Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrální ohlašovna Ministerstva životního prostředí Centrální ohlašovna Ministerstva životního prostředí Lenka Jandová Úsek informační podpory, oddělení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrální ohlašovna Ministerstva životního prostředí Centrální ohlašovna Ministerstva životního prostředí Lenka Jandová Úsek informační podpory, oddělení."— Transkript prezentace:

1 Centrální ohlašovna Ministerstva životního prostředí Centrální ohlašovna Ministerstva životního prostředí Lenka Jandová Úsek informační podpory, oddělení IRZ/CO

2 Centrální ohlašovna Ministerstva životního prostředí -2005 – zaveden centralizovaný systém ohlašování prostřednictvím Centrální ohlašovny MŽP (na základě § 4 nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování, ve znění nařízení vlády č. 304/2005 Sb.) -2008 – zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů - přechodné období do roku 2012 - veškerá agenda ohlašování údajů o znečišťování ŽP - jednotný termín pro zasílání formulářů: 31.3.

3 •Centrální ohlašovna je informační systém - komunikace mezi ohlašovateli a ověřovateli (dotčenými subjekty státní správy a subjekty pověřenými platnou legislativou) •příjem formulářů – zpracování – archivace – zpřístupnění ověřovatelům – poskytování datových exportů (strukturované formuláře) –zřizovatel: Ministerstvo životního prostředí –provozovatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí Informační systém Centrální ohlašovna MŽP Základní informace

4 Mechanismus ohlašování přes Centrální ohlašovnu Informační systém Centrální ohlašovny ohlašovatel ČIŽP Krajský úřad Obec s rozšířenou působností Správce povodí VÚV T.G.M. CENIA přístup (uživatelský účet) hlášení (zaslané formuláře) e-podatelna nebo spisovna CENIA potvrzení o přijetí datové zprávy oznámení o zpracování hlášení v CO + Osvědčení

5 Cíle Informační systém Centrální ohlašovna MŽP •sjednotit zasílání formulářů na jedno místo •sjednotit termín podání všech hlášení •formuláře ve strukturované podobě •automatické zpracování formulářů systémem •sdílení dat podle kompetence (více ověřovatelů) •jednotný zdroj dat z jednotlivých agend •jednodušší kontrola ohlášených údajů (přístup k datům) •jednoduché zpracování dat v navazujících softwarových aplikacích – publikace na webu, statistiky, kontrola apod.

6 • 27 formulářů zasílaných do CO (agenda ovzduší, IRZ, odpady ad.) • ohlašovatelé do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) – povinné • uživatelský účet = přístup do informačního systému CO (ohlašovatelé a ověřovatelé) • požívání účtu není povinné - možnost anonymního podání formuláře bez registrace a zároveň sledování zpracování podání • povinnost registrace ohlašovatele v CO v případě hlášení do IRZ Informační systém Centrální ohlašovna MŽP Současná podoba Centrální ohlašovny

7 Příjem a distribuce hlášení Forma: a) elektronická (XML, TXT, DOC, XLS, HTML, HTM, PDF, JPG, RTF) b) listinná (převedení na PDF skenováním a uložení do systému) • zpracované hlášení vloženo do elektronického účtu ohlašovatele a ověřovatele • systémem vygenerováno Osvědčení o registraci hlášení (nahrazuje písemné potvrzení) • ohlašovatel upozorněn systémem e-podatelny, že hlášení bylo zaevidováno, a IS CO, že bylo zpracováno (v příloze připojeno Osvědčení) Informační systém Centrální ohlašovna MŽP

8 Příjem a distribuce hlášení – zamítnutí hlášení Důvody: 1.Nepřijímané formáty (RAR, DBF apod.) 2.XML hlášení je komprimováno v ZIP 3.XML hlášení není validní (je poškozené apod.) – vyhodnocuje automaticky systém 4.Nepřijímaný typ formuláře do CO – postupuje se kompetentnímu ověřovateli nebo se vrací ohlašovateli 5.Nebyla dodržena pravidla ohlašování prostřednictvím CO (chybná adresa pro podání hlášení apod.) - vždy kontaktován ohlašovatel

9 Informační systém Centrální ohlašovna MŽP výběr formuláře zaslaný dokument Osvědčení o registraci hlášení přidělený ověřovatel

10 Elektronický účet • elektronický účet = přístup do systému Centrální ohlašovny - přístup ke všem podaným formulářům - přístup ke všem Osvědčením o registraci hlášení - stahování dokumentů (osvědčení, hlášení, apod.) - sledování zpracování formuláře (datum doručení, přijetí na CO, zpracování v CO) • zřízen každému zaregistrovanému subjektu • vstup prostřednictvím webových stránek CO http://www.centralniohlasovna.cz/ http://www.centralniohlasovna.cz/ Informační systém Centrální ohlašovna MŽP

11 Elektronický účet

12 Informační systém Centrální ohlašovna MŽP Problémy se zaváděním Centrální ohlašovny • spolupráce s ověřovateli – odmítání změn • šířka agendy životního prostředí – různé nároky a potřeby v různých agendách • elektronické ohlašování (přístup k internetu, počítačová gramotnost a vybavení) • otázka autorizace (potvrzení elektronického podání) • důsledné testování systému a programů určených k ohlašování • potřeba softwarové aplikace pro prohlížení a editaci hlášení • vysoké zatížení obsluhy Centrální ohlašovny během ohlašovacího období (informační podpora ohlašovatelům a ověřovatelům, ruční zpracování hlášení, technické problémy systému)

13 Informační systém Centrální ohlašovna MŽP celkemaktivních uživatelů45092378 ohlašovatelů13621155 ověřovatelů260229 Statistiky využití Centrální ohlašovny počet formulářů zpracovaných v období 1.1. 2008 - 31.3.2008 formulář IRZ1246 automaticky zpracovánocca 3200 celkem zpracováno6758

14 Informační systém Centrální ohlašovna MŽP Další vývoj centralizace ohlašovacích povinností Zákon č. 25/2008 Sb. zavádí Integrovaný systém plnění ohlašovací povinnosti (ISPOP) • nárůst počtu uživatelů (přechodná ustanovení): první ohlašovací povinnost pro všechny ohlašovatele v oblasti životního prostředí kompletně zasílaná přes ISPOP – 2012 (za rok 2011) • nahrazení listinné podoby elektronickou - automatizace zpracovávání hlášení • stanovení datových standardů pro elektronickou podobu (např. XML) • doladění uživatelské příjemnosti • vypracování systému oprav a verifikace hlášení ověřovateli podle požadavků a potřeb ověřovatelů

15 Kontakty a zdroje informací www.centralniohlasovna.cz (zdroj informací a přístup k účtům) www.cenia.czwww.cenia.cz (oddělení IRZ/CO): Lenka Jandová lenka.jandova@cenia.czlenka.jandova@cenia.cz Miluše Větroňová miluse.vetronova@cenia.czmiluse.vetronova@cenia.cz Lenka Šubíková lenka.šubikova@cenia.czlenka.šubikova@cenia.cz Pavla Loučková pavla.louckova@cenia.czpavla.louckova@cenia.cz

16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Centrální ohlašovna Ministerstva životního prostředí Centrální ohlašovna Ministerstva životního prostředí Lenka Jandová Úsek informační podpory, oddělení."

Podobné prezentace


Reklamy Google