Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MATLAB ® (Matrix Laboratory) www.mathworks.com www.humusoft.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MATLAB ® (Matrix Laboratory) www.mathworks.com www.humusoft.cz."— Transkript prezentace:

1 MATLAB ® (Matrix Laboratory) www.mathworks.com www.humusoft.cz

2 MATLAB - literatura

3 Co je MATLAB ? Integrované prostředí pro : Matematické výpočty Modelování Analýzu a vizualizaci dat Měření a zpracování dat Vývoj algoritmů …… mnohé další …..

4 Základní komponenty MATLABu Výpočetní jádro pro maticové operace Grafický subsystém (práce s 2D a 3D grafy) Pracovní nástroje (programovací jazyk) Toolboxy (rozsáhlé knihovny funkcí navíc)

5 Umístění v počítači C:\MATLAB7\bin\win32\matlab.exe Možnost spouštět MATLAB i z příkazové řádky systému (možnost použití doplňkových parametrů) : otevřít příkazové okno CMD cd C:\MATLAB7\bin C:\MATLAB7\bin>matlab -help

6 Popis pracovní plochy 3 otevřená okna: Command Window Current Directory / Workspace Command History možnost zobrazení,odpojování oken, standardní tvar: Desktop->Desktop Layout->Default

7 Spuštění a ukončení MATLABu Spuštění z Windows nebo z příkazové řádky Ukončení: –příkazem Exit - z příkazového okna –File -> Exit Matlab ( CTRL+Q )

8 M-soubory Textové soubory s příponou *.m Slouží k zápisu posloupnosti příkazů MATLABu – jsou zdrojovým kódem, který umí MATLAB vykonat

9 Základní operace s čísly Příklady: 12+10*8-50-10 2^3+1/(100+20) pi exp(-0.1) log10(3) sqrt(25)

10 Elementární funkce 1 sinFunkce sinussin(pi) sinhHyperbol.sinussinh(0.34) asinInversní sinusasin(1) asinhInversní h.sinusasinh(pi) cosFunkce cosinuscos(2*pi) coshHyperb.cosinuscosh(0.1) acosInversní cosinusacos(0.11) acoshInversní h. cosacosh(1) tanFunkce tangenstan(pi/2)

11 Elementární funkce 2 fix zaokrouhlení dolů fix(2.6) rem cel.zbytek po děl. rem(10,4) sign znaménková fun. sign(-100) round zaokr.k nejbl. číslu round(2.5) exp expon.funkce exp(2) log přiroz.logaritmus log(10) log10 desít.logaritmus log10(100) sqrt druhá odmocnina sqrt(25) pow2 mocnina se zákl.2 pow2(8)

12 Základní operátory +součet2+2 -rozdíl5-6 *součin3*3 /podíl25/5 ^umocnění2^3 ()závorky2/(2+3)

13 Nápověda a historie s využitím funkce HELP další možnosti nápov. (F1,menu,?,Lookfor) Př.: help sin help efun (element.mat.funkce) nalezení příkazu v historii a přenesení do pracovního okna

14 Formáty zobrazení čísel help format format (standard – jako „short“) format long format short e format long e format short g format long g format hex příklady

15 Proměnné a datové typy Co je proměnná ? (pojmenovaná dat.oblast) Deklarace: výskytem, nebo použitím Název proměnné je „case sensitive“ - !! POZOR !! Typy dat : double pohyblivá řádová čárka, dvojitá přesnost (standard) singlep.ř.č. jednoduchá přesnost logicallogické pole (0, 1) charznakové pole int8 / uint8celé číslo (Integer) na 8 bitech int16 / uint16celé číslo (Integer) na 16 bitech int32 / uint32celé číslo (Integer) na 32 bitech int64 / uint64celé číslo (Integer) na 64 bitech

16 Některé zvláštní proměnné a čísla ans - standardní proměnná computer - typ počítače version - použitá verze MATLABu pi - Ludolfovo číslo inf - nekonečno (při dělení nulou) eps - relativní přesnost ve výpočtech Výpis proměnných: who, whos Výmaz proměnných:clear [all | ]

17 Proměnná a příkazy Název, Identifikátor proměnné : „Množina písmen a číslic, začínající písmenem“ Definování: zápisem jména a přiřazením hodnoty, deklarace výskytem, neexist. vícenásobné přiřazení Datový typ proměnné: stand. nebo z kontextu Oddělovač příkazů: ; (umožňuje více příkazů na 1 řádce a potlačení výpisu obsahu proměnné)

18 Relační operátory ==(eq) rovno ~=(ne) nerovno >(gt) větší než <(lt) menší než >=(ge) větší nebo rovno <=(le) menší nebo rovno

19 Příklady a=1 b=2 c=a logical a=5 ; b=6 ; a { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/8/2295037/slides/slide_19.jpg", "name": "Příklady a=1 b=2 c=a logical a=5 ; b=6 ; a logical a=5 ; b=6 ; a

20 Uložení a obnovení proměnných uložení: SAVE.... do bin.souboru *.mat obnovení: LOAD.... z bin.souboru *.mat Neuvedeme-li cestu, míní se pracovní adresář. POZOR na jméno: bez diakritiky, bez mezer !!!

21 Práce s komplexními čísly imaginární část je uvozena písmeny „i“ nebo „j“ (!! POZOR na stejnojmenné proměnné – nepoužívat jako proměnné i a j) Př.: 2+i*3 2+3i 2+3*i 2+3j(stejná odezva)

22 Základní operace při práci s komplexními čísly absabsolutní hodnota conjObrácení znamének u imaginární části complexkonstrukce k.č. z reálné a imag.části imagimaginární část realreálná část isreal„pravda“pokud číslo (pole) je reálné

23 Symboly Inf a NaN inf... vrací hodnotu kladného nekonečna NaN... reprezentace žádného čísla 0 / 0 Inf / Inf

24 Práce s řetězci znaků Zápis znakové proměnné jmeno=´Pavel Brodský´ jmeno1=char(´Bohuslav´) a=´AAAAA´;b=´BBBBB´;s=char(a,b) Řazení text=[´Josef´,´a Jan´]...vedle sebe text=[´Josef´;´a Jan´]...pod sebou Převod řetězců na čísla b1=double(´Karel´) ; b2=double(jmeno) Zpětný převod na znaky char(b1)

25 Převod čísla jako řetězec na číslo DOUBLE text=´123.456´ c=str2num(text) A převod zpět na řetěz text2= num2str(c) Je tato proměnná typu text ? ( 1=true,0=false ) ischar(c) ischar(text2) Na kterých pozicích řetězu je písmeno a kde číslo? isletter(´Nakup156´) Datum v Matlabu: A=date; whos A Na jakém počítači běží MATLAB ? computer


Stáhnout ppt "MATLAB ® (Matrix Laboratory) www.mathworks.com www.humusoft.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google