Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MATLAB® ( část 3 - scripty).

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MATLAB® ( část 3 - scripty)."— Transkript prezentace:

1 MATLAB® ( část 3 - scripty)

2 Úvod do psaní scriptů textový editor EDIT přiřazovací příkaz =
příkaz disp syntaxe: disp(X) př.: disp(' Corn Oats Hay') disp(rand(5,3)) disp([' b= ' num2str([1 2 3])]) kombinace příkazů disp disp(' A1= ' ); disp( A1 ) symbol pokračování řádky

3 reply = input(' Ještě pokračovat? A/N [A]: ','s');
Komentář znak % výmaz Command Windows: clc příkaz vstupu: input syntaxe: user_entry = input('prompt') user_entry = input('prompt','s') příklad: reply = input(' Ještě pokračovat? A/N [A]: ','s'); reply=upper(reply); disp(reply) rozšíření příkazu str2num : str2num( x , ' format ' ) příklad: A = num2str(x, '%10.5e\n') kde jako formátovací řetězec má tvar: %-12.5e

4 % start konverze signum: { - | | } volitelný 12.5g šířka pole (.počet míst za des.tečkou) volitelný znak označující druh konverze: c ... znak d / u ... dekadická notace (se zn./bez zn.) e / E (g / G) ... exponencielní notace x / X ... hexadecimální notace o oktalová notace s ... řetězec znaků Speciální znaky: \n – New line \f – Form feed \r – CR \b – Backspace \t – TAB dvojice: \\ %% \' '

5 Řídící příkazy MATLABu:
Podmíněný příkaz if : if <logický výraz> | if <logický výraz> <příkazy> <příkazy> | <příkazy> end | else | <příkazy> (místo else-části lze | end použít elseif ) Příklad: if n < % Pokud n záporné, zobraz chybové hlášení. disp('Vstup musí být kladný'); elseif rem(n,2) == 0 % Pokud n je kladné a dělitelné 2 , pak vyděl 2. c1 = n/2; else c1 = (n+1)/2; % Pokud n je kladné a liché, pak zvětši o jedničku a vyděl dvěma. end; disp( ['n=' num2str(n) ' c1=' num2str(c1)] )

6 Přepínač – příkaz switch
switch <výraz> % (skalár nebo řetězec) case <hodnota1> <Příkazy> % Vykonej pokud je hodnota výrazu rovna hodnotě1 case <hodnota2> <Příkazy> % Vykonej pokud je hodnota výrazu rovna hodnotě2 . otherwise <Příkazy> % Vykonej pokud není hodnota výrazu rovna žádné výše uvedené end % hodnotě Příklad: ch1= 'X'; ch1 = input(' Zadej písmeno A/N: ','s'); ch1=upper(ch1) switch ch1 case 'A' disp(' Zadáno písmeno A '); case 'N' disp(' Zadáno písmeno N '); disp(' Nezadáno písmeno A ani N '); end

7 příkaz cyklu for: for < proměnná cyklu > = počáteční hodnota : krok : koncová hodnota <příkazy> end [ Vyskočení z cyklu před koncem: příkaz break ] Příklady: % Příklad 1: for n = 2:6 x(n) = 2 * x(n - 1); disp( ['n=' num2str(n) ' x(n)=' num2str(x(n))] ) disp( ['Proměnná cyklu n po skončení cyklu=' num2str(n)] ); % Příklad 2: for m = 1:5 for n = 1:100 A(m, n) = 1/(m + n - 1); disp(A)

8 Příkaz while while <výraz> Příkaz continue Příkaz break
<příkazy> end Příklad: n = 1; while prod(1:n) < 1e100 n = n + 1; Příkaz continue vrací řízení na následující iteraci a nevykoná v tého iteraci další příkazy v těle příkazu Příkaz break ukončí provádění cyklu a předá řízení příkazu bezprostředně následujícímu


Stáhnout ppt "MATLAB® ( část 3 - scripty)."

Podobné prezentace


Reklamy Google