Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Ing. Jakub Nečesaný Operátor trhu s elektřinou, a.s. Asociace Energetických Manažerů12.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Ing. Jakub Nečesaný Operátor trhu s elektřinou, a.s. Asociace Energetických Manažerů12."— Transkript prezentace:

1 Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Ing. Jakub Nečesaný Operátor trhu s elektřinou, a.s. Asociace Energetických Manažerů12. 6. 2006

2 Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Zpracoval: Jakub Nečesanýdatum: 12. 6. 2006 Strana: 2 Agenda Historie a legislativa Co máme za sebou Stav emisního trhu v EU Co máme před sebou Shrnutí

3 Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Zpracoval: Jakub Nečesanýdatum: 12. 6. 2006 Strana: 3 Historie a legislativa 1997 – Kjótský protokol k rámcové úmluvě OSN o změně klimatu 2003 – Směrnice 2003/87/ES dává za povinnost členským státům zajistit založení a udržování rejstříku za účelem zajištění přesné evidence vydávání, držení, převodu a zrušení povolenek. 2004 – Nařízení Komise č. 2216/2004 o standardizovaném a bezpečném systému rejstříků (dále jen Nařízení) podle směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu a Rady a Rozhodnutí 280/2004/ES Evropského parlamentu a Rady popisuje jak mají být rejstříky implementovány

4 Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Zpracoval: Jakub Nečesanýdatum: 12. 6. 2006 Strana: 4 Historie a legislativa 2004 – Zákon č. 695/2004 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů. 2004 – vyhláška č. 696/2004 Sb. stanovující postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů 5. 8. 2005 – Nařízení vlády č. 315/2005 o Národním alokačním plánu ČR na roky 2005 až 2007

5 Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Zpracoval: Jakub Nečesanýdatum: 12. 6. 2006 Strana: 5 Historie a legislativa Od 1. 5. 2006 – v platnosti zákon č. 212/2006 Sb., kterým se mění Zákon č. 695/2004 Sb.  Namísto zasílání ročního výkazu emisí do 28. února a verifikační zprávy do 31. března budou od příštího roku oba tyto termíny sjednoceny na 15. březen.  Provozovatel musí oznamovat jen takové změny v systému monitorování a vykazování emisí, které mohou mít podstatný vliv na provoz zařízení, zjišťování a vykazování emisí.  Provozovatel zařízení hlásí OTE změny v údajích do 10 dnů  Rozpracovány podmínky nakládání s kredity, které pocházejí z projektů Joint Implementation (JI) a Clean Developement Mechanism (CDM).

6 Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Zpracoval: Jakub Nečesanýdatum: 12. 6. 2006 Strana: 6 Historie a legislativa 1. 1. 2005 – Správcem rejstříku obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ustanoven dle Zákona č. 695/2004 Sb. a zákona č. 212/2006 Sb. Operátor trhu s elektřinou, a.s.  Smluvní vztah s MŽP - za účelem stanovení podmínek správy rejstříku, zejména přesné evidence vydávání, držení, převodu a zrušení povolenek a Výbor rejstříku.  Správce rejstříku podle právních předpisů Evropského společenství, Zákona a prováděcích předpisů, provozuje za úplatu rejstřík s povolenkami na emise skleníkových plynů.

7 Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Zpracoval: Jakub Nečesanýdatum: 12. 6. 2006 Strana: 7 Historie a legislativa Povolenka ve smyslu Zákona č. 695/2004 Sb. je majetková hodnota odpovídající právu provozovatele zařízení vypustit do ovzduší v daném kalendářním roce ekvivalent tuny CO2 Povolenka ve smyslu zákona o účetnictví je dlouhodobým nehmotným majetkem, který je obsahově vymezen v §6 odst. 1 Vyhl. č. 397/2005 Sb. Nulté obchodovací období  tříleté období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2007  Obchodování v rámci EU První a další obchodovací období  Pětileté období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2012 včetně a všechna pětiletá období po něm následující  Celosvětové obchodování v rámci Kjótského protokolu

8 Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Zpracoval: Jakub Nečesanýdatum: 12. 6. 2006 Strana: 8 Historie a legislativa Podíl jednotlivých sektorů na NAP

9 Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Zpracoval: Jakub Nečesanýdatum: 12. 6. 2006 Strana: 9 Co máme za sebou – NAP a účty 1-10/2005 Technická a organizační příprava pro spuštění Rejstříku (OTE, MŽP, Orgány EU) Start Rejstříku – 13. 10. 2005 Zpracování NAP  Z celkových 429 zařízení z NAP ČR jich 49 doposud v Rejstříku není  Začlenění „zapomenutých“ zařízení (11)  Vstup nových zařízení čerpajících povolenky z rezervy pro nová zařízení (7) + individuální korekce alokace povolenek Více než 300 společností má v Rejstříku založeny účty  Účty provozovatelů zařízení (396)  Osobní vkladní účty (82)

10 Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Zpracoval: Jakub Nečesanýdatum: 12. 6. 2006 Strana: 10 Co máme za sebou – Transakce k 7.6.2006 Držitelé účtů v Rejstříku od jeho spuštění realizovali více než 1100 transakcí (převodů) Počet transakcíMnožství zobchodovaných povolenek

11 Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Zpracoval: Jakub Nečesanýdatum: 12. 6. 2006 Strana: 11 Co máme za sebou – Alokace povolenek Alokace povolenek = „připsání“ povolenek na účty zařízení Alokace proběhly pro roky:  2005 – postupně po aktivaci účtů  2006 – hromadně 13.2.2006  Alokace povolenek na vkladní účty zařízení pro rok 2007 proběhne do konce února 2007 Pro každý rok bylo alokováno 96 910 587 povolenek, což činí 99,80% celkového NAP ČR

12 Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Zpracoval: Jakub Nečesanýdatum: 12. 6. 2006 Strana: 12 Co máme za sebou – Verifikované emise Provozovatel zařízení monitoroval a vykazoval množství emisí skleníkových plynů vypuštěných v roce 2005 Provozovatel zařízení zajistil ověření množství emisí osobou, která je držitelem rozhodnutí o autorizaci (ověřovatelem) Doklady o ověření množství emisí předložil provozovatel zařízení ministerstvu do 31. března 2006 MŽP předalo na OTE podklady pro zadání ověřených emisí do rejstříku OTE zadal ověřené emise pro všechna zařízení v rejstříku MŽP potvrzovalo (validovalo) v rejstříku údaje zadané OTE Celková suma verifikovaných emisí za rok 2005 byla 82 453 727 tun CO2.

13 Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Zpracoval: Jakub Nečesanýdatum: 12. 6. 2006 Strana: 13 Co máme za sebou – Zařízení s verifikovanými emisemi v Rejstříku (stav k 31.3.2006)

14 Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Zpracoval: Jakub Nečesanýdatum: 12. 6. 2006 Strana: 14 Co máme za sebou – Odevzdání (vyřazení) Každý provozovatel zařízení byl povinen do 30. dubna 2006 vyřadit (odevzdat) z obchodování postupem stanoveným právními předpisy EU množství povolenek odpovídající množství emisí v předchozím kalendářním roce 15. května 2006 byla Zveřejněna zpráva v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 2216/2004 o odevzdaných povolenkách za rok 2005 a Českou republiku Díky zvýšenému úsilí správce Rejstříku v posledních dnech dubna všechny firmy zvládly odevzdat povolenky v řádném termínu Problém se zveřejněním zprávy o odevzdaných povolenkách na straně CITL: chyba v komunikaci SERINGAS – CITL

15 Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Zpracoval: Jakub Nečesanýdatum: 12. 6. 2006 Strana: 15 Co máme za sebou – Přehled stavu Splnění k 1.5.2006

16 Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Zpracoval: Jakub Nečesanýdatum: 12. 6. 2006 Strana: 16 Stav emisního trhu v EU Zprovozněné Rejstříky v rámci EU  Webové stránky CITL (Community Independent Transaction Log - Nezávislá evidence transakcí společenství - EU): http://ec.europa.eu/environment/ets/  21 Rejstříků v provozu z 25  Zbývá zprovoznit 4 Rejstříky z 25 (Polsko, Itálie, Malta, Kypr) SW Rejstříků  SERINGAS (8 států)  GRETA  ECRA (1) Obchodování na burzách

17 Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Zpracoval: Jakub Nečesanýdatum: 12. 6. 2006 Strana: 17 Stav emisního trhu v EU Vývoj cen povolenek

18 Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Zpracoval: Jakub Nečesanýdatum: 12. 6. 2006 Strana: 18 Stav emisního trhu v EU Vlivy na cenu povolenek  Prodejní vlny na trzích (prosinec 2005 a květen 2006)  Počet Rejstříků v provozu a zveřejnění jejich dat  Alokace na zařízení u zemí se spuštěným Rejstříkem byly v roce 2005 vyšší o 44,2 mil. tun CO 2 (přebytek 2,42 % z celkové alokace)  Polsko: čeká se na spuštění Rejstříku a zveřejnění dat  Politika EU a tvorba jednotlivých NAP pro 1. Kyotské obchodovací období  Tlak velkých společností (Německo, Velká Británie)  Ceny ostatních komodit (ropa, zemní plyn)  Počasí, fámy a další vlivy Fundamentální otázka: Jaký bude vývoj cen do budoucna?

19 Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Zpracoval: Jakub Nečesanýdatum: 12. 6. 2006 Strana: 19 Co máme před sebou Pravidelné odstávky Rejstříku Nejbližší odstávka Rejstříku

20 Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Zpracoval: Jakub Nečesanýdatum: 12. 6. 2006 Strana: 20 Co máme před sebou Zrušení a odebrání odevzdaných povolenek (30.6.2006) NAP pro 1. Kyotské obchodovací období 2008 – 2012 2. kolo plnění povinností provozovatelů zařízení za rok 2006 Příprava na zapojení do obchodování v rámci Kjótského protokolu od roku 2008  Testování provozu a spojení národního Rejstříku s ITL (Independent Transaction Log), který bude provozován Sekretariátem UNFCCC (Rámcová úmluva OSN o změnách klimatu) ~ obdoba CITL  Připojení Rejstříku CDM (Rejstřík vydávající kredity v rámci mechanismu čistého rozvoje) k ITL  Připojení všech rejstříků EU k ITL (jaro 2007)  Připojení rejstříků mimo EU k ITL  CITL bude i nadále monitorovat transakce v rámci EU

21 Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Zpracoval: Jakub Nečesanýdatum: 12. 6. 2006 Strana: 21 Co máme před sebou Schema komunikace mezi Rejstříky v rámci Kjótského systému obchodování CITL Národní rejstřík země EU ITL Národní rejstřík země EU CITL Národní rejstřík země mimo EU CDM rejstřík

22 Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Zpracoval: Jakub Nečesanýdatum: 12. 6. 2006 Strana: 22 Shrnutí Systém emisního obchodování je plně funkční Pro většinu společností nebyl problém se do evropského schématu emisního obchodování zapojit Český Rejstřík plní řádně veškeré povinnosti dané národní legislativou a legislativou EU Většina problémů při transakcích povolenek nebyla způsobena chybou v provozování Českého Rejstříku

23 Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Zpracoval: Jakub Nečesanýdatum: 12. 6. 2006 Strana: 23 Shrnutí Bylo by vhodné zvážit limity pro povinné zapojení zařízení do systému  „náklady“ / „výnosy“ Emise – pravidlo 20:80  20%zařízení tvoří94% emisí  10%zařízení tvoří 84% emisí  10 největších zařízení tvoří 48% emisí

24 Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Zpracoval: Jakub Nečesanýdatum: 12. 6. 2006 Strana: 24 Děkuji za pozornost ! Ing. Jakub Nečesaný Operátor trhu s elektřinou, a.s. mailto: povolenky@ote-cr.cz JNecesany@ote-cr.cz https://www.povolenky.cz http://www.ote-cr.cz


Stáhnout ppt "Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Ing. Jakub Nečesaný Operátor trhu s elektřinou, a.s. Asociace Energetických Manažerů12."

Podobné prezentace


Reklamy Google