Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

A1PRG - Programování – Seminář Ing. Michal Standardní knihovní funkce pro práci se soubory 13 Verze 2009.01.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "A1PRG - Programování – Seminář Ing. Michal Standardní knihovní funkce pro práci se soubory 13 Verze 2009.01."— Transkript prezentace:

1 A1PRG - Programování – Seminář Ing. Michal Heczkoheczko@fai.utb.cz Standardní knihovní funkce pro práci se soubory 13 Verze 2009.01

2 Agenda  Standardní knihovní funkce pro práci se soubory

3 Typy souborů  Textové soubory  Binární soubory

4 Textové soubory  Lze je otevřít běžným textovým editorem  Organizovány po řádcích  Každý řádek ukončen znakem \n

5 Binární soubory  Při otevření běžným textovým editorem nedávají smysluplnou informaci  V souboru uloženy binárně přímo číselné hodnoty  Výhody:  pokud je nutné uložit číslo (např. u čísla 65000 je v textovém souboru uloženo 5 bytů, ale v binárním 2 – při použití datového typu short int)  Odpadá nutnost konverze mezi použitým datovým typem a textem

6 FILE  Struktura FILE – speciální datový typ pro práci se soubory.  Struktura definována v souboru stdio.h  Obsahuje informace o otevřeném souboru, ukazatel na aktuální pozici v souboru, režim otevření souboru (čtení, zápis, …)

7 Otevření souboru  Funkce fopen()  Hlavičkový soubor: stdio.h  Syntaxe: FILE * fopen ( const char * filename, const char * mode );  Parametry: filename…jméno souboru mode… režim otevření souboru  Návratová hodnota: FILE…ukazatel na soubor

8 Otevření souboru  Režim otevření souboru Textový s.Binární s.Popis rrb Otevření souboru pro čtení. Soubor musí existovat! wwb Otevření souboru pro zápis. Pokud soubor existuje, je jeho obsah přemazán. aab Otevření souboru pro zápis. Pokud soubor existuje, jsou data přidána na konec souboru.

9 Otevření souboru  Režim otevření souboru Textový s.Binární s.Popis r+r+b Otevření souboru pro čtení a zápis. Soubor musí existovat! w+w+b Vytvoření a otevření souboru pro čtení a zápis. Pokud soubor existuje, je jeho obsah přemazán. a+a+b Otevření souboru pro čtení a přidávání dat. Pokud soubor neexistuje, je vytvořen. Přidávat data lze pouze na konec souboru.

10 Uzavření souboru  Funkce fclose()  Hlavičkový soubor: stdio.h  Syntaxe: int fclose ( FILE * stream );  Parametry: stream…ukazatel na soubor  Návratová hodnota: 0 při správném uzavření souboru, jinak EOF

11 Příklad otevření a uzavření souboru FILE *f; f = fopen(″soubor.txt″,″r″); if(f == NULL) { printf(″Soubor nebyl nalezen″); } else { // … čtení ze souboru … fclose(f); }

12 Formátované čtení dat  Funkce fscanf()  Hlavičkový soubor: stdio.h  Syntaxe: int fscanf ( FILE * stream, const char * format,... ); Parametry: stream…ukazatel na soubor Další parametry stejné jako u scanf()  Návratová hodnota: Počet načtených položek nebo EOF při chybě čtení

13 Formátovaný zápis dat  Funkce fprintf()  Hlavičkový soubor: stdio.h  Syntaxe: int fprintf ( FILE * stream, const char * format,... ); Parametry: stream…ukazatel na soubor Další parametry stejné jako u printf()  Návratová hodnota: Počet zapsaných znaků nebo záporné číslo při chybě zápisu

14 Příklad zápisu do souboru FILE *f; f = fopen(″soubor.txt″,″w″); if(f == NULL) { printf(″Soubor nelze vytvořit″); } else { fprintf(f,″%d %f %s\n″, 5, 2.8, ″text″); fclose(f); }

15 Příklad čtení ze souboru FILE *f; f = fopen(″soubor.txt″,″r″); int x = 1; int n; while (x != EOF) { x = fscanf(″%d\t″, &n); printf(″%d\n″,n); } fclose(f);

16 Neformátované čtení dat Neformátovaný zápis dat  Funkce:  fgetc()… čtení jednoho znaku ze souboru  fputc() … zápis jednoho znaku do souboru  Makra:  getc()… čtení jednoho znaku ze souboru  putc() … zápis jednoho znaku do souboru  Makra by měla zajistit mírně rychlejší načítání dat.

