Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EMAS III Změny v akreditaci a ověřování Ing. Radim Frolík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EMAS III Změny v akreditaci a ověřování Ing. Radim Frolík."— Transkript prezentace:

1 EMAS III Změny v akreditaci a ověřování Ing. Radim Frolík

2 24.2. 2010EMAS III - Změny v akreditaci a ověřování2 EMAS II – současný stav 27 registrovaných organizací 3 akreditovaní ověřovatelé – organizace cca 3 akreditovaní ověřovatelé akreditovaní v jiných členských státech

3 24.2. 2010EMAS III - Změny v akreditaci a ověřování3 EMAS III Toto nařízení vstoupilo v platnost 11. 1. 2010

4 24.2. 2010EMAS III - Změny v akreditaci a ověřování4 EMAS II    EMAS III Článek 51 Zrušení a přechodná ustanovení  Členské státy zajistí, aby postupy pro akreditační orgány a příslušné orgány podle tohoto nařízení byly plně funkční do 11. ledna 2011.  Zůstávají v rejstříku EMAS organizace registrované v souladu s nařízením (ES) č. 761/2001.  Pokud má být příští ověřování provedeno před 11. červencem 2010, může být datum příštího ověřování po dohodě s environmentálním ověřovatelem a příslušnými orgány odloženo o šest měsíců;  Mohou environmentální ověřovatelé akreditovaní v souladu s nařízením (ES) č. 761/2001 i nadále provádět svou činnost v souladu s požadavky stanovenými tímto nařízením.

5

6 24.2. 2010EMAS III - Změny v akreditaci a ověřování6 Akreditace ověřovatelů – EMAS III Akreditace podle ČSN EN ISO/IEC 17021 ve spojení s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1221/2009 čl. 20, 21, 22 Environmentální ověřování jako součást certifikačního orgánu pro certifikaci systémů managementu Nebude prováděna akreditace jednotlivců Předpokládaný termín zavedení 1.7. 2010

7 24.2. 2010EMAS III - Změny v akreditaci a ověřování7 Akreditace ověřovatelů – EMAS III Důvody a přínosy Rezoluce GA Evropské spolupráce pro akreditaci Ověřovatel – certifikační orgán bude mít jen jeden systém managementu a jen jednu akreditaci  zvýšení efektivity  snížení nákladů

8

9 24.2. 2010EMAS III - Změny v akreditaci a ověřování9 Činnost ověřovatelů – EMAS III Kapitola V články 18-26 článek 18: Detailnější popsání úkolů environmentálních ověřovatelů Nově ověřování  neustálého zlepšování vlivu činnosti organizace na životní prostředí  spolehlivosti výsledků interního auditu Popsány činnosti ověřovatele při ověřování, schvalování environmentálního prohlášení a aktualizovaného environmentálního prohlášení.

10 24.2. 2010EMAS III - Změny v akreditaci a ověřování10 Činnost ověřovatelů – EMAS III Kapitola V články 18-26 článek 20: Požadavky na environmentální ověřovatele nově požadován systém soustavného odborného rozvoje v oblastech způsobilosti články 21 a 22 Nebudou v ČR zatím využívány Ověřovatelé – fyzické osoby Ověřování v třetích zemích

11 24.2. 2010EMAS III - Změny v akreditaci a ověřování11 Dohled nad činností ověřovatelů článek 23: NOVĚ I PRO TUZEMSKÉ OVĚŘOVÁNÍ Alespoň čtyři týdny před každým ověřováním v členském státě oznámí environmentální ověřovatel akreditačnímu nebo licenčnímu orgánu, který je odpovědný za dohled nad jeho činnostmi, podrobné údaje o své akreditaci nebo licenci, jakož i dobu a místo ověřování. Organizace musí akreditačním nebo licenčním orgánům umožnit provádět dohled nad činností environmentálního ověřovatele při ověřování a schvalování.

12 24.2. 2010EMAS III - Změny v akreditaci a ověřování12 Dohled nad činností ověřovatelů článek 24: Dodatečné požadavky na dohled nad činností environmentálních ověřovatelů působících v jiném členském státě, než ve kterém jim byla udělena akreditace nebo licence Alespoň čtyři týdny před každým ověřováním oznámí environmentální ověřovatel akreditačnímu orgánu, který je odpovědný za dohled nad jeho činnostmi:  podrobné údaje o své akreditaci nebo licenci, odbornou způsobilost, zejména znalost požadavků vyplývajících z právních předpisů členského státu týkajících se životního prostředí a znalost jeho úředního jazyka, a případně složení týmu;  dobu a místo ověřování a schvalování;  adresu a kontaktní údaje organizace; Toto oznámení se poskytne před každým ověřováním a schvalováním.

13

14 24.2. 2010EMAS III - Změny v akreditaci a ověřování14 Činnost ověřovatelů – EMAS III článek 25: Podmínky pro provádění ověřování a schvalování Popisuje proces ověřování od písemné dohody s organizací až po vydání Prohlášení o činnostech environmentálního ověřovatele. Příloha VII: Prohlášení o činnostech environmentálního ověřovatele. požadována jednotná forma

15 24.2. 2010EMAS III - Změny v akreditaci a ověřování15 Činnost ověřovatelů – EMAS III Malé organizace DEFINICE - změna doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 Článek 7 Výjimky pro malé organizace Na žádost malé organizace příslušné orgány prodlouží interval ověřování až na čtyři roky nebo interval aktualizace až na období dvou let, potvrdí-li environmentální ověřovatel, který organizaci ověřoval, že jsou splněny všechny tyto podmínky. Článek 26 Ověřování a schvalování v malých organizacích Při ověřování a schvalování zohlední environmentální ověřovatel charakteristiky malých organizací.

16 24.2. 2010EMAS III - Změny v akreditaci a ověřování16 Klíčové indikátory Ve svém environmentálním prohlášení a v aktualizovaném environmentálním prohlášení organizace podá zprávu o klíčových indikátorech, pokud se týkají přímých environmentálních aspektů organizace, a dalších příslušných existujících indikátorech vlivu činnosti organizace na životní prostředí energetická účinnost materiálová účinnost voda odpady biologická rozmanitost emise

17

18 24.2. 2010EMAS III - Změny v akreditaci a ověřování18 DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Radim Frolík frolikr@cai.cz


Stáhnout ppt "EMAS III Změny v akreditaci a ověřování Ing. Radim Frolík."

Podobné prezentace


Reklamy Google