Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řídící struktury If-else, do-while, switch, operátory.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řídící struktury If-else, do-while, switch, operátory."— Transkript prezentace:

1 Řídící struktury If-else, do-while, switch, operátory

2 Jaromír Gloc, GPJP2 Booleovské výrazy –Relační operátory ==rovnost !=nerovnost &&and ||or !not větší >=větší nebo rovno –použití: !(a > b) && a != 0 –Nulová hodnota výrazu znamená FALSE, cokoliv jiného TRUE –i jiné výrazy mohou být použity jako booleovské výrazy ( i=1 ), ( i++ ) apod…

3 Jaromír Gloc, GPJP3 Operátory Aritmetické operátory a operátory porovnání mají vyšší prioritu, než logické –Správně: c >= ’A’ && c <= ’Z’ Možno používat závorky pro změnu priority Zkrácené vyhodnocování zleva: –y != 0 && x / y < z je správný výraz /nikdy nedělíme nulou/ –x / y < z && y != 0 je špatný výraz /mohli bychomdělít nulou/ –

4 Jaromír Gloc, GPJP4 Podmíněný výraz – ternární operátor Syntaxe: –výraz_podm ? výraz_1 : výraz_2 –vyhodnotí se podmínka, je-li splněna vyhodnotí se výraz_1 a vrátí se jeho hodnota, není-li podmínka splněna, vyhodnotí a vrátí se výraz_2 Př: a = (x>y) ? x : y; –do a se přiřadí větší z čísel x, y Př: chyba = (x==0) ? “dělíme nulou“ : ““; funguje podobně jako if(výraz_podm) výraz_1 else výraz_2;

5 Jaromír Gloc, GPJP5 Příkaz if umožňuje větvení běhu programu některé příkazy se provedou jen když se je splněna určitá podmínka syntaxe: if (výraz_podm) příkaz; –jestliže je výraz_podm nenulový, prověď příkaz –příkazem může být další příkaz if Př: if (a != 0) if (b != 0) c = 2 / (a *b);

6 Jaromír Gloc, GPJP6 Příkaz if – else umožňuje běh programu rozdělit na 2 separátní větve if (výraz_podm) příkaz1; else příkaz2; místo jednotlivých příkazů je možné použít složený příkaz – tj. více příkazů zapsaných do složených závorek {}

7 Jaromír Gloc, GPJP7 if – else příklad Př: if (D<0) { printf(”nelze resit”); getchar(); } else { x1 = (-b + sqrt(D))/(2*a); x2 = (-b - sqrt(D))/(2*a); }

8 Jaromír Gloc, GPJP8 Cyklus kód programu, který se stále opakuje, dokud není splněna nějaká podmínka for cyklus –používáme, když přesně víme počet opakování daného kódu do-while cyklus, while cyklus –dopředu nelze říci kolikrát se bude muset opakovat break –v jakémkoliv okamžiku ukončí cyklus continue –kdykoliv ukončí provádění cyklu a jde na nové opakování (vyhodnocení podmínky)

9 Jaromír Gloc, GPJP9 Cyklus FOR for (inicializace; podmínka; iterační_výraz) tělo cyklu ; –na začátku proběhne inicializace –pak se vyhodnotí podmínka, je-li splněna, provede se tělo cyklu. –na závěr se provede iterační výraz a opět se vyhodnotí podmínka… nemusí vůbec proběhnout inicializace, podmínka ani iterační_výraz nejsou povinné – nekonečný cyklus

10 Jaromír Gloc, GPJP10 Cyklus FOR – příklady for (x = 1; x < 10; x++) { if ((x % 2) != 0) continue; printf("Sude cislo: %i\n", x); } for (;;) { if (x >= 10) break; if ((x % 2) == 0) printf("Sude cislo: %i\n", x); x++; }

11 Jaromír Gloc, GPJP11 Cyklus DO-WHILE do tělo_cyklu while ( podminka ); na konci vyhodnotí podmínku, je-li splněna, ukončí provádění cyklu, pokud ne, opakuje znovu tělo cyklu proběhne minimálně jednou

12 Jaromír Gloc, GPJP12 Cyklus WHILE while ( podminka ) tělo_cyklu; nejprve se vyhodnotí podmínka, je-li splněna provede se tělo cyklu. pak se proces opakuje nemusí proběhnout ani jednou Př: while (1); - nekonečný cyklus Př: int i=0; while (i<10) printf("%i",i++);


Stáhnout ppt "Řídící struktury If-else, do-while, switch, operátory."

Podobné prezentace


Reklamy Google