17 Neformátované čtení dat  Funkce fgetc()  Hlavičkový soubor: stdio.h  Syntaxe: int fgetc ( FILE * stream ); Parametry: stream…ukazatel na soubor  Návratová hodnota: Načtený znak ve formátu datového typu int

18 Neformátované čtení dat  Makro getc()  Hlavičkový soubor: stdio.h  Syntaxe: int getc ( FILE * stream ); Parametry: stream…ukazatel na soubor  Návratová hodnota: Načtený znak ve formátu datového typu int

19 Neformátovaný zápis dat  Funkce fputc()  Hlavičkový soubor: stdio.h  Syntaxe: int fputc (int character, FILE * stream ); Parametry: character…znak, který má být zapsán stream…ukazatel na soubor  Návratová hodnota: Stejný znak, který byl zapsán. V případě chyby EOF.

20 Neformátovaný zápis dat  Makro putc()  Hlavičkový soubor: stdio.h  Syntaxe: int putc (int character, FILE * stream ); Parametry: character…znak, který má být zapsán stream…ukazatel na soubor  Návratová hodnota: Stejný znak, který byl zapsán. V případě chyby EOF.

21 Příklad čtení ze souboru a zápisu do souboru FILE *f, *g; int c; f = fopen(″x.txt″,″r″); g = fopen(″y.txt″,″w″); while ((c = getc(f)) != EOF) { putc(c, g); } fclose(f); fclose(g);

22 Změna pozice v souboru  Funkce  ftell() Zjištění aktuální pozice v souboru  fseek() Přesun na určitou pozici v souboru  rewind() Přesun na začátek souboru

23 Zjištění aktuální pozice v souboru  Funkce ftell()  Hlavičkový soubor: stdio.h  Syntaxe: long int ftell ( FILE * stream );  Parametry: stream…ukazatel na soubor  Návratová hodnota: Pozice V případě chyby -1.

24 Nastavení pozice v souboru  Funkce fseek()  Hlavičkový soubor: stdio.h  Syntaxe: int fseek ( FILE * stream, long int offset, int origin );  Parametry: stream…ukazatel na soubor offset …počet znaků od daného počátku origin… definice počátku pro parametr offset.  Návratová hodnota:0, pokud vše proběhne v pořádku

25 Nastavení pozice v souboru  Funkce fseek()  Hlavičkový soubor: stdio.h  Syntaxe: int fseek ( FILE * stream, long int offset, int origin );  Parametr origin: SEEK_SET…začátek souboru SEEK_CUR…aktuální pozice v souboru SEEK_END… konec souboru

26 Příklad FILE *f; long size; f = fopen („s.txt","rb"); if (f == NULL) printf ("SOUBOR NELZE OTEVŘÍT"); else { fseek (f, 0, SEEK_END); size=ftell (f); fclose (f); printf ("Velikost souboru s.txt: %ld B.\n",size); }

27 Přesun na začátek souboru  Funkce rewind()  Hlavičkový soubor: stdio.h  Syntaxe: void rewind ( FILE * stream);  Parametry: stream…ukazatel na soubor  Alternativa: fseek ( stream, 0L, SEEK_SET );

28 Zpracování bloku dat  Funkce:  fread()  fwrite()

29 Načtení bloku dat  Funkce fread()  Hlavičkový soubor: stdio.h  Syntaxe: size_t fread ( void * ptr, size_t size, size_t count, FILE * stream ); Parametry: ptr…adresa paměti pro uložení bloku dat size…rozměr jedné položky v bytech count…počet položek stream…ukazatel na soubor

30 Načtení bloku dat  Funkce fread()  Hlavičkový soubor: stdio.h  Syntaxe: size_t fread ( void * ptr, size_t size, size_t count, FILE * stream ); Návratová hodnota: Počet úspěšně načtených položek

31 Načtení bloku dat  Funkce fwrite()  Hlavičkový soubor: stdio.h  Syntaxe: size_t fwrite ( const void * ptr, size_t size, size_t count, FILE * stream ); Parametry: ptr…adresa paměti pro načtení bloku dat size…rozměr jedné položky v bytech count…počet položek stream…ukazatel na soubor

32 Načtení bloku dat  Funkce fwrite()  Hlavičkový soubor: stdio.h  Syntaxe: size_t fwrite ( const void * ptr, size_t size, size_t count, FILE * stream ); Návratová hodnota: Počet úspěšně zapsaných položek

33 Bloky dat - příklad FILE * f; int pole[] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 }; f = fopen ( „data.bin", "wb" ); fwrite (pole, sizeof(int), 8, f); fclose (f);

34 A1PRG-s 13. Soubory Děkuji za pozornost Ing. Michal Heczko heczko@fai.utb.cz 218/U3 Prezentace k dispozici na http://vyuka.fai.utb.czhttp://vyuka.fai.utb.cz


Stáhnout ppt "A1PRG - Programování – Seminář Ing. Michal Standardní knihovní funkce pro práci se soubory 13 Verze 2009.01."

Podobné prezentace


Reklamy Google