Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

( vstupy a výstupy v Matlabu na konzolu [ do Command Windows]

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "( vstupy a výstupy v Matlabu na konzolu [ do Command Windows]"— Transkript prezentace:

1 ( vstupy a výstupy v Matlabu na konzolu [ do Command Windows]
a do souboru )

2 Zápis dat do souboru příkazem FPRINTF
do Command Windows (std. výstup) % Priklad 1: fprintf('***********************\n'); fprintf('* Toto je vypis na konzolu *\n'); fprintf(' \n'); % Priklad 2: clc; x= 0:.1:1; y = [x; exp(x)]; fprintf('===========================\n'); fprintf('| Tabulka |\n'); fprintf('| %6.2f | %12.8f |\n',y);

3 KONVERZNÍ PŘEDPISy (… odpovídají jazyku C):
Znak % … start konverze { - | | } zobrazení znaménka a event.vedoucí nuly znak. šířka pole (. z toho počet míst za des.tečkou - volitelný) znak označující druh konverze: c ... znak d / u ... dekadická notace (se znam./bez znam.) e / E (g / G) ... exponencielní notace x / X ... hexadecimální notace o oktalová notace s ... řetězec znaků Speciální znaky: \n – New line \f – Form feed \r – CR \b – Backspace \t – TAB dvojice: \\ %% \' '

4 Ukázky na práci s příkazem fprintf:
x = 0: .1 : 1; y = [x; exp(x)]; fprintf('%6.2f %12.8f\n',y); x = 0: .1 : 1; fprintf('%6.2f\n',x); x1 = 45.2 ; fprintf('%6.2f\n', x1); fprintf('%6.2f\n', 45.2); fprintf('%+6.2f\n', 45.2); fprintf('%+6.2f\n', -45.2); fprintf('%+6.2f\n', , 30.6); fprintf('%6.2f\n', , 30.6); fprintf('%8.2f\n', , 30.6); fprintf('%08.2f\n', , 30.6);

5 Zápis dat příkazem FPRINTF do souboru :
práce s příkazy FOPEN/FPRINTF/FCLOSE t=0:4*pi/10:4*pi; u=sin(t); Data=[t u]; soubor=fopen('c:\Pokus01.txt', 'w') fprintf(soubor, ' %6.2f %12.8f \n ',Data); fclose(soubor)

6 Parametry příkazu FOPEN:
Význam r soubor jen pro čtení (implicitně) w pro zápis (založí nový,nebo přepíše stávající) a pro zápis (založí nový,nebo přidá za stávající) r+ otevře soubor pro čtení i zápis w+ jako u w , ale pro čtení i zápis a+ jako u a , ale pro čtení i zápis A jednorázové připojení nového obsahu do souboru W jednorázový zápis nového obsahu do souboru

7 Čtení dat do souboru příkazem FSCANF
práce s příkazy FOPEN/FSCANF/FCLOSE fid = fopen('exp.txt'); a = fscanf(fid,'%g %g',[2 inf]) a = a'; fclose(fid) Matice se plní po sloupcích, rozměry jsou definovány m x n, kde n může být INF (čtení do konce souboru) A(1:30)=0; mm=int32(1); h=fopen('Vstup.txt'); A=fscanf(h,'%d',[5 5]); A'

8 Zápis formátovaných dat do textového řetězce příkaz SPRINTF( ... )
Příkaz může mít několik parametrů, jimiž mohou být texty, formátovací řetězce a proměnné. Příklad: s=sprintf('\n%10.5f',pi) 10 je šířka pole 5 je počet míst za des.tečkou kde % je začátek konverze f je konverze do pevné řádové čárky (viz tabulka u konverze num2str ...)


Stáhnout ppt "( vstupy a výstupy v Matlabu na konzolu [ do Command Windows]"

Podobné prezentace


Reklamy Google