Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

A1PRG - Programování - seminář Ing. Michal Základní pojmy v jazyce C 2 Verze 2009.02.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "A1PRG - Programování - seminář Ing. Michal Základní pojmy v jazyce C 2 Verze 2009.02."— Transkript prezentace:

1 A1PRG - Programování - seminář Ing. Michal Heczkoheczko@fai.utb.cz Základní pojmy v jazyce C 2 Verze 2009.02

2 Agenda  Identifikátory  Klíčová slova  Komentáře  Konstanty a proměnné  Řídicí sekvence

3 Identifikátory  Jména funkcí, proměnných, konstant,...  Důležité: jazyk C je case-sensitive, tj. je třeba dávat pozor na malá a velká písmena  Vysvětlení IDENTIFIKATOR ≠ identifikator ≠ Identifikator

4 Pravidla pro tvorbu identifikátorů  Skládají se z písmen, číslic nebo podtržítka  Dle normy ANSI max. 31 znaků  Nesmí začínat číslicí  Mohou obsahovat pouze znaky bez diakritiky  Nesmí obsahovat mezery  Nesmí se shodovat s klíčovým slovem (více dále)

5 Klíčová slova  Mají v jazyce C speciální význam a nelze je používat jako uživatelem definované identifikátory (např. jména funkcí, proměnných, konstant atd.)  Zapisují se vždy malými písmeny

6 Klíčová slova autodoubleintstructbreakelselong switchcaseenumregistertypedefcharextern returnunionconstfloatshortunsignedcontinue forsignedvoiddefaultgotosizeofvolatile doifstaticwhile

7 Komentáře  Jsou důležitou částí zdrojového kódu  Slouží k snadnější orientaci v programu  Vhodné průběžné psaní komentářů  Mohou obsahovat znaky národní abecedy  Lze je umístit do libovolné části zdrojového kódu (při zpracování jsou odstraněny preprocesorem)

8 Komentáře  2 typy komentářů:  Víceřádkové komentáře: Uvozují se znaky: /* pro začátek komentáře */ pro konec komentáře  Jednořádkové komentáře: Uvozují se znaky // na začátku řádku

9 Komentáře  Příklad: #include int main(void) { int x = 5; int y = 6; printf(”Výsledek: %d”,x*y); getch(); return 0; }

10 Komentáře

11

12 Konstanty a proměnné  Proměnná  datový objekt, jehož hodnota se v průběhu programu může měnit  Konstanta  datový objekt, jehož hodnota v průběhu programu nelze měnit

13 Proměnná  Datový objekt, jehož hodnota se v průběhu programu může měnit  Obecný zápis: datovýtyp jméno; datovýtyp jméno = hodnota;  Příklad: int i = 2; // deklarace proměnné s výchozí hodnotou int i; // deklarace proměnné i = 2; // uložení čísla 2 do prom. i

14 Datové typy Datový typVelikost [b]Popis char8Znak short16Krátké celé číslo int16/32Celé číslo long32Dlouhé celé číslo float32Reálné číslo double64 Reálné číslo s dvojitou přesnosti long double80Velmi dlouhé reálné číslo

15 Datové typy Klíčové slovoPopis signed Uvádí se před datovým typem. Znamená se znaménkem. Výchozí, pokud není uvedeno. unsignedUvádí se před datovým typem. Znamená bez znaménka.

16 Konstanta  Datový objekt, jehož hodnota se v průběhu programu nemění  Pro definici konstant používáme direktivu #define  Obecný zápis:#define jméno hodnota  Příklad: #define POCET 2 #define PI 3.14

17 Rozdělení konstant  Celočíselné  Reálné  Znakové  Řetězcové

18 Celočíselné konstanty  3 typy:  Desítkové – posloupnost číslic, z nichž první nesmí být 0  Osmičkové (oktalové) – číslo 0 následované posloupností osmičkových číslic  Šestnáctkové (hexadecimální) – číslo 0 následované znakem x nebo X posloupností šestnáctkových číslic (0 – 9, a – f, A – F)

19 Celočíselné konstanty Desítkové #define MINIMUM 8000 Osmičkové (oktalové) #define MINIMUM 017500 Šestnáctkové (hexadecimální) #define MINIMUM 0x1f40

20 Celočíselné konstanty  U datového typu long znak L nebo l na konci (doporučuje se pouze velké, možná záměna s 1).  U nezáporného typu znak U nebo u na konci.  Př.: #define MINIMUM 8000LU

