Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vytvoření dokumentu bylo financováno ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Název projektu: Výuka programování na střední škole.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vytvoření dokumentu bylo financováno ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Název projektu: Výuka programování na střední škole."— Transkript prezentace:

1 Vytvoření dokumentu bylo financováno ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Název projektu: Výuka programování na střední škole pro praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0007 Autor dokumentu: Mgr. Martina Suková 24-2-4 JEDNODUCHÉ PROGRAMY - CVIČENÍ PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK 1

2 Metoda try - catch  Odstranění běhových chyb při načítání vstupních hodnot try { //blok příkazů „na zkoušku“ } catch { // příkazy, které se provedou při chybě vzniklé v bloku „na zkoušku“ } 2

3 Okno MessageBox  Zobrazení okna se zprávou  program čeká, až jej uživatel zavře  první parametr se zobrazí uvnitř okna  druhý parametr se zobrazí v záhlaví okna MessageBox.Show("Počet žáků: " + Convert.ToString(a), "Výsledek sčítání"); 3

4 (Pseudo)náhodná čísla  Vytváří se v počítači následujícím postupem:  Počítač zvolí první čísla:  Pevně (po každém spuštění se generuje stejná řada čísel)  Kombinací proměnlivých faktorů (momentální čas, datum, volné místo na disku…)  Z tohoto čísla přepočtovou funkcí vypočítá číslo druhé, stejnou funkcí z druhého třetí, atd.  Postup při práci s náhodnými čísly v C#:  Vytvoření globální (členské) instance třídy Random Random nahoda = new Random();  Volat metodu Next této instance se dvěma parametry:  min je hodnota nejmenšího možného vygenerovaného čísla  max je hodnota největšího možného vygenerovaného čísla int cislo = nahoda.Next(min, max+1); 4

5 Příklad 1: 24-2-4-1_Aritmetika Napište program, který bude realizovat operace sčítání, odčítání a násobení celých čísel.  Form vlastnosti:  Name oknoProgramu  Text Aritmetika  MaximizeBoxFalse  FormBorderStyleFixedSingle  Label vlastnosti:změna pouze vlastnosti Text 5

6  Vstupní TextBox vlastnosti:  Name polePrvni, poleDruhy  TextAlignRight  Výstupní TextBox vlastnosti:  Name poleVysledek  TextAlignRight  ReadOnlyTrue  Button vlastnosti:  Name tlacitkoSecti, tlacitkoOdecti, tlacitkoVynasob  Text Sečti, Odečti, Vynásob 6

7  Obsluha události kliknutí na tlačítko Sečti private void tlacitkoSecti_Click(object sender, EventArgs e) { int a, b; a = Convert.ToInt32(polePrvni.Text); b = Convert.ToInt32(poleDruhy.Text); int vysledek = a + b; poleVysledek.Text = Convert.ToString(vysledek); } Chyba při neceločíselných vstupních datech 7

8  Metoda try – catch -odstranění běhových chyb private void tlacitkoSecti_Click(object sender, EventArgs e) { int a, b; try { a = Convert.ToInt32(polePrvni.Text ); b = Convert.ToInt32(poleDruhy.Text); } catch { MessageBox.Show("Chybná data", "Chyba"); return; } int vysledek = a + b; poleVysledek.Text = Convert.ToString(vysledek); }  Obslužné podprogramy událostí kliknutí na tlačítka rozdíl a součin jsou obdobné. 8

9 Příklad 2: 24-2-4-2_Různá dělení Napište program, který načte hodnoty dvou celých čísel a vypíše jejich celočíselný podíl, zbytek po celočíselném dělení a podíl v množině reálných čísel zaokrouhlený na čtyři desetinná místa podle následujícího vzoru.  Form vlastnosti:  Name oknoProgramu  Text Různá dělení  MaximizeBoxFalse  FormBorderStyleFixedSingle  Label vlastnosti:změna pouze vlastnosti Text 9

10  Vstupní TextBox vlastnosti:  Name poleA, poleB  TextAlignRight  Výstupní TextBox vlastnosti:  Name poleCelociselny, poleZbytek, poleObycejny  TextAlignRight  ReadOnlyTrue  Button vlastnosti:  Name tlacitkoVypocti  Text Vypočti 10

11  Obsluha události kliknutí na tlačítko Vypočti  deklarace a načtení hodnot do celočíselných proměnných a, b  znak / mezi proměnnými typu int – celočíselný podíl poleCelociselny.Text = Convert.ToString(a / b);  znak % mezi proměnnými typu int – zbytek po celočíselném dělení poleZbytek.Text = Convert.ToString(a % b);  přiřazení proměnných a, b typu int do proměnných c, d typu double double c = Convert.ToDouble(a); double d = Convert.ToDouble(b);  znak / mezi proměnnými typu double – podíl s desetinným rozvojem poleObycejny.Text =(c/d).ToString("F4"); 11

12 Příklad 3: 24-2-4-3_Hlasovací zařízení Napište program, který bude počítat počet kliknutí na tlačítko Ano a na tlačítko Ne. Výsledek je zapisován do okna MessageBox. Dále obsahuje tlačítko pro vynulování vypočtených hodnot. 12

13  Form vlastnosti:  Name oknoProgramu  Text Hlasovací zařízení  MaximizeBoxFalse  FormBorderStyleFixedSingle  Button vlastnosti:  Name tlacitkoAno, tlacitkoNe, tlacitkoVysledek, tlacitkoVynulujHodnoty  Text Ano, Ne, Výsledek, Vynuluj hodnoty 13

14  a celočíselná proměnná pro uložení počtu kliknutí na Ano  n celočíselná proměnná pro uložení počtu kliknutí na Ne  obě proměnné jsou globální (členské) using System; using System.Windows.Forms; namespace WindowsApplication1 { public partial class oknoProgramu : Form { int a = 0; int n = 0; public oknoProgramu() { InitializeComponent(); } 14

15  Obsluha události kliknutí na tlačítko Ano  a++;  Obsluha události kliknutí na tlačítko Ne  n++;  Obsluha události kliknutí na tlačítko Vynuluj hodnoty  a=0;  b=0;  Obsluha události kliknutí na tlačítko Výsledek  MessageBox.Show("Počet ano: "+ a+ Environment.NewLine+"Počet ne: " + n, "Výsledek hlasování"); 15

16 Příklad 4: 24-2-4-4_Nedostižný obdélník Napište program, který bude mít po svém spuštění červený Label v levém horním rohu. Při posunu myši nad tento Label se náhodně změní pozice obdélníku ve formuláři. Velikost formuláře se za běhu programu může měnit. 16

17  Form vlastnosti:  Name oknoProgramu  Text Nedostižný obdélník  Label vlastnosti:  Name obdelnik  BackColorRed 17

18  nahoda globální instance třídy Random  Popisujeme obsluhu události MouseMove objektu obdelnik  x, y celočíselné proměnné pro uložení souřadnic levého horního rohu obdélníku jejich hodnotu vygenerujeme jako náhodné číslo od 0 do výšky (šířky) klientské části okna minus výška (šířka) obdélníku nahoda.Next(0, ClientSize.Height-obdelnik.Height-1); nahoda.Next(0,ClientSize.Width-obdelnik.Width-1);  Hodnoty x a y vložíme do vlastností Top a Left objektu obdelnik 18


Stáhnout ppt "Vytvoření dokumentu bylo financováno ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Název projektu: Výuka programování na střední škole."

Podobné prezentace


Reklamy Google