Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JavaScript Skriptový jazyk, který se používá při tvorbě stránek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JavaScript Skriptový jazyk, který se používá při tvorbě stránek."— Transkript prezentace:

1 JavaScript Skriptový jazyk, který se používá při tvorbě stránek.

2 JavaScript Zápis: Zápis: Ve Stránce:Ve Stránce: tělo scriptu V externím souboru:V externím souboru: V externím souboru:V externím souboru: ", "description": "JavaScript Zápis: Zápis: Ve Stránce:Ve Stránce: tělo scriptu V externím souboru:V externím souboru: ", "width": "800" }

3 JavaScript Proměnné Proměnné ČíslaČísla ŘetězceŘetězce PolePole BooleanBoolean Řetězce Řetězce Matematické funkce Matematické funkce Datum a čas Datum a čas Podmínky a cykly Podmínky a cykly Break a continueBreak a continue

4 Aritmetické operace + Součet dvou proměnných - Odčítání dvou čísel * Násobení dvou čísel / Dělení dvou čísel % Zbytek po celočíselném dělení - Vrací opačné číslo ++ Zvyšuje hodnotu proměnné o jednotku -- Snižuje hodnotu proměnné o jednotku

5 Řetězce – řetězec.metoda MetodaVýznam substring() Vrací část řetězce charAt() Vrací požadovaný znak řetězce toLowerCase() Převede řetězec na malá písmena toUpperCase() length Vrací počet znaků v řetězci bold() Vloží řetězec mezi a Vloží řetězec mezi a big() fixet() italics()

6 Řetězce – řetězec.metoda MetodaVýznam fontcolor() Přidá tag Přidá tag Jako parametr se udá barva ve formátu RGB fontsize() Přidá tag Přidá tag Jako parametr se udá číslo: 1 – 7 link() Udělá z řetězce odkaz. Adresa se udává jako parametr small() Vloží řetězec mezi a Vloží řetězec mezi a strike() sub() sup()

7 Matematické konstanty KonstantaVýznam Math.E e – základ přirozených logaritmů Math.LN10 Přirozený logaritmus 10 Math.LN2 Přirozený logaritmus 2 Math.PI Číslo ∏ Math.SQRT1_2 Druhá odmocnina z 1/2 Math.SQRT2 Druhá odmocnina ze 2

8 Matematické funkce – Math.fce FceVýznam abs(x) Absolutní hodnota x acos(x) Arckosinus x (-1 < x < 1) asin(x) Arcsinus x (-1 < x < 1) atan(x) Arctangents x cos(x) Kosinus x sin(x) Sinus x (Radiány) tan(x) Tangens x log(x) Přirozený logaritmus x exp(x) Exponent e na x

9 Matematické funkce – Math.fce FceVýznam ceil(x) Zaokrouhlí desetinné x nahoru floor(x) Zaokrouhlí desetinné x dolu round(x) Zaokrouhlí x podle pravidel min(x,y) Vrátí menší hodnotu max(x,y) Vrátí větší hodnotu pow(x,y) Umocní x na y sqrt(x) Druhá odmocnina z x random() Náhodné číslo mezi 0 a 1

10 Datum a čas – datum.metoda datum = new Date(); MetodaVýznam getDate() Vrací číslo dne v měsíci getDay() Vrací číslo dne v týdnu (0..Ne. – 6..So.) getHours() Vrací aktuální hodinu (0.. 23) getMinutes() Vrací aktuální minutu (0.. 59) getSeconds() Vrací aktuální vteřinu (0.. 59) getFullYear() Vrací rok ve tvaru RRRR getMonth() Vrací číslo měsíce (0..Leden – 11..Prosinec)

11 Porovnávací a Logické operátory OperátorVýznam == Je rovno != Není rovno < Je mečí > Je větší <= Je menší nebo rovno >= Je větší nebo rovno && (and) A zároveň || (or) Nebo ! (not) NOT

12 Podmínka if if (podmínka) { příkazy1… příkazy1…} else { příkazy2… příkazy2…}Podmínky: (podmínka1 && podmínka2) (podmínka1 || podmínka2 )

13 Cyklus while While (podmínka) { příkazy… příkazy…} Dokud je podmínka splněna, budou se provádět příkazy…

14 Cyklus for for (začátek čítače, podmínka, změna čítače) {příkazy…}


Stáhnout ppt "JavaScript Skriptový jazyk, který se používá při tvorbě stránek."

Podobné prezentace


Reklamy Google