Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

C# pro začátečníky Mgr. Jaromír Osčádal

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "C# pro začátečníky Mgr. Jaromír Osčádal"— Transkript prezentace:

1 C# pro začátečníky Mgr. Jaromír Osčádal
Vychází z knihy „Začínáme programovat v C#“ od Eric Gunnerson ISBN a knihy „C# pro zelenáče“ od Miroslava Viriuse ISBN

2 C# C# nabízí možnost vytvářet objektově orientované programy.
Ve spolupráci s .NET Common Language Runtime nabízí možnost vytvářet programy orientované na komponenty s možností využití starších a blízkých kódů (COM, C, C++). Je navržen na programování robustních a trvalých komponent, které vychází z reálného světa.

3 Komponentní software Prostředí . NET Common Language Runtime staví své prostředí na komponentách. Všechny objekty se programují jako komponenty s vlastnostmi, metodami a událostmi. Komponenty mají také deklarativní informace =atributy. Vytváření komponent je podporováno běhovým prostředím .NET Runtime Frameworks, kde se se všemi typy zachází jako s objekty.

4 Prostředí .NET Runtime Webové služby Uživatelské rozhraní DATA a XML
Bázové třídy Common Language Runtime

5 Prostředí .NET Runtime Všechny služby jsou poskytovány společným modelem, ke kterému lze přistupovat přes různé jazyky . NET, a služby lze psát v libovolném jazyku .NET Prostředí obsahuje bázovou knihovnu tříd (BCL) Zabezpečený přístup k paměti zajišťuje běhové prostředí. Kontrola kódu a přístupů. Všechny úkony spojené s programováním jsou sloučeny do jediného prostředí Visual Studia – návrh, vývoj, ladění, distribuce

6 Lehký úvod a free překladač

7 Visual Studio

8 Visual Studio

9 Visual Studio

10 Jmenný prostor na tvorbu tříd a rozdělení knihovny na sekce
Užité knihovny Jmenný prostor na tvorbu tříd a rozdělení knihovny na sekce Základní objekt uzavírající běhovou programovou proceduru Main Tělo běhové procedury, hlavní konzolový program

11 Lekce 1

12 Lekce 2

13 Načtení proměnné Příkaz načte řetězec (string) do proměnné s:
string s = Console.ReadLine(); Převedení řetězce do požadovaného typu: int a = Convert.ToInt32(s);

14 Zobrazení textu Zobrazení textu: Console.WriteLine(“ Zobrazený text“);
Zobrazení hodnot proměnných do textu: Console.WriteLine(“ a={0} b={1} text {2}“, a, b, c); c pole proměnných indexované od 0 a b

15 Úkol Vytvořte program, který vypočítá součet, rozdíl, součin, podíl dvou zadaných čísel. Zdrojový kód zašlete na

16 příkazy

17 if -podmíněný příkaz Základní verze příkazu if (podmínka) příkaz;
Příkaz se provede pokud je splněná podmínka. Podmínka je logický výraz (proměnná), který nabývá hodnot True nebo False. Např. x < 2 x je menší než 2 x == x se rovná 2 x != 2 x se nerovná 2 Např. if ( x < 2 ) Console.WriteLine(“ x je menší než 2”);

18 if -podmíněný příkaz Základní verze příkazu s else
if (podmínka) příkaz 1; else příkaz 2; Pokud je podmínka splněná, provede se příkaz 1, jinak se provede příkaz 2. else se váže k nejbližšímu příkazu if na stejné úrovni. Např. if ( x < 2 ) Console.WriteLine(“ x je menší než 2”); else Console.WriteLine(“ x není menší než 2”);

19 Příkaz switch Switch je příkaz pro mnohonásobné větvení programu. Když chceme definovat chování pro větší počet hodnot výrazu, je příkaz switch vhodnější než použití odpovídající posloupnosti příkazů if. switch (h) Case 1: Case 2: Case 3:

20 V příkazu switch jsou jednotlivé větve pro hodnoty výrazu definovány pomocí klíčového slova case. Každá větev musí být ukončena příkazem break nebo goto. Příkaz break definitivně ukončí provádění příkazu switch a příkaz goto umožňuje skok na jiný blok case uvnitř příkazu switch. Také je možné použít větev default, která je provedena, když žádná z definovaných větví case nevyhovuje.

21 Zápis je následující: switch (výraz) { case hodnota_1 : prikazy pro hodnotu 1 break; ... case hodnota_n : prikazy pro hodnotu n break; default : prikazy pro ostatni hodnoty break; } Výraz podle kterého je rozhodováno musí být číselného typu nebo typu char a nebo typu string.


Stáhnout ppt "C# pro začátečníky Mgr. Jaromír Osčádal"

Podobné prezentace


Reklamy Google