Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) a Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) Novely právních předpisů legislativy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) a Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) Novely právních předpisů legislativy."— Transkript prezentace:

1 Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) a Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) Novely právních předpisů legislativy ochrany ovzduší v roce 2009 Lenka Jandová CENIA, česká informační agentura životního prostředí Oddělení IRZ

2 Integrovaný registr znečišťování (IRZ)

3 Legislativa relevantní v roce 2010 (ohlašovací rok 2009) • Nařízení č. 166/2006/EC, o Evropském registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR) – přímo platné pro členské státy EU • Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů • Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí Zrušeno: • Nařízení vlády č.368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování ve znění nařízení vlády č. 304/2005 Sb. • Vyhláška č. 572/2004 Sb., kterou se stanoví forma a způsob vedení evidence podkladů nezbytných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování

4 Ohlašovatelé do IRZ Provozovna - ohlašující jednotka s identifikačním číslem (IČP) - je v ní provozována výrobní nebo zpracovatelská činnost (obsahuje technologické jednotky), která je zdrojem znečišťujících látek a/nebo odpadů - je zeměpisně lokalizovaná (adresa, souřadnice) • vznik ohlašovací povinnosti pro provozovnu: překročení stanoveného ohlašovacího prahu pro danou látku a daný typ emise nebo přenosu (kg/rok) nebo množství odpadu (t/rok)

5 • Jednotná ohlašovací povinnost pro všechny provozovny (jeden typ agendy) • Aplikace pro vyplnění hlášení – formulář vzhledu PDF (není nutná instalace, vzhled listinné podoby) – zdarma na stránkách ISPOP • Výstup z aplikace – soubor XML (vyplněné hlášení) • hlášení IRZ se zasílá na elektronickou podatelnu ISPOP nebo on- line odesláním dat přímo z formuláře • potvrzení elektronického podání (Osvědčení o registraci hlášení nebo zaslání emailu s platným elektronickým podpisem) Způsob ohlašování do IRZ za ohlašovací rok 2009

6 1.Registrace organizace (pokud ji nemá) 2.Registrace IRZ provozovny (pokud ji nemá; přidělení identifikačního čísla) 3.Stažení formuláře IRZ s předvyplněnými údaji pro provozovnu a organizaci 4.Vyplnění hlášení; 5.Zaslání XML souboru emailem na adresu elektronické podatelny nebo on- line odeslání XML tlačítkem ve formuláři do zákonem stanoveného termínu 31.3. 2010; 6.Potvrzení Osvědčení o registraci hlášení (pokud nebyl použit elektronický podpis) 7.V případě zjištěných chyb v podaném hlášení je nezbytné provést nápravu, tj. zaslat opravné hlášení. Postup podání hlášení do IRZ za ohlašovací rok 2009

7 Kontrola ohlašovací povinnosti • Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) • CENIA (kontrola formální a obsahová) • sankce za nesplnění ohlašovací povinnosti a uvedení nesprávných údajů • hlášení lze podat i zpětně za předchozí ohlašovací roky (2007 a 2008)

8 Integrovaný systém plnění ohlašovací povinnosti (ISPOP)

9 1.příjem strukturovaných formulářů!!! dle datového standardu 2.automatické zpracování !!! 3.archivace 4.zpřístupnění ověřovatelům a ohlašovatelům 5.poskytování datových exportů cíle: •sjednotit zasílání formulářů se strukturovanými daty, •nahrazení listinné podoby elektronickou, •automatické zpracování formulářů systémem, •sdílení dat podle kompetence, ad. Základní informace ISPOP je informační systém navazující na Centrální ohlašovnu – přístup ohlašovatelů a ověřovatelů k podaným hlášením (formulářům)

10 Kdo hlásí do ISPOP za rok 2009 - provozovatelé provozoven, pokud za rok 2009 vznikne povinnost hlásit do IRZ - formuláře agendy IRZ, ovzduší, poplatková přiznání voda, agenda odpadů - formuláře se zasílají výhradně do ISPOP ve strukturované podobě (ověřovatelé mají do ISPOP k formulářům přístup) Za provozovnu vzniká povinnost podat hlášení do IRZ ANO NE Povinné ohlašování do ISPOP Ohlašování podle složkových předpisů (na ČIŽP, ORP, KÚ apod.) XML DOCXLS LISTINNÁ ZÁSILKA Agenda IRZ Agenda ovzduší Poplatky voda Agenda odpadů

11 Příjem a distribuce hlášení – zamítnutí hlášení 1.Jediné přijímané formáty – XML a TXT (agenda odpadů) vyhovující datovému standardu 2.XML hlášení není validní (je poškozené apod.) – vyhodnocuje automaticky systém, přesouvá hlášení do „koše“, není zpracováno 3.Nepřijímaný typ formuláře – postupuje se kompetentnímu ověřovateli nebo se vrací ohlašovateli 4.Nebyla dodržena pravidla ohlašování prostřednictvím ISPOP (chybná adresa pro podání hlášení, nedodržený datový standard apod.) - při zamítnutí operátorem vždy kontaktován ohlašovatel

12 Kontakty a zdroje informací • www.centralniohlasovna.cz (zdroj informací a přístup k účtům) – bude nahrazeno ISPOP • www.irz.cz (webové stránky IRZ) • helpdesk: irz.info@cenia.cz (odborné dotazy o IRZ)irz.info@cenia.cz • tel. na helpdesk: +420 271 742 304 (pomoc zejména v ohlašovacím obd.) Kontakty CENIA: Lenka Jandová (vedoucí): lenka.jandova@cenia.cz, tel: 267 225 302lenka.jandova@cenia.cz Miluše Větroňová: miluse.vetronova@cenia.cz, tel: 267 225 329miluse.vetronova@cenia.cz Pavla Loučková: pavla.louckova@cenia.cz, tel: 267 225 263pavla.louckova@cenia.cz Alena Zbytovská: alena.zbytovska@cenia.czalena.zbytovska@cenia.cz

13 Děkuji za pozornost Lenka Jandová CENIA – česká informační agentura životního prostředí Oddělení IRZ


Stáhnout ppt "Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) a Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) Novely právních předpisů legislativy."

Podobné prezentace


Reklamy Google