Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prístup ČR k riešeniu informatizácie rezortu MŽP ČR Jiří Hradec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prístup ČR k riešeniu informatizácie rezortu MŽP ČR Jiří Hradec."— Transkript prezentace:

1 Prístup ČR k riešeniu informatizácie rezortu MŽP ČR Jiří Hradec

2 Zadání •Revize potřeb –Mezinárodní reporting –Národní ohlašování –Hodnocení politiky •IT řešení

3 CENIA Řízení mezinárodního reportingu ISSISR EURLEX Expert MŽP Odpovědný expert Zásadní datové zdroje vstup dat Požadavky na data data požadavek Nový reporting Požadavky na data Report požadavek Archív zpráv Report Příjemce zprávy Report Zadání nového reportingu

4 Národní ohlašování Řízení ohlašování povinnými subjekty Centrální ohlašovna – komunikační rozhraní mezi ohlašovateli a dotčenými subjekty státní správy (ověřovatelé hlášení), pověřenými konkrétními úkoly na základě platné legislativy.

5 Národní ohlašování CO ohlašovatel ČIŽP Krajský úřad ORP Správci povodí VÚV T.G.M. CENIA ČHMÚ

6 Národní ohlašování název formulářelegislativní zmocněnívěcný ověřovateldatum pro doručení formuláře Formulář pro hlášení do integrovaného registru znečišťování Nařízení vlády č. 368/2003 Sb., příloha 4 Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) Do 15.2. Souhrnná provozní evidence (SPE) zdrojů znečišťování ovzduší - provozovatelé zvláště velkých a velkých zdrojů Vyhláška MŽP č. 356/2002 Sb., příloha č. 9 Česká inspekce životního prostředí do 15.2. Vzor pro předání oznámení o výpočtu poplatku za znečišťování ovzduší Legislativa nepředepisuje jeho formu, tento byl vytvořen na MŽP (nejvíce používaný) Krajský úřaddo 15.2. Společný formulář pro souhrnnou provozní evidenci zdrojů – provozovatelé středních zdrojů a pro poplatky Formulář SPE - dle Vyhláška MŽP č. 356/2002 Sb., příloha č. 9; poplatkový formulář - legislativa nepředepisuje jeho formu; Obec s rozšířenou působností do 15.2. Roční hmotnostní bilance rozpouštědelVyhláška MŽP č. 355/2002 Sb., příloha č. 4 Krajský úřad nebo Obec s rozšířenou působností do 15.2. Oznamovací list uživatele organických rozpouštědel těkavých organických látek a produktů s jejich obsahem Vyhláška MŽP č. 355/2002 Sb., příloha č. 6 Krajský úřad nebo Obec s rozšířenou působností do 15.2. Odběr povrchové vodyVyhláška MZe č. 431/2001 Sb., příloha č.2 Správce povodído 31.1. Odběr podzemní vodyVyhláška MZe č. 431/2001 Sb., příloha č. 1 Správce povodído 31.1. Vypouštěné vodyVyhláška MZe č. 431/2001 Sb., příloha č.3 Správce povodído 31.1. Formuláře zasílané do Centrální ohlašovny

7 Národní ohlašování Formuláře zasílané do Centrální ohlašovny název formulářelegislativní zmocněnívěcný ověřovateltermín doručení formulářů poplatková hlášení pro stanovení výše záloh poplatku za odebrané množství podzemní vody (za zdroj odběru podzemní vody) Vyhláška MŽP č. 125/2004Sb., příloha k vyhlášce Česká inspekce životního prostředí 15.10. poplatkové přiznání pro výpočet vyrovnání poplatku (za zdroj odběru podzemní vody) Vyhláška MŽP č. 125/2004Sb., příloha k vyhlášce Česká inspekce životního prostředí do 15.2. Poplatkové hlášení za zdroj znečišťováníVyhláška MŽP č. 293/2002 Sb., příloha č.4Česká inspekce životního prostředí do 15.10. Poplatkové přiznání za zdroj znečišťováníVyhláška MŽP č. 293/2002 Sb., příloha č.4Česká inspekce životního prostředí do 15.2. Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., příloha č. 6Krajský úřad nebo Obec s rozšířenou působností V praxi nejčastěji 1x ročně do 31.1. (dle vodoprávního povolení) Dotazník – Registr průmyslových zdrojů znečištění Není legislativní zmocněníVÚV TGMdo 15.2. Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb.,příloha č. 19MŽP -CeHOdo 31.3. Hlášení o produkci a nakládání s odpadyVyhláška MŽP č. 383/2001 Sb.,příloha č. 20Obec s rozšířenou působností do 15.2.

8 Národní ohlašování Formuláře zasílané do Centrální ohlašovny název formulářelegislativní zmocněnívěcný ověřovateltermín doručení formulářů Zařízení na využívání a odstraňování odpadů Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., příloha č. 22 Obec s rozšířenou působností Provozovatelé do 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu zařízení. ORP musí nahlásit změny za předchozí rok do 30.4. na MŽP. Skládky odpadůVyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., příloha č. 23 Obec s rozšířenou působností Provozovatelé do 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu zařízení. ORP musí nahlásit změny za předchozí rok do 30.4. na MŽP. Evidence o shromažďovacích místech nebezpečných odpadů a sběrových místech a skladech odpadů Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., příloha č. 24 Obec s rozšířenou působností Evidenční list využití kalů v zemědělství Vyhláška MŽP č. 382/2001 Sb., příloha č. 1 Obec s rozšířenou působností do 15.2.

9 Hodnocení politiky ŽP

10 Situace v letech 1991-2 Situace v letech 2003-4 Long-term trend of annual sulphur dioxide pollution (microg/m3) Source: CHMI

11 Hodnocení politiky ŽP •Cardiffský proces – hodnocení dopadů sektorových politik na ŽP •Hodnocení vhodnosti státních podpor z hlediska vlivu na ŽP (ekologicky nevhodné podpory) •Indikátory UR •Ročenka a Zpráva o ŽP •…

12 IT řešení •4 organizace resortu budou od 1.1.2007 nezávislé na přímém řízení z MŽP (ČHMÚ, ČGS, VÚV, VÚKOZ) •Definování řiditelných vazeb, předávání ucelených vyhodnocených informací MŽP místo toku dat  Pravděpodobný vznik dvou agentur řídících své informační toky pro podporu MŽP v oblastech tvorby a hodnocení politiky, strategií, legislativy a mezinárodních vazeb … laissez faire

13 CENIA, Czech Environmental Information Agency Kodanska 10 100 10 Prague 10 Czech Republic Phone: +420 267 225 226 Fax: +420 271 742 306 E-mail: info@cenia.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Prístup ČR k riešeniu informatizácie rezortu MŽP ČR Jiří Hradec."

Podobné prezentace


Reklamy Google