Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Datové typy a práce s nimi

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Datové typy a práce s nimi"— Transkript prezentace:

1 Datové typy a práce s nimi
JavaScript Datové typy a práce s nimi

2 JavaScript hlavní využití JavaScriptu je manipulace s obsahem webové stránky zahrnuje změnu zdrojového kódu stránky v reakci na nějaké akce od uživatele (např. stisknutí tlačítka vypočítá příklad nebo zobrazí/skryje určitou část webu) takovým aktivním webům se potom říká spíše webové aplikace, než webové stránky

3 Hlášky v JavaScriptu Alert - zobrazí upozorňovací okénko s textem Confirm - potvrzující dialog, možnosti jsou ano / ne, návratová hodnota je true nebo false

4 Hlášky v JavaScriptu Prompt – vyžaduje vstup uživatele, umožňuje do proměnné vložit hodnotu zadanou uživatelem

5 Proměnné v JavaScriptu se deklarují pomocí slova var!
když nepoužijeme toto slovo vytvoříme tzv. globální proměnnou, což není vždy úplně to, co chceme je totiž potom přístupná ze všech funkcí ve scriptu a to může vyvolat konflikty u proměnné není nutné určovat datový typ

6 Čísla v JavaScriptu jsou všechna čísla desetinná a 64bitová
v JavaScriptu jsou všechna čísla objekty číslo v uvozovkách je řetězec, ale JavaScript rozpozná číslo chceme-li např. násobit text, JavaScript vypíše hlášku NaN - "Not-a-Number„ funkce isNaN(x) – vrátí true, je-li v proměnné číslo a false, když nejde o číslo

7 Čísla metoda toFixed() – určuje počet zobrazovaných desetinných míst, není-li uveden parametr, zobrazí jen celou část, zaokrouhluje?

8 Čísla toPrecision(x) - ořízne číslo na danou přesnost i.toString() - převede číslo na řetězec, tzn. číslo se stane plnohodnotným řetězcem znaků toExponential(x) - změní zápis čísla na exponenciální (vědeckou) notaci. Např. pro hodnotu 100 to bude 1e2 Number.MAX_VALUE | Number.MIN_VALUE - vrací největší / nejmenší možné číslo v JS.

9 Knihovna Math Knihovna Math je jednou ze základních knihoven JavaScriptu. Obsahuje velmi užitečné funkce a vlastnosti K proměnným a funkcím knihoven přistupujeme pomocí operátoru tečky

10 Řetězce řetězec je řada znaků uložená v za sebou jdoucích bajtech paměti v JavaScriptu je řetězec objekt řetězce lze označit pomocí dvojitých nebo jednoduchých uvozovek uvozovky lze kombinovat i uvnitř řetězce. Pokud je potřeba zapsat v řetězci znak uvozovky, musí se tzv. odescapovat, aby ho interpret nevyhodnotil jako ukončení řetězce. k tomu se používá zpětné lomítko:

11 Sekvence escape

12 Metody a vlastnosti řetězců
Řetězec je v JavaScriptu objekt, můžeme jej tedy vytvořit i takto Index - za pomoci indexů lze procházet jednotlivé znaky v řetězci stejně jako v poli zapisuje se do hranatých závorek za názvem proměnné, čísluje se od nuly Length - vlastnost vrací délku řetězce ve znacích

13 Metody a vlastnosti řetězců
Replace() - funkce nahradí hledanou hodnotu v řetězci jinou UpperCase | LowerCase - změní všechna písmena v řetězci na velká nebo na malá

14 Metody a vlastnosti řetězců
Concat() - spojuje dva a více řetězců. Tato funkce je i jedním z přetížení operátoru +(=) pro objekty string Poslední 2 řádky dělají to samé, spojí řetězce do jednoho dlouhého

15 Metody a vlastnosti řetězců
Metoda substring() - funkce vrací vybranou část řetězce, které se říká podřetězec – od které pozice do které Metoda substr() - funkce vrací vybranou část řetězce, které se říká podřetězec – od které pozice kolik znaků

16 Metody a vlastnosti řetězců
Metoda indexOf() – vrátí první index, na kterém se nachází dané písmeno nebo podřetězec Metoda lastIndexOf ()- vrátí poslední index, na kterém se nachází dané písmeno nebo podřetězec Metoda match - vrací shodu s výrazem v řetězci. Používá se hlavně pro regulární výrazy(Regex)

17 Vybrané vlastnosti a metody řetězce
metoda charAt () vrací znak na určeném indexu v řetězci Př. vrátí první znak, poslední znak str.charAt(length-1) metoda split() se používá k rozdělení řetězce na pole dílčích řetězců a vrátí nové pole výsledek

18 Vybrané vlastnosti a metody řetězce
Metoda trim () odstraní mezery z obou stran řetězce. Př. výsledek: okno zobrazí Zdroj:

19 Boolean Logický datový typ, nabývá pouze dvou hodnot 0-1 (true- false). Jeho hodnota je tedy buď pravdivá neb nepravdivá. Používá se pro vyhodnocení podmínek a cyklů NULL / UNDEFINED - oba dva datové typy zastupují prázdnou proměnnou, je zde však rozdíl. NULL je nevytvořený objekt. Undefined naopak objektem není.


Stáhnout ppt "Datové typy a práce s nimi"

Podobné prezentace


Reklamy Google