Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PHP Podmíněné příkazy v PHP - 06

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PHP Podmíněné příkazy v PHP - 06"— Transkript prezentace:

1 PHP Podmíněné příkazy v PHP - 06
IKT PHP PHP Podmíněné příkazy v PHP - 06 Mgr. Josef Nožička

2 Anotace Materiál poskytuje žákům metodický přehled podmíněných příkazů, používaných v PHP. Musí být doplněn výkladem. Autor Mgr. Josef Nožička (Autor) Jazyk Čeština Očekávaný výstup 26–41-M/01 Elektrotechnika 78-42-M/01 Technické lyceum Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova Příkaz, if, switch Druh učebního materiálu Prezentace Druh interaktivity Kombinované Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání odborné vzdělávání Typická věková skupina let Vazby na ostatní materiály Je součástí IKT.

3 Podmíněné příkazy Podmíněné příkazy slouží k rozdělení prováděného skriptu na 2 větve (při použití příkazu if), případně i na více větví (při použití příkazu switch). Příkaz if je velmi frekventovaný a vyskytuje se v programech velmi často, příkaz switch je možno nahradit vícenásobným použitím příkazu if). Pro přehlednost zdrojového kódu se však doporučuje v případě rozvětvení na více větví raději použít příkaz switch.

4 Příkaz IF Vývojový diagram: Zápis v PHP: if (podmínka) kladná větev;
else záporná větev; Vysvětlení: Program vyhodnotí podmínku (logický výraz). V případě, že je pravdivá, vykoná se kladná větev, v opačném případě se vykoná záporná větev. Jestliže je v kterékoliv větvi příkazu if více než jeden příkaz, je třeba tyto příkazy ohraničit značkami { a }.

5 Příkaz IF - pokračování
Poznámky: Záporná větev (else) není povinná. V tomto případě se vykoná kladná větev, pokud je podmínka pravdivá, v případě její nepravdivosti se pokračuje v programu prvním příkazem, následujícím za if. Hovoříme zde o tzv. neúplném větvení. Zápis neúplného větvení: if (podmínka) kladná větev;

6 Příkaz IF - příklad Úkolem níže uvedeného programu je náhodně vygenerovat 2 čísla a zjistit, které z nich je větší (případně, zda jsou stejná). <?php $a=rand(1,100); $b=rand(1,100); echo "a = $a<BR>"; echo "b = $b<BR>"; if ($a>$b) echo „první je větší"; else if ($b>$a) echo „druhé je větší"; echo "jsou stejná"; ?>

7 Příkaz SWITCH Vývojový diagram: Zápis v PHP: switch (proměnná) {
case a: příkazy větve a; break; case b: příkazy větve b; break; case c: příkazy větve c; break; case d: příkazy větve d; break; default: příkazy, které se provedou, pokud není ani jedna z uvedených hodnot pravdivá } default

8 Příkaz SWITCH - pokračování
Vysvětlení: Program vyhodnotí hodnotu výrazu, uvedeného za klíčovým slovem switch. Pokud se jeho hodnota shoduje s některou z hodnot, zapsaných u návěští jednotlivých větví (v obecném zápise označené jako a, b, c, d), provedou se příkazy této větve. Pokud se ani jedna z hodnot neshoduje, vykonají se příkazy, zapsané za klíčovým slovem default. Větev default je přitom nepovinná (stejně jako větev else u příkazu if). Poznámka: Počet větví může být u příkazu switch libovolný. V případě, že je jich více než 3, doporučuje se z důvodu lepší přehlednosti programu raději použít switch namísto několikanásobného použití příkazu if.

9 Příkaz SWITCH - příklad
Úkolem níže uvedeného skriptu je vypsat na stránku aktuální datum spolu s českým názvem dne v týdne, který právě je. <?php echo "Vítáme vás na našich stránkách <BR>"; echo "Dnes je " . date("d.m.Y") . "<BR>a je "; switch (date("w")) { case 0: echo "neděle"; break; case 1: echo "pondělí"; break; case 2: echo "úterý"; break; case 3: echo "středa"; break; case 4: echo "čtvrtek"; break; case 5: echo "pátek"; break; case 6: echo "sobota"; break; } ?>

10 Zdroje BRÁZA, Jiří. PHP 5: začínáme programovat. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005, 244 s. ISBN X. ORAVA, Martin. Animace třídících algoritmů a programových struktur. Uherské Hradiště: SŠPH Uherské Hradiště, 2010 (maturitní práce)


Stáhnout ppt "PHP Podmíněné příkazy v PHP - 06"

Podobné prezentace


Reklamy Google