Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cvičení 2 Proměnné(jednoduché a složené) a konstanty První program Zápis výrazů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cvičení 2 Proměnné(jednoduché a složené) a konstanty První program Zápis výrazů."— Transkript prezentace:

1 Cvičení 2 Proměnné(jednoduché a složené) a konstanty První program Zápis výrazů

2 Konstanty Konstanta – číslo nebo znak, který se v průběhu výpočtu nebude měnit –Číselná : např 3.14159 –Znaková : např. ’c’, ‘\n’, ‘\t’ Můžeme zadávat ve výrazech nebo ukládat do proměnné

3 Proměnné Jednoduché –Místo v paměti označené JMÉNEM, kam se vejde jeden prvek určitého TYPU –Příklady: int i; char c; float a; double b; * uk; iac Můžeme uložit Celé číslo reálné čísloznak V „Céčku“ musíme proměnné DEKLAROVAT! Příklady JMEN: alpha, beta, a1, a_1 CHYBNÁ JMÉNA: 2a, ω, B 1 Složené –Místo v paměti označené JMÉNEM, kam se vejde několik prvků jednoho nebo různých typů TYPU –Např. pole nebo struktura –F F[0] F[1]... F[i] POZOR! Přístup máme VŽDY POUZE k JEDNODUCHÉ PROMĚNNÉ!

4 Napsat a ULOŽITpřeložitsestavitspustit gramatické chyby chybné použití funkcí chybný algoritmus PROCES

5 Struktura programu KOMENTÁŘ = poznámky pro lidi // Od dvou lomítek do konce řádku je text pouze pro lidi /*mezi „závorkami“ je také text pouze pro lidi, který může zabírat několik řádků */ PROGRAM : několik funkcí, z nichž PRÁVĚ JEDNA má jméno main #include // připojí funkce pro čtení a tisk dat #include // připojí matematické funkce void main() { /* zpravidla je dobré deklarovat proměnné */ /*potom zadat vstupní data */ /*potom zapsat příkazy pro řešení úlohy */ /*potom vytisknout výsledky */ }

6 Čtení (z klávesnice) a psaní(na obrazovku) #include // připojí funkce pro čtení a tisk dat void main() { /* Použití funkcí scanf a printf */ /* zpravidla je dobré nejprve deklarovat proměnné */ int cele; char znak; float realneA; double realneB; /*potom zadat vstupní data */ /* před zadáváním je dobré vytisknout, co vlastně program chce*/ printf(“Zadejte cislo typu int \n cele = “); scanf(“%d”,&cele); printf(“Zadejte znak typu char \n znak= “); scanf(“%c”,&znak); printf(“Zadejte cislo typu float \n a = “); scanf(“%f”,&realneA); printf(“Zadejte cislo typu double \n b = “); scanf(“%lf”,&realneB); /*potom zapsat příkazy pro řešení úlohy */ /*potom vytisknout výsledky */ printf(“Bylo zadano:\n cele cislo :%d \t znak: %c \t realna cisla : %f \t %lf “, cele, znak, realneA, realneB); } Poznámky: Velká a malá písmena se ROZLIŠUJÍ! Při čtení ukládáme do &, při psaní nepoužíváme & PARAMETRY %d, %c, %f,%lf MUSÍ odpovídat TYPU!!!

7 Kontrolní otázky Co znamenají \t, \n ? Lze načíst několik údajů jedním použitím scanf? – Upravte předcházející program Napište příkazy pro „hezký tisk“: **************************** * Student * * zvladl ulohu na 100 % * * “... rijna 2007” * ****************************

8 Zápis výrazů sčítání +, odčítání -, násobení *, dělení /(POZOR!) zlomek musí být zapsán do jednoho řádku: –A/(B*C) není totéž co A/B*C !!! Matematické funkce: –knihovna math.h (zkontrolovat nastavení!) –sin(x), cos(x), tan(x), x v radiánech !!! –sqrt(x), pow(mocněnec, mocnitel) –abs(x), fabs(x) !!! –exp(x), log(x), log10(x)

9 Úloha trojúhelník Dány 3 údaje : 3 délky stran, 2 strany a úhel mezi nimi nebo 2 úhly a strana mezi nimi (věty sss, sus, usu) Úkol: –dopočítat všechny strany a úhly –výšky, těžnice –poloměry kružnic opsané a vepsané a vzdálenost mezi jejich středy –obsah a obvod

10 Vzorce pro výpočet Viz např. –http://cs.wikipedia.org/wiki/http://cs.wikipedia.org/wiki/ resp. http://cs.wikipedia.org/wiki/Troj%C3%BAheln%C3%ADk http://cs.wikipedia.org/wiki/Troj%C3%BAheln%C3%ADk Nebo TABULKY…


Stáhnout ppt "Cvičení 2 Proměnné(jednoduché a složené) a konstanty První program Zápis výrazů."

Podobné prezentace


Reklamy Google