Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MATLAB ® ( vstupy a výstupy v Matlabu na konzolu [ do Command Windows] a do souboru )

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MATLAB ® ( vstupy a výstupy v Matlabu na konzolu [ do Command Windows] a do souboru )"— Transkript prezentace:

1 MATLAB ® ( vstupy a výstupy v Matlabu na konzolu [ do Command Windows] a do souboru )

2 Zápis dat do souboru příkazem FPRINTF –do Command Windows (std. výstup) % Priklad 1: fprintf('***********************\n'); fprintf('* Toto je vypis na konzolu *\n'); fprintf('***********************\n'); fprintf(' \n'); % Priklad 2: clc; x= 0:.1:1; y = [x; exp(x)]; fprintf('===========================\n'); fprintf('| Tabulka |\n'); fprintf('===========================\n'); fprintf('| %6.2f | %12.8f |\n',y); fprintf('===========================\n');

3 KONVERZNÍ PŘEDPISy (… odpovídají jazyku C): Znak % …start konverze { - | + | 0 } zobrazení znaménka a event.vedoucí nuly znak. šířka pole (. z toho počet míst za des.tečkou - volitelný) znak označující druh konverze: c... znak d / u... dekadická notace (se znam./bez znam.) e / E (g / G)... exponencielní notace x / X... hexadecimální notace o... oktalová notace s... řetězec znaků Speciální znaky: \n – New line \f – Form feed \r – CR \b – Backspace \t – TAB dvojice: \\ % \ ' '

4 Ukázky na práci s příkazem fprintf: x = 0:.1 : 1; y = [x; exp(x)]; fprintf('%6.2f %12.8f\n',y); x = 0:.1 : 1; fprintf('%6.2f\n',x); x1 = 45.2 ; fprintf('%6.2f\n', x1); fprintf('%6.2f\n', 45.2); fprintf('%+6.2f\n', 45.2); fprintf('%+6.2f\n', -45.2); fprintf('%+6.2f\n', -45.2, 30.6); fprintf('%6.2f\n', -45.2, 30.6); fprintf('%8.2f\n', -45.2, 30.6); fprintf('%08.2f\n', -45.2, 30.6);

5 Zápis dat příkazem FPRINTF do souboru : –práce s příkazy FOPEN/FPRINTF/FCLOSE t=0:4*pi/10:4*pi; u=sin(t); Data=[t u]; soubor=fopen('c:\Pokus01.txt', 'w') fprintf(soubor, ' %6.2f %12.8f \n ',Data); fclose(soubor)

6 Parametry příkazu FOPEN: ParametrVýznam rsoubor jen pro čtení (implicitně) wpro zápis (založí nový,nebo přepíše stávající) apro zápis (založí nový,nebo přidá za stávající) r+otevře soubor pro čtení i zápis w+jako u w, ale pro čtení i zápis a+jako u a, ale pro čtení i zápis Ajednorázové připojení nového obsahu do souboru Wjednorázový zápis nového obsahu do souboru

7 Čtení dat do souboru příkazem FSCANF –práce s příkazy FOPEN/FSCANF/FCLOSE fid = fopen('exp.txt'); a = fscanf(fid,'%g %g',[2 inf]) a = a'; fclose(fid) Matice se plní po sloupcích, rozměry jsou definovány m x n, kde n může být INF (čtení do konce souboru) A(1:30)=0; mm=int32(1); h=fopen('Vstup.txt'); A=fscanf(h,'%d',[5 5]); A'

8 Zápis formátovaných dat do textového řetězce příkaz SPRINTF(... ) Příkaz může mít několik parametrů, jimiž mohou být texty, formátovací řetězce a proměnné. Příklad: s=sprintf('\n%10.5f',pi) 10 je šířka pole 5 je počet míst za des.tečkou kde % je začátek konverze f je konverze do pevné řádové čárky (viz tabulka u konverze num2str...)


Stáhnout ppt "MATLAB ® ( vstupy a výstupy v Matlabu na konzolu [ do Command Windows] a do souboru )"

Podobné prezentace


Reklamy Google