možno k otevřenému souboru přistupovat daným způsobem (číst z něj nebo do něj zapisovat) K otevřenému souboru potom přistupujeme pomocí manipulačního čísla

6 Příkaz OPEN Open název_souboru For režim As# číslo Název_souboru Režim
Včetně cesty Režim Způsob přístupu k souboru As# Přiděluje souboru jedinečné manipulační číslo, pomocí kterého se k souboru nadále přistupuje Rozsah čísel je

7 Režim otevření souboru
Určení způsobu přístupu k souboru Input – vstup ze souboru do programu Čtení dat ze souboru Output – výstup z programu do souboru Zápis dat do souboru - přepisování Append - výstup z programu do souboru Zápis dat do souboru na jeho konec – přidávání Random – čtení i zápis Binary – binární režim pro čtení i zápis

8 Příkaz CLOSE Close # číslo Close
Uzavírá otevřený soubor s uvedeným manipulačním číslem Bez udání čísla uzavírá všechny otevřené soubory

9 Důsledky příkazu CLOSE
Umožňuje použít soubor pro další použití manipulační číslo pro další přidělení Dokončuje poslední zápisy z vyrovnávací paměti vyprázdní buffer

10 Příklad práce se souborem
Dim nazevsoub As String Dim znak As string*1 …… Private Sub …… nazevsoub = “c:\muj.txt“ Open nazevsoub For Input As# 1 …… ‘práce se souborem Close #1 End Sub

11 Příkaz INPUT Čte data z otevřeného souboru Input #číslo, seznam Číslo
manipulační číslo z příkazu OPEN Seznam seznam jednoduchých proměnných (nikoliv polí) Jednotlivé identifikátory jsou odděleny čárkou Data ve čteném souboru musí svým charakterem a polohou odpovídat typu jednotlivých proměnných v seznamu

12 Příklad na INPUT ‘ Vstupní soubor: data.txt
‘ Struktura souboru: abcdef Dim s As String Dim i As Integer Dim d As Double Sub…… Open “data.txt“ For Input As #1 Input #1,s,i,d Close #1 Print “s=“ , s Print “i=“ , i Print “d=“ , d End Sub

13 Řetězcové hodnoty - obecně
Úvodní mezery jsou ignorovány Řetězec začíná jiným písmenem než mezera končí posledním znakem před mezerou Pokud začíná uvozovkama, čtou se znaky až do dalších uvozovek, včetně mezer, čísel, čárek a dalších libovolných znaků Příklad vstupních dat: “Ahoj světe“ Pokud by “Ahoj světe“ nebylo v uvozovkách, muselo by se číst do dvou proměnných

14 Číselné hodnoty - obecně
Úvodní mezery jsou ignorovány Akceptují se znaky, které k číslu patří (znaménka + a -, desetinná tečka) Čtení končí prvním nečíselným znakem (mezera, alfabetický znak)

15 Příkaz LINE INPUT Přečte ze souboru jeden řádek zakončený znakem s kódem 13 /Cariage Return). Znaky konce řádku - Chr(13) a Chr(10) - jsou z řetězce vypuštěny. Line Input #číslo, proměnná proměnná - místo uložení Čteny jsou všechny znaky v daném řádku (včetně mezer, čísel, uvozovek a jiných znaků) a uloženy do proměnné. Další příkaz přečte následující řádek.

16 Příkaz GET Get #číslo, záznam , proměnná
Obdobně jako Line Input přečte jeden řádek (záznam), ale lze specifikovat libovolný záznam (řádek v databázi). číslo - manipulační číslo otevřeného souboru záznam - pořadové číslo záznamu, který chceme přečíst

17 Příkaz PRINT Print #číslo, seznam zapisuje data do otevřeného souboru
oddělovače v seznamu ";" (středník) - znak se zapíše na další pozici "," (čárka) - znak se napíše do další zóny (jedna tisková zóna = 14 znaků) oddělovač použitý na konci seznamu způsobí, že další příkaz print bude zapisovat na stejný řádek (potlačení přechodu na další řádek)

18 Příkaz WRITE Write #číslo, seznam
Výrazy jsou v seznamu odděleny čárkou Každý nový příkaz WRITE píše na nový řádek Řetězcové hodnoty jsou ve výstupním souboru ohraničeny uvozovkami Jednotlivé hodnoty jsou ve výstupním souboru odděleny čárkou

19 Příkaz PUT Put #číslo, záznam, proměnná Obdoba příkazu GET pro výstup
Příkazy GET a PUT jsou vhodné pro jednoduchou obsluhu databází, neboť dovolují manipulovat se záznamy v libovolném pořadí na rozdíl od sekvenčního přístupu.

20 Práce s adresáři ChDir cesta - nastavení pracovního adresáře Dim cesta As String ...... cesta = "D:\USER\MOJE" ChDir cesta ChDrive disk - mění pracovní (aktuální) logickou jednotku MkDir cesta - vytváří nový adresář

21 Funkce EOF vrací logickou hodnotu dosaženo konce souboru EOF (číslo)
End Of File vrací logickou hodnotu True - zda bylo False - zda nebylo dosaženo konce souboru

22 Příklad na funkci EOF Z otevřeného souboru čte postupně znaky a vypisuje je na obrazovce Dim znak As string*1 Open "data.txt" For Input As #1 Do While Not EOF(1) ‘smyčka do konce souboru Input #1, znak ‘přečte znak ze souboru 1 Print znak ‘vypíše přečtený znak Loop Close #1

23 Zadání úlohy 1. Vypsat na obrazovku jmenný kalendář
2. Vypsat dnešní datum a kdo má svátek 3. Vypsat svátky na dalších 7 dní Použijte soubor jmena.txt Najdete jej na serveru v složce tříd Překopírujte jej do C:\jmena.txt Hotový program bude uložen na serveru ve složce třída\vaše jméno\kalendar\vaše soubory


Stáhnout ppt "VISUAL BASIC Práce se soubory."

Podobné prezentace


Reklamy Google