Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

07. Kinematika harmonického pohybu – příklady I.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "07. Kinematika harmonického pohybu – příklady I."— Transkript prezentace:

1 07. Kinematika harmonického pohybu – příklady I.
KMITAVÉ A VLNOVÉ JEVY 07. Kinematika harmonického pohybu – příklady I. Mgr. Marie Šiková

2 Anotace Materiál na řešených příkladech opakuje a procvičuje základní pojmy a vztahy z kinematiky harmonických pohybů. Je doplněn přehledem použitých fyzikálních vztahů a pracuje interaktivně. Materiál může být doplněn výkladem učitele, ale umožňuje také použití pro samostatnou práci žáků. Autor Mgr. Marie Šiková Jazyk Čeština Očekávaný výstup 23-41-M/01 Strojírenství 26–41-M/01 Elektrotechnika Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova Harmonický (kmitavý) pohyb, úhlová rychlost, úhlová frekvence a doba kmitu (perioda) Druh učebního materiálu Prezentace Druh interaktivity Kombinované Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání odborné vzdělávání Typická věková skupina let Vazby na ostatní materiály KVJ (kmitavé a vlnové jevy)

3 07. Kinematika harmonického pohybu – příklady I.
Napište přehled všech fyzikálních vztahů, které popisují vzájemné souvislosti mezi těmito fyzikálními veličinami: Perioda, frekvence a úhlová frekvence jednoduchého kmitavého pohybu (harmonického pohybu) x (mezerník) Uvedené veličiny nejdříve popište a uveďte jednotku:

4 Napište přehled všech fyzikálních vztahů, které popisují vzájemné
souvislosti mezi těmito fyzikálními veličinami: Okamžitá výchylka, okamžitá rychlost a okamžité zrychlení jednoduchého kmitavého pohybu (harmonického pohybu): Uvedené veličiny nejdříve popište a uveďte jednotku: x (mezerník)

5 Úloha KVJ-07.1 Komorní „a“ má frekvenci 440 Hz.
Určete periodu a úhlovou frekvenci tohoto harmonického kmitání x (mezerník) Komorní „a“ má periodu 2.27 ms a úhlovou frekvenci 2763 rad za sekundu.

6 Úloha KVJ-07.2 Časový signál v rozhlase je tvořen čtyřmi
zvukovými značkami o frekvenci 1000 Hz, z nichž první tři mají trvání po 100 ms a čtvrtá 500 ms. Kolik kmitů při poslední časové značce proběhne? x (mezerník) Při poslední (čtvrté) značce časového signálu proběhne 500 kmitů signálu o frekvenci 1000 Hz.

7 Úloha KVJ-07.3 Záznam kmitavého děje je pořizován
mechanickým zapisovačem. Registrační papír se pohybuje rovnoměrně rychlostí o velikosti 2 cm za sekundu. Jedna perioda kmitavého děje má na záznamníku délku 8 mm. Určete frekvenci kmitavého děje x (mezerník) Na mechanickém zapisovači je zaznamenán kmitavý děj o frekvenci 2,5 Hz.

8 Úloha KVJ-07.4 Registrační papír v elektrokardiografu se
pohybuje rovnoměrně rychlostí o velikosti 20 mm za sekundu. Jakou délku bude mít záznam jedné periody činnosti srdce, které vykoná 72 tepů za minutu? x (mezerník) Záznam jedné periody činnosti srdce na záznamovém papíru v elektrokardiografu bude mít délku 16,7 mm.

9 Literatura LEPIL, Oldřich, Milan BEDNAŘÍK a Miroslava ŠIROKÁ. Fyzika: Sbírka úloh pro střední školy. 3. vyd. Praha: Prometheus, ISBN LEPIL, Oldřich, Milan BEDNAŘÍK a Radmila HÝBLOVÁ. Fyzika pro střední školy II. 3. vyd. Praha: Prometheus, ISBN LEPIL, Oldřich. Fyzika pro gymnázia: Mechanické kmitání a vlnění vyd. Praha: Prometheus, ISBN


Stáhnout ppt "07. Kinematika harmonického pohybu – příklady I."

Podobné prezentace


Reklamy Google