21 Reálné konstanty  2 způsoby zápisu:  Přímý tvar  Semilogaritmický tvar  Základní datový typ: double  Přípony:  Pro float …f nebo F  Pro long …l nebo L

22 Reálné konstanty Přímý tvar #define MINIMUM 2.1 #define PI 3.14 Semilogaritmický tvar #define MAXIMUM 5e32 #define HODNOTA -3e32

23 Znakové konstanty  Jeden znak dané kódové tabulky (nejčastěji ASCII)  Znak je uzavřen mezi 2 apostrofy

24 ASCII tabulka  Kódování znaků ve VT  American Standard Code for Information Interchange  Vychází z ní většina standardů pro kódování textu v euro-americké zóně  V základu 7-bitový (128 platných znaků). 8-bitové rozšíření pro znaky národních abeced

25 ASCII tabulka  tisknutelné znaky:  písmena, číslice, jiné znaky (závorky, matematické znaky (+-*/% …), interpunkční znaménka (,.:; …), speciální znaky(@$~ …))  řídící (netisknutelné) kódy:  původně určeny pro řízení periferních zařízení (např. tiskárny nebo dálnopisu).

26 ASCII TABULKA

27 Znakové konstanty  Způsoby zápisu:  ‘\ddd’, kde ddd je osmičkové číslo odpovídající kódu znaku  ‘\xHH’ nebo ‘\XHH’, kde hh je šestnáctkové číslo odpovídající kódu znaku  ‘z’, kde z je znak dané kódové tabulky  ‘\e’, kde e je znak odpovídající tzv. escape sekvenci (neboli řídící sekvence)

28 Znakové konstanty SekvenceHodnotaVýznam \n0x0ANový řádek \r0x0DNávrat na začátek řádku \f0x0CNová stránka \t0x09Tabulátor \b0x08Posun doleva \a0x07Písknutí \\0x5CZpětné lomítko \’0x2CApostrof \00x00Nulový znak

29 Řetězcové konstanty  Ohraničené uvozovkami  Možno použít všechny způsoby zápisu znakových konstant  Možno použít znaky národní abecedy  Př.: #define JMENO “Michal“ #define HLAVNI_MESTO “Praha“ SekvenceHodnotaVýznam \“ Uvozovka.

30 Řetězcové konstanty  Zřetězování dlouhých řetězců oddělených mezerami, tabulátory nebo novými řádkami Příklad ekvivalentních zápisů #define MUJTEXT “Velmi dlouhý řetězec“ #define MUJTEXT “Velmi “ “dlouhý “ “řetězec“

31 Terminálový vstup a výstup  Výpis na terminál:  Obecný zápis: printf(řetězec, proměnná1,…,proměnnáN);  Vstup z terminálu:  Obecný zápis: scanf(řetězec, &proměnná1, …, &proměnnáN);

32 Terminálový vstup a výstup  Řídící řetězec formátu  Uvozuje se znakem %, za kterým následují další znaky dle následující tabulky: Znak řídícího řetězce cZnak dČíslo int, desítkové znaménkové uČíslo int, desítkové neznaménkové xČíslo int, šestnáctkové malými písmeny XČíslo int, šestnáctkové velkými písmeny oČíslo int, osmičkové

33 Terminálový vstup a výstup Znak řídícího řetězce printfscanf ldČíslo long, desítkové znaménkové fČíslo float lfČíslo double sřetězec

34 Terminálový vstup a výstup  Příklady:  printf(“Znak %c ma ASCII kod %d (%XH)\n“,’*’, ’*’, ’*’);  printf(“Je přesně %2d:%2d\n“,hodiny, minuty);  printf(“Hodnota čísla PI je %4.2f\n“,PI);  printf(“Zadejte libovolne desetinne cislo\n“); scanf(“%f“,&x);  printf(“Zadejte 2 cela cisla\n“); scanf(“%d %d“,&a,&b);

35 A1PRG-s 02. Základní pojmy Děkuji za pozornost Ing. Michal Heczko heczko@fai.utb.cz 218/U3 Prezentace k dispozici na http://vyuka.fai.utb.czhttp://vyuka.fai.utb.cz


Stáhnout ppt "A1PRG - Programování - seminář Ing. Michal Základní pojmy v jazyce C 2 Verze 2009.02."

Podobné prezentace


Reklamy Google