Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nové právní předpisy v oblasti rostlinolékařského vzdělávání Seminář MZe 23.11.2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nové právní předpisy v oblasti rostlinolékařského vzdělávání Seminář MZe 23.11.2011."— Transkript prezentace:

1 Nové právní předpisy v oblasti rostlinolékařského vzdělávání Seminář MZe 23.11.2011

2 Pesticidní právní balíček EU Vznik „pesticidního právního balíčku“ ES: –Nařízení 1107/2009 – uvádění POR na trh Platnost: 14.6.2011 –Nařízení 1185/2009 – statistika pesticidů Platnost 14.6.2011 –Rámcová směrnice 2009/128/ES pro zavedení udržitelného používání pesticidů Platnost 25.11. 2011 (některá ustanovení mají přechodné období či odloženou účinnost) 21.11.20112ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR

3 Udržitelné používání pesticidů Co to je ? = preambule směrnice: „snižování rizik a omezování vlivu používání pesticidů na lidské zdraví a životní prostředí a podporování používání integrované ochrany rostlin a alternativních přístupů nebo postupů, jako jsou nechemické alternativy pesticidů“ Vysoká spotřeba POR v EU XX nové ČS Čl.5 směrnice – povinnost odborné způsobilosti pro nakládání s POR 21.11.2011ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR 3

4 Transpozice do české legislativy Návrh „2. novely“ zákona o RL péči – transpozice hlavně směrnice 2009/128 vče. OZ – projednáván v PČR –Přijetí : prosinec 2011-leden 2012 Návrh nové prováděcí vyhlášky o OZ – vnitřní připomínkové řízení v resortu zemědělství 21.11.2011ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR 4

5 Školení farmářů k OZ Národní systém školení a osvědčování profesionálních uživatelů POR (od r. 2004) bude upraven v souladu se směrnicí:  3 úrovně znalostních požadavků = 3 typy osvědčení o OZ:  zemědělští technici (přímo používají POR)  agronomové, manažeři farem  poradci a distributoři POR, osoby pořádající kurzy a školení k OZ 21.11.2011ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR 5

6 Školení farmářů k OZ (2)  Platnost osvědčení = 5 let  Vzdělávací zařízení musí být pověřena MZe  Nově možnost dálkového absolvování kurzů (nikoliv zkoušek)  Rozsah a obsah kurzů a školení a zkoušek stanoví vyhláška 21.11.2011ing. Michal Hnízdil, Ministerstvo zemědělství ČR 6

7 1. stupeň OZ První získání osvědčení: základní kurz (bez zkoušek a testů) Po 5 letech doplňující školení (bez zkoušek a testů) a vydání nového osvědčení Osvědčení vydává vždy vzdělávací zařízení, které organizuje kurz a školení

8 2. stupeň OZ První získání osvědčení: vzdělání rostlinolékařské dle § 82 zákona nebo základní kurz ukončený písemným testem Možnost prodloužení osvědčení absolvováním doplňujícího školení před uplynutím platnosti osvědčení (bez zkoušek a testů) na základě žádosti podané SRS přímo nebo přes vzdělávací zařízení které organizuje školení Zkoušení, vydávání a prodlužování osvědčení - SRS

9 3. stupeň OZ První získání osvědčení: vzdělání rostlinolékařské dle § 82 zákona nebo zkouška (písemný test + ústní přezkoušení) Možnost prodloužení osvědčení absolvováním doplňujícího školení ukončeného písemným testem před uplynutím platnosti na základě žádosti podané SRS přímo nebo přes vzdělávací zařízení které organizuje školení Zkoušení, vydávání a prodlužování osvědčení – SRS Ústní přezkoušení: 2-členná komise (1 rostlinolékař s osvědčením o OZ 3.stupně, 1 zástupce orgánů ochrany veřejného zdraví)

10 Organizace zkoušek SRS uveřejní termín zkoušky nejpozději 1 rok před jejím konáním Zkoušející rostlinolékaři u zkoušek musí být držiteli osvědčení 3. stupně SRS eviduje vydaná osvědčení o OZ po 3 roky od ukončení jejich platnosti Znalosti týkající se ochrany zdraví lidí poskytují orgány ochrany veřejného zdraví

11 pověřování vzdělávacích zařízení MZe pověří na žádost vzdělávací zařízení, které doloží, že –zabezpečí provádění výuky držitelem osvědčení pro nakládání s přípravky 3. stupně, –disponuje odpovídajícím technickým zabezpečením pro pořádání kurzů a školení, které stanoví prováděcí právní předpis, –obsah a rozsah základních kurzů a doplňujících školení odpovídá požadavkům zákona a –má zahrnuto vzdělávání v předmětu své činnosti.

12 pověřování vzdělávacích zařízení Mze zruší pověření vzdělávacího zařízení pokud toto podmínky poruší Mze vede evidenci pověřených vzdělávacích zařízení a informuje o nich veřejnost

13 Uznávání OZ v rámci EU Za odborně způsobilou osobu pro nakládání s POR se považuje i osoba, která získala odbornou způsobilost pro nakládání s POR v odpovídajícím rozsahu vykonávané činnosti v jiném členském státě EU

14 Sankce zákazu činnosti Osoba se zákazem nakládání s POR odevzdá SRS osvědčení o OZ do 5 prac.dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o zákazu Sankční orgán informuje SRS o zákazu Po uplynutí či prominutí sankce lze na žádost osvědčení vrátit, pokud neuplynula jeho platnost


Stáhnout ppt "Nové právní předpisy v oblasti rostlinolékařského vzdělávání Seminář MZe 23.11.2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google