Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PHP Cyklické příkazy v PHP - 08

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PHP Cyklické příkazy v PHP - 08"— Transkript prezentace:

1 PHP Cyklické příkazy v PHP - 08
IKT PHP PHP Cyklické příkazy v PHP - 08 Mgr. Josef Nožička

2 Anotace Materiál poskytuje žákům souhrnný přehled všech cyklických příkazů, používaných v programovacím jazyce PHP. Musí být doplněn výkladem. Autor Mgr. Josef Nožička (Autor) Jazyk Čeština Očekávaný výstup 26–41-M/01 Elektrotechnika 78-42-M/01 Technické lyceum Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova Cyklus, while, for Druh učebního materiálu Prezentace Druh interaktivity Kombinované Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání odborné vzdělávání Typická věková skupina let Vazby na ostatní materiály Je součástí IKT.

3 Cyklické příkazy Příkazy cyklu umožňují vícenásobné opakování jednoho nebo i celé posloupnosti příkazů. V PHP existují 3 cyklické příkazy: while, do while a for. Cykly while a do while jsou v podstatě srovnatelné, algoritmus, který lze zapsat pomocí jednoho z těchto cyklů, lze vždy zapsat i pomocí druhého z nich. Cyklus for bývá z důvodů nejjednoduššího sestavení mezi programátory nejoblíbenější, lze jej však použít pouze v případě, kdy je dopředu znám počet opakování.

4 Cyklus WHILE Vývojový diagram: Zápis v PHP: while (podmínka) {
tělo cyklu; } Vysvětlení: Příkazy, zapsané v těle cyklu, se opakují tak dlouho, dokud je podmínka pravdivá. Jakmile se podmínka stane nepravdivou, opakování se ukončí a program pokračuje prvním příkazem, který následuje za cyklem.

5 Příklad <?php $i=1; while ($i<=7) {
V níže zobrazeném příkladu se s použitím cyklu while na obrazovku vypíše sedmkrát text „Vítáme vás!“ s tím, že se začne s velikostí písma 1 a pak se velikost postupně zvětšuje o 1 stupeň až do čísla 7. <?php $i=1; while ($i<=7) { echo "<font size=$i> Vítáme vás!<br>"; $i++; } ?>

6 Cyklus DO WHILE Vývojový diagram: Zápis v PHP: do { tělo cyklu; }
while (podmínka); + - Vysvětlení: Tento cyklický příkaz funguje téměř stejně jako předchozí příkaz while, pouze zde v zápisu tělo cyklu předchází podmínce. Tím pádem je zde zajištěno, že se tělo cyklu provede aspoň jednou.

7 Příklad <?php $i=1; do {
Přepis příkladu se zvětšováním textu tak, že zde místo cyklu while použijeme cyklus do while: <?php $i=1; do { echo "<font size=$i> Vítáme vás!<br>"; $i++; } while ($i<=7); ?>

8 Cyklus FOR Vývojový diagram: Zápis v PHP: for ($i=1;$i<=$n;$i++) {
tělo cyklu; } Vysvětlení: Příkaz for je cyklus s pevně daným počtem opakování. V hlavičce cyklu jsou vždy uvedeny 3 parametry, přičemž první udává počáteční nastavení řídící proměnné, druhý podmínku, za které se bude cyklus opakovat, a třetí parametr říká, o kolik se řídící proměnná bude zvětšovat či zmenšovat.

9 Příklad <?php for ($i=1;$i<=7;$i++)
A do třetice přepis příkladu se zvětšováním písma s použitím cyklu for. Můžeme si všimnout, že v případě použití for vyjde zdrojový kód nejkratší. <?php for ($i=1;$i<=7;$i++) echo "<font size=$i> Vítáme vás!<br>"; ?>

10 Zdroje BRÁZA, Jiří. PHP 5: začínáme programovat. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005, 244 s. ISBN X. ORAVA, Martin. Animace třídících algoritmů a programových struktur. Uherské Hradiště: SŠPH Uherské Hradiště, 2010 (maturitní práce)


Stáhnout ppt "PHP Cyklické příkazy v PHP - 08"

Podobné prezentace


Reklamy Google