Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

A1PRG - Programování – Seminář Ing. Michal Operátory (1. část) 3 Verze 2009.02.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "A1PRG - Programování – Seminář Ing. Michal Operátory (1. část) 3 Verze 2009.02."— Transkript prezentace:

1 A1PRG - Programování – Seminář Ing. Michal Heczkoheczko@fai.utb.cz Operátory (1. část) 3 Verze 2009.02

2 Agenda  Co jsou operátory a jejich základní dělení  Aritmetické operátory  Relační operátory  Logické operátory  Bitové logické operátory

3 Operátory  Operátor je symbolické vyjádření elementární funkce s jednou nebo i více vstupními proměnnými, který vrací jednu výstupní hodnotu.

4 Dělení operátorů  Podle počtu vstupních hodnot:  Unární operátory – mají pouze jednu vstupní hodnotu  Binární operátory – mají 2 vstupní hodnoty  Ternární operátory – mají 3 vstupní hodnoty (např. podmíněný výraz)

5 Dělení operátorů  Podle funkce:  Aritmetické operátory  Relační operátory  Logické operátory  Bitové logické operátory  …

6 Operátor přiřazení  Znak „=“  Přiřazuje hodnotu nebo výsledek výpočtu určité proměnné

7 Aritmetické operátory Unární aritmetické operátory - přehled OperátorPopis +Označení kladného čísla -Označení záporného čísla

8 Aritmetické operátory Binární aritmetické operátory - přehled OperátorPopis +Součet -Rozdíl *Součin /Podíl (celočíselný nebo reálný) %Modulo (zbytek po celočíselném dělení) Pozn. Operátor Modulu (%) lze použít pouze u celočíselného datového typu. Tj. Nelze použít pro datové typy float nebo double.

9 Aritmetické operátory  Příklad:  int x = 7;  int y = 5;  int z;  z = x + y(výsledek: z = 12)  z = x - y(výsledek: z = 2)  z = x * y(výsledek: z = 35)  z = x / y(výsledek: z = 1)  z = x % y(výsledek: z = 2)

10 Aritmetické operátory Podíl z hlediska datových typů ABPodíl A / B int celočíselný Intfloatreálný floatIntreálný float reálný

11 Aritmetické operátory Možnost zkráceného zápisu OperátorPoužitíOdpovídající plný zápis +=x += y;x = x + y; -=x -= y;x = x - y; *=x *= y;x = x * y; /=x /= y;x = x / y; %=x %= y;x = x % y;

12 Aritmetické operátory Inkrementace a dekrementace OperátorPoužitíOdpovídající plný zápis ++Inkrementacex = x + 1; --Dekrementacex = x - 1;

13 Aritmetické operátory  Inkrementace a dekrementace  Příklad: int x, y; x = 5; y = ++x; (preinkrementace: proměnná x bude mít hodnotu 6 a y taktéž) int x, y; x = 5; y = x++; (postinkrementace: proměnná x bude mít hodnotu 6 a y 5)

14 Relační operátory  Slouží pro porovnání dvou hodnot  Výsledkem je logická hodnota (true/false)  Nejčastější použití:  Podmínky  Cykly

15 Relační operátory - přehled OperátorPopis ==Rovnost !=Nerovnost <=Menší nebo rovno >=Větší nebo rovno Větší než

16 Relační operátory  Příklad:  int x = 5;  int y = 7;  x == yvrací 0 (false)  x != yvrací 1 (true)  x >= yvrací 0 (false)  x <= yvrací 1 (true)  x > yvrací 0 (false)  x < yvrací 1 (true)

17 Logické operátory  Umožňují provádění základních logických operací nad logickými hodnotami.  ANSI C nemá logický datový typ.  Pravda (true) uložena jako hodnota 1.  Nepravda (false) uložena jako hodnota 0.

18 Logické operátory - přehled OperátorPopis !Negace &&Logický součin ||Logický součet

19 Logické operátory  Negace  Logický součin  AND – a zároveň  Logický součet  OR – a nebo x!x 01 10 xyx || y 000 011 101 111 xyx && y 000 010 100 111

20 Logické bitové operátory  Umožňují provádět operace nad jednotlivými bity.  Použití bitových operátorů vyžaduje znalosti o uložení bitů v paměti, způsobu kódování čísel,....

21 Logické bitové operátory - přehled OperátorPopis &Bitový součin |Bitový součet ^Bitový exkluzivní součet ~Bitová negace <>Bitový posuv vpravo

22 Logické bitové operátory  Bitový součin (AND)  Příklad: 77 & 198 = 68 (77) 10.. (01001101) 2 (198) 10.. (11000110) 2 (68) 10.. (01000100) 2 xyx & y 000 010 100 111

23 Logické bitové operátory  Bitový součet (OR)  Příklad: 77 | 198 = 207 (77) 10.. (01001101) 2 (198) 10.. (11000110) 2 (207) 10.. (11001111) 2 xyx | y 000 011 101 111

24 Logické bitové operátory  Bitový exkluzivní součet (XOR)  Příklad: 77 ^ 198 = 139 (77) 10.. (01001101) 2 (198) 10.. (11000110) 2 (139) 10.. (10001011) 2 xyx ^ y 000 011 101 110

25 Logické bitové operátory  Bitová negace  Příklad: ~77 == 178 (77) 10.. (01001101) 2 (178) 10.. (10110010) 2 x~x 01 10

26 Logické bitové operátory  Bitový posuv vlevo  Posuv všech bitů levého operandu o počet míst daný pravým operandem.  Nejvyšší bity se ztrácejí, nejnižší jsou doplněny nulami.  Příklad: 25 << 2 = 100 (25) 10 … (00011001) 2 (100) 10 … (01100100) 2

27 Logické bitové operátory  Bitový posuv vpravo  Posuv všech bitů levého operandu o počet míst daný pravým operandem.  Nejnižší bity se ztrácejí, nejvyšší jsou doplněny nulami.  Příklad: 25 >> 2 = 6 (25) 10 … (11001) 2 (6) 10 … (110) 2

28 Logické bitové operátory Možnost zkráceného zápisu OperátorPoužitíOdpovídající plný zápis &x &= y;x = x & y; |x |= y;x = x | y; ^x ^= y;x = x ^ y; <>x >>= y;x = x >> y;

29 A1PRG 03. Operátory I. Děkuji za pozornost Ing. Michal Heczko heczko@fai.utb.cz 218/U3 Prezentace k dispozici na http://vyuka.fai.utb.czhttp://vyuka.fai.utb.cz


Stáhnout ppt "A1PRG - Programování – Seminář Ing. Michal Operátory (1. část) 3 Verze 2009.02."

Podobné prezentace


Reklamy Google