Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Management kontinuity činností organizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Management kontinuity činností organizace"— Transkript prezentace:

1 Management kontinuity činností organizace
Ing. Vladimír Görner, CSc., MBA auditor, United Registrar of Systems

2 Management kontinuity
ČSN BS :2009 Management kontinuity činností organizace – část 1: Soubor zásad BS :2006 Business continuity management – Part 1: Code of practice BS :2007 Business continuity management – Part 2: Specification dle normy BS :2007 je možno provést certifikaci – ověření stavu implementace systému BCM nezávislým auditem certifikační společností

3 Management kontinuity
systémové normy princip PDCA, zlepšování systému členění BS 1 vymezení rozsahu 2 termíny a definice 3 ustavení systému BCM, dokumentace, záznamy 4 zavedení a provozování systému BCM, strategie, odezva, údržba, testování 5 monitorování a revize BCM, interní audit, přezkoumání vedením 6 údržba a zlepšování, nápravná a preventivní opatření

4 Management kontinuity
kontinuita činností organizace strategická a taktická způsobilost organizace reagovat na incidenty a přerušení činností za účelem pokračování provozu organizace na přijatelné, předem stanovené úrovni management kontinuity činností organizace vychází z analýzy rizik (identifikace hrozeb a dopadů), zahrnuje řízení obnovy nebo pokračování činností v případě jejich přerušení a řízení celkového programu pomocí tréninku/školení, testování a přezkoumávání systému

5 Management kontinuity
cílová doba obnovy stanovený cílový čas pro opětovné - zahájení dodávek produktů a služeb - zahájení výkonu nebo činnosti - obnovení systému IT nebo aplikace po incidentu role vedení odpovědnost za systém BCM, strategie, zdroje management incidentů (odezva na incident, realizace plánu kontinuity, realizace plánů obnovy)

6 Management kontinuity
co je management kontinuity činností organizace(BCM) zvyšuje odolnost organizace proti narušení schopnosti dosahovat cíle organizace metoda obnovení schopnosti realizovat produkty a služby způsobilost zvládat přerušení činností organizace BCM a strategie organizace BCM je součástí strategie organizace BCM – vztah s managementem rizik doplněk rámce managementu rizik – analýza dopadů přerušení, nastavení odezev a doby obnovy

7 Management kontinuity
důvod aplikace BCM odpovědnost vedení za udržení schopnosti organizace fungovat bez přerušení, případné legislativní požadavky přínosy efektivního programu BCM identifikace klíčových produktů a služeb management incidentů k zajištění efektivní odezvy identifikