Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VISUAL BASIC Práce s řetězci Použitá literatura: Kvoch: Visual Basic 4.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VISUAL BASIC Práce s řetězci Použitá literatura: Kvoch: Visual Basic 4."— Transkript prezentace:

1 VISUAL BASIC Práce s řetězci Použitá literatura: Kvoch: Visual Basic 4

2 CO JE TO ŘETĚZEC Datový typ String
Řetězec libovolných znaků ASCII tabulky standardní ASCII v závislosti na národním prostředí Dva typy řetězců: řetězec variabilní délky řetězec pevné délky

3 - řetězec variabilní délky
String (dim jmeno as string) max. asi znaků u 16bitové aplikace (216, asi 16 stran textu) max. 2 miliony znaků u 32bitové aplikace lépe využívá paměť než řetězec pevné délky

4 - řetězec pevné délky String *n (dim jmeno as string*20)
n je celé kladné číslo od 1 do asi Při kratším řetězci je doplněno mezerami. Vhodné při zpracovávání databází - položky stejné délky. Zabírá paměť pořád stejnou, i když v něm nic není. Rychlejší manipulace než u variabilního řetězce.

5 Zápis řetězců Řetězce se zapisují do uvozovek Dim st as string ....
st = "Ahoj"

6 Řetězcové operátory Výsledek operace řetězcového operátoru je řetězec (hodnota typu řetězec). Zřetězení (+) Zřetězení (&)

7 Zřetězení (+) zřetězení řetězců (řetězcových proměnných).
"abc" + "def" dá výsledek "abcdef"

8 Zřetězení (&) spojení i jiných operandů Dim cislo as Integer
Dim msg As string ..... cislo = 10 msg = "počet=" print msg, cislo Vytiskne: počet= 10

9 Řetězcové funkce - obecně
funkce manipulující s hodnotami řetězcových datových typů přípona $ znamená, že výsledná hodnota bude typu string.

10 Řetězcové funkce - String$(počet, kód) String$(počet,řetězec)
vrací řetězec, který obsahuje počet znaků s ASCII kódem kód. String$(5,65) vrátí "AAAAA" String$(počet,řetězec) vrací řetězec, který je složen z počet prvního znaku řetězce řetězec. String$(5,"Beta") vrátí "BBBBB" Space$(počet) vrací řetězec s počtem počet mezer.

11 Řetězcové funkce - Left$(řetězec,délka) Right$(řetězec,délka)
Mid$(řetězec,začátek[,délka]) vrací části řetězce řetězec o délce délka. Left zleva, Right zprava, Mid zprostředka od začátek Left$("abcdef",3) vrátí "abc" Right$("abcdef",4) vrátí "cdef" Mid$("abcdef",3,2) vrátí "cd" Mid$("abcdef",3) vrátí "cdef"

12 Ořezávání Len(řetězec) - vrací délku řetězce LTrim$, RTrim$, Trim
Len("abcdef") vrátí 6 LTrim$, RTrim$, Trim odřezává levé, pravé, obojí mezery v řetězci Ltrim$(" abc ") vrátí "abc " Rtrim$(" abc ") vrátí " abc" Trim(" abc ") vrátí "abc"

13 Převod na malá/velká písmena
Lcase$(řetězec), Ucase$(řetězec) vrátí řetězec převedený na malá, velká písmena respektuje národní prostředí nastavené ve Windows jmeno = "František Vomáčka" Lcase$(jmeno) - vrátí "františek vomáčka" Ucase$(jmeno) - vrátí "FRANTIŠEK VOMÁČKA"

14 Konverzní funkce 1/3 Konverze mezi jednotlivými datovými typy
Asc(řetězec) vrací numerickou hodnotu ASCII kódu prvního znaku řetězce Chr$(kód) vrací jednoznakový řetězec podle ASCII tabulky

15 Konverzní funkce 2/3 Val(řetězec)
konvertuje hodnoty řetězcového typu (řetězec číslic) na hodnoty numerického typu povoleny jsou mezery a prefixy soustav vyhodnocení vstupního řetězce končí ve chvíli, kdy se narazí na první nečíselný znak.

16 Konverzní funkce 3/3 Str$(výraz)
konvertuje numerický výraz na řetězec znaků (číslic) návratový řetězec začín mezerou - pokud je výraz kladný znaménkem "-" - pokud je výraz záporný vrácený řetězec je max 17 znaků dlouhý, včetně znaménka a desetinné tečky.

17 Zadání úlohy Sestavte program na vyhodnocení rozhlasových hitparád.
Hlasování posluchačů probíhá prostřednictvím SMS zpráv. V naší úloze to bude zapsání do TextBoxu. Posluchači dávají hlas písničce, která se jim líbí, prostřednictvím SMS ve tvaru FPOP číslo písniček v hitparádě CZ12 číslo písniček v hitparádě Výsledkem programu bude tabulka, která vypíše čísla písniček a počet jim došlých hlasů


Stáhnout ppt "VISUAL BASIC Práce s řetězci Použitá literatura: Kvoch: Visual Basic 4."

Podobné prezentace


Reklamy Google