tělo scriptu V externím souboru: V externím souboru:

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Skriptový jazyk, který se používá při tvorbě stránek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Skriptový jazyk, který se používá při tvorbě stránek."— Transkript prezentace:

1 Skriptový jazyk, který se používá při tvorbě stránek.
JavaScript Skriptový jazyk, který se používá při tvorbě stránek.

2 JavaScript Zápis: Ve Stránce: <script language="javascript">
tělo scriptu </script> V externím souboru: <script src="soubor.js" type="text/javascript">

3 JavaScript Proměnné Matematické funkce Datum a čas Podmínky a cykly
Čísla Řetězce Pole Boolean Matematické funkce Datum a čas Podmínky a cykly Break a continue

4 Aritmetické operace + - * / % ++ -- Součet dvou proměnných
Odčítání dvou čísel * Násobení dvou čísel / Dělení dvou čísel % Zbytek po celočíselném dělení Vrací opačné číslo ++ Zvyšuje hodnotu proměnné o jednotku -- Snižuje hodnotu proměnné o jednotku

5 Řetězce – řetězec.metoda
Význam substring() Vrací část řetězce charAt() Vrací požadovaný znak řetězce toLowerCase() Převede řetězec na malá písmena toUpperCase() length Vrací počet znaků v řetězci bold() Vloží řetězec mezi <b> a </b> big() Vloží řetězec mezi <big> a </big> fixet() Vloží řetězec mezi <tt> a </tt> italics() Vloží řetězec mezi <i> a </i>

6 Řetězce – řetězec.metoda
Význam fontcolor() Přidá tag <font color> Jako parametr se udá barva ve formátu RGB fontsize() Přidá tag <font size> Jako parametr se udá číslo: 1 – 7 link() Udělá z řetězce odkaz. Adresa se udává jako parametr small() Vloží řetězec mezi <small> a </small> strike() Vloží řetězec mezi <strike> a </strike> sub() Vloží řetězec mezi <sub> a </sub> sup() Vloží řetězec mezi <sup> a </sup>

7 Matematické konstanty
Konstanta Význam Math.E e – základ přirozených logaritmů Math.LN10 Přirozený logaritmus 10 Math.LN2 Přirozený logaritmus 2 Math.PI Číslo ∏ Math.SQRT1_2 Druhá odmocnina z 1/2 Math.SQRT2 Druhá odmocnina ze 2

8 Matematické funkce – Math.fce
Význam abs(x) Absolutní hodnota x acos(x) Arckosinus x (-1 < x < 1) asin(x) Arcsinus x (-1 < x < 1) atan(x) Arctangents x cos(x) Kosinus x sin(x) Sinus x (Radiány) tan(x) Tangens x log(x) Přirozený logaritmus x exp(x) Exponent e na x

9 Matematické funkce – Math.fce
Význam ceil(x) Zaokrouhlí desetinné x nahoru floor(x) Zaokrouhlí desetinné x dolu round(x) Zaokrouhlí x podle pravidel min(x,y) Vrátí menší hodnotu max(x,y) Vrátí větší hodnotu pow(x,y) Umocní x na y sqrt(x) Druhá odmocnina z x random() Náhodné číslo mezi 0 a 1

10 Datum a čas – datum.metoda
datum = new Date(); Metoda Význam getDate() Vrací číslo dne v měsíci getDay() Vrací číslo dne v týdnu (0..Ne. – 6..So.) getHours() Vrací aktuální hodinu ( ) getMinutes() Vrací aktuální minutu ( ) getSeconds() Vrací aktuální vteřinu ( ) getFullYear() Vrací rok ve tvaru RRRR getMonth() Vrací číslo měsíce (0..Leden – 11..Prosinec)

11 Porovnávací a Logické operátory
Význam == Je rovno != Není rovno < Je mečí > Je větší <= Je menší nebo rovno >= Je větší nebo rovno && (and) A zároveň || (or) Nebo ! (not) NOT

12 Podmínka if if (podmínka) { příkazy1… } else { příkazy2… Podmínky:
(podmínka1 && podmínka2) (podmínka1 || podmínka2)

13 Cyklus while While (podmínka) { příkazy… } Dokud je podmínka splněna,
budou se provádět příkazy…

14 Cyklus for for (začátek čítače, podmínka, změna čítače) { příkazy… }


Stáhnout ppt "Skriptový jazyk, který se používá při tvorbě stránek."

Podobné prezentace


Reklamy Google