Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MATLAB ® ( část 3 - scripty). Úvod do psaní scriptů textový editor EDIT přiřazovací příkaz = příkaz disp syntaxe:disp(X) př.: disp(' Corn Oats Hay') disp(rand(5,3))

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MATLAB ® ( část 3 - scripty). Úvod do psaní scriptů textový editor EDIT přiřazovací příkaz = příkaz disp syntaxe:disp(X) př.: disp(' Corn Oats Hay') disp(rand(5,3))"— Transkript prezentace:

1 MATLAB ® ( část 3 - scripty)

2 Úvod do psaní scriptů textový editor EDIT přiřazovací příkaz = příkaz disp syntaxe:disp(X) př.: disp(' Corn Oats Hay') disp(rand(5,3)) disp([' b= ' num2str([1 2 3])]) kombinace příkazů disp disp(' A1= ' ); disp( A1 ) symbol pokračování řádky...

3 Komentář...znak % výmaz Command Windows: clc příkaz vstupu: input syntaxe:user_entry = input('prompt') user_entry = input('prompt','s') příklad: reply = input(' Ještě pokračovat? A/N [A]: ','s'); reply=upper(reply); disp(reply) rozšíření příkazu str2num : str2num( x, ' format ' ) příklad: A = num2str(x, '%10.5e\n') kde jako formátovací řetězec má tvar: %-12.5e

4 % start konverze - signum: { - | + | 0 } volitelný 12.5gšířka pole (.počet míst za des.tečkou) volitelný znak označující druh konverze: c... znak d / u... dekadická notace (se zn./bez zn.) e / E (g / G)... exponencielní notace x / X... hexadecimální notace o... oktalová notace s... řetězec znaků Speciální znaky: \n – New line \f – Form feed \r – CR \b – Backspace \t – TAB dvojice: \\ % \ ' '

5 Řídící příkazy MATLABu: Podmíněný příkaz if : if |if | end |else ------------------------ | (místo else-části lze |end použít elseif) Příklad: if n < 0 % Pokud n záporné, zobraz chybové hlášení. disp('Vstup musí být kladný'); elseif rem(n,2) == 0 % Pokud n je kladné a dělitelné 2, pak vyděl 2. c1 = n/2; else c1 = (n+1)/2; % Pokud n je kladné a liché, pak zvětši o jedničku a vyděl dvěma. end; disp( ['n=' num2str(n) ' c1=' num2str(c1)] )

6 Přepínač – příkaz switch switch % (skalár nebo řetězec) case % Vykonej pokud je hodnota výrazu rovna hodnotě1 case % Vykonej pokud je hodnota výrazu rovna hodnotě2. otherwise % Vykonej pokud není hodnota výrazu rovna žádné výše uvedené end % hodnotě Příklad: ch1= 'X'; ch1 = input(' Zadej písmeno A/N: ','s'); ch1=upper(ch1) switch ch1 case 'A' disp(' Zadáno písmeno A '); case 'N' disp(' Zadáno písmeno N '); otherwise disp(' Nezadáno písmeno A ani N '); end

7 příkaz cyklu for: for = počáteční hodnota : krok : koncová hodnota end [ Vyskočení z cyklu před koncem: příkaz break ] Příklady: % Příklad 1: for n = 2:6 x(n) = 2 * x(n - 1); disp( ['n=' num2str(n) ' x(n)=' num2str(x(n))] ) end disp( ['Proměnná cyklu n po skončení cyklu=' num2str(n)] ); % Příklad 2: for m = 1:5 for n = 1:100 A(m, n) = 1/(m + n - 1); end disp(A)

8 Příkaz while while end Příklad: n = 1; while prod(1:n) < 1e100 n = n + 1; end Příkaz continue vrací řízení na následující iteraci a nevykoná v tého iteraci další příkazy v těle příkazu Příkaz break ukončí provádění cyklu a předá řízení příkazu bezprostředně následujícímu


Stáhnout ppt "MATLAB ® ( část 3 - scripty). Úvod do psaní scriptů textový editor EDIT přiřazovací příkaz = příkaz disp syntaxe:disp(X) př.: disp(' Corn Oats Hay') disp(rand(5,3))"

Podobné prezentace


Reklamy Google