Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Databáze – jazyk SQL (úvod). SQL je programovací jazyk, pomocí kterého je možné komunikovat s relačním DBS. SQL je vychází z relační algebry, ale je bohatší.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Databáze – jazyk SQL (úvod). SQL je programovací jazyk, pomocí kterého je možné komunikovat s relačním DBS. SQL je vychází z relační algebry, ale je bohatší."— Transkript prezentace:

1 Databáze – jazyk SQL (úvod)

2 SQL je programovací jazyk, pomocí kterého je možné komunikovat s relačním DBS. SQL je vychází z relační algebry, ale je bohatší. Pomocí SQL je možné: „dotazovat se databáze na její stav“ – získávat data z databáze „zasílat databázi požadavky na aktualizaci“ – měnit stav databáze definovat tabulky (definovat schémata)

3 Data jsou uložena v databázi ve formě tabulek. Program, který zaslal dotaz, se nemusí starat o fyzickou strukturu dat a jejich uložení. Pořadí tabulek ani sloupců v databázi není důležité, protože jsou identifikovány jménem. Pořadí řádků není důležité, protože jednotlivé řádky jsou identifikované hodnotou klíče. Deklarativní jazyk: definujeme, CO chceme udělat (procedurální jazyk definuje, jak se něco udělá – proceduru)

4 první prototyp v r. 1974 – jazyk Sequel standardizace ANSI a ISO v roce 1986 a 1987 – SQL-86 nový standard ANSI a ISO v roce 1992 – SQL-92 a další SQL:1999 a další SQL:2003 a další SQL:2008 – rozšíření o XML a další SQL:2011 – zpracování časových řad SQL:2003 má 3606 stran

5 bez speciálních znaků → A...Z, a...z, 0...9, _ název (sloupce, tabulky, databáze,...) ne příliš dlouhý (30 znaků) pokud možno anglicky dodržovat jednotnou konvenci velikosti písmen: id_person (C) idPerson (Java, C++) IdPerson (Delphi) Id_Person (exoti) název by měl vystihovat obsah

6 Název by neměl obsahovat zbytečné údaje u tabulky není nutné uvádět, že je to tabulka je zbytečné k názvu sloupce přidávat název tabulky/databáze používat zavedené zkratky id / person_id / id_person item_count / item_cnt id_person se v tabulce „persons“ může zdát zbytečné, ale může se využít při NATURAL JOIN je dobré vyhnout se klíčovým slovům jazyka

7 Zapomeňte procedurální programování. Pomocí SQL se definuje co má DBS udělat, SQL server požadavek zpracuje (převede na procedurální kód) a vyhodnotí. K dílčím prvkům databáze se přistupuje přes operátor „.“ (tečka) databáze.tabulka.sloupec (schéma.tabulka.sloupec) project.persons.id_person databáze se zpravidla neuvádí (během spuštění programu se nemění) tabulku je vhodné uvádět vždy SQL má vysokou redundanci (mnoho možností)

8 základní datové typy řetězce varchar(mohutnost) – standardní řetězec, omezený délkou text – „neomezený“ řetězec čísla int(mohutnost) / number – celé číslo, např. int(4) signed / unsigned float datum datetime / date více o datových typech později

9 Tabulky mohou být skutečné – odpovídají databázovém schématu. Tabulky mohou být virtuální – pohledy (externí schémata). Výsledkem libovolného dotazu je také tabulka (dočasná). Pohled (view): je definován dotazem je zpravidla jen pro čtení umožňuje zjednodušení dotazů vytváří „uživatelské verze“ databáze umožňuje odstínit jednotlivé programové moduly aktualizuje se automaticky ze základních tabulek Výsledek dotazu (ani pohled) obecně není relace

10 funkce a klíčová slova jazyka VELKÝMI PÍSMENY kurzívou se značí rozvinutí (zástupný symbol) DELETE FROM tabulka; [ ] – nepovinný prvek { } – množina prvků | – vyloučení prvků [ LEFT | RIGHT ] JOIN LEFT JOIN RIGHT JOIN JOIN a { = | } b a = b nebo a b

11 http://kantorek.webzdarma.cz/

12 pro definici struktury dat (tabulek) – DDL (data definition language): CREATE (SCHEMA | TABLE | INDEX ) ALTER TABLE DROP TABLE pro manipulaci s daty – DML (data manipulation language): INSERT SELECT UPDATE DELETE mezi jednotlivými DBS jsou v některých oblastech značné rozdíly!


Stáhnout ppt "Databáze – jazyk SQL (úvod). SQL je programovací jazyk, pomocí kterého je možné komunikovat s relačním DBS. SQL je vychází z relační algebry, ale je bohatší."

Podobné prezentace


Reklamy Google