Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Základní příkazy a rezervovaná slova OB21-OP-EL-KONP-JANC-M-3-023

3  PASCAL obsahuje sadu rezervovaných slov. Jsou to slova, která mají přesný význam, a nesmí být proto nějakým způsobem přejmenovávána nebo upravována.  Zde je jejich kompletní seznam:  and end nil shr asm file not string array for object then begin  function of to case go to or type const if packed unit  constructor implementation procedure until destructor in  program uses div inlinerecord var do interface repeat while  downto label set with else mod shl xor

4 Příkaz přiřazení  Jeden ze základních příkazů vůbec. Používáme ho tehdy, chceme-li do proměnné vložit nějakou hodnotu.  Samotný příkaz je tvořen dvojicí znaků dvojtečka a rovná se : =  Na levé straně je VŽDY proměnná, na pravé straně pak hodnota, kterou do proměnné vkládáme.  Na pravé straně může být také výraz, jehož výsledek potom chceme vložit do proměnné.

5 Příkaz přiřazení  Př.: a : = 10;  do proměnné a se vloží hodnota 10  X : = B;  C : = A + B;  do proměnné C se přiřadí výsledek součtu obsahu proměnných A a B

6 Příkaz pro výpis  Standardní zařízení počítače pro vstup je klávesnice, pro výstup obrazovka.  Chceme-li vypsat nějakou informaci na standardní výstup (tím je pro Pascal monitor), musíme použít funkci Write.  Syntaxe: Write (´Vypisovaný text´);

7 Příkaz pro výpis  Jak vyplívá ze syntaxe, to co chceme vypsat zapisujeme jako hodnotu funkce do kulatých závorek.  Vypisujeme-li text, musí být uzavřen v apostrofech (v pascalu ALT + 39).  Chceme-li ale vypsat obsah proměnné, žádné apostrofy nepoužíváme.  Chceme-li vypsat najednou více hodnot, oddělujeme je čárkou.

8 Příkaz pro výpis  Př.:  Write (´Hodnota proměnné je ´);  vypisujeme text, je uzavřen v apostrofech  Write (a);  vypisujeme obsah proměnné, apostrofy se nepoužívají  Write (´Hodnota proměnné je ´, a)  vypisujeme najednou dvě různé věci – text a obsah proměnné. Obě věci jsou od sebe odděleny čárkou.  Chceme-li, aby pascal po výpisu textu odřádkoval, musíme místo příkazu Write použít WriteLn. Při používání tohoto příkazu platí stejná pravidla jako pro Write.

9 Příkaz pro čtení  Chceme-li načíst nějaká data ze standardního vstupu (tím je pro pascal klávesnice), musíme použít funkci Read.  SyntaxeRead (a);  Pascal načte obsah bufferu a uloží jej do proměnné a. POZOR, nepoužíváme žádné apostrofy. Standardním ukončením řádku je klávesa ENTER.  Chceme-li po načítání odřádkovat, použijeme příkaz ReadLn.

10 Příkaz pro čtení  Př.: Read (a);  načte do proměnné a hodnotu z klávesnice

11 Příkaz pro mazání obrazovky  Chceme-li vymazat obsah obrazovky, použijeme proto příkaz ClrScr (Clear screen).  SyntaxeClrScr;

12 Příklad jednoduchého programu  Zadání:  Napište jednoduchý program Vypocet. Program vynásobí dvě čísla A, B a zobrazí výsledek.

13 Příklad jednoduchého programu  Řešení: program vypocet; uses crt; var A,B,X: real; A,B,X: real;begin A := 15; B := 5; X := A * B; writeln(X);readln;end.

14 Příklad jednoduchého programu  Na prvním řádku je použito jméno programu.  Pak je zadeklamováno používání standardního vstupu a výstupu CRT.  V sekci var jsou deklarovány proměnné A, B a X typu real.  Tělo programu je uvedeno mezi závorkami begin a end a jsou tam použity přiřazovací příkazy pro přiřazení hodnot proměnným A, B a X.

15 Příklad jednoduchého programu  Příkazem writeln se zobrazí hodnota proměnné X na obrazovce.  Příkazem readln bez parametrů se pozastaví běh programu, aby byl vidět výsledek na obrazovce.  Pokračovat v běhu programu lze stisknutím klávesy ENTER.

16  Děkuji za pozornost  Ing. Ladislav Jančařík

17 Literatura  K. Putz: Pascal učebnice základů programování, Grada Publishing, Praha 2007


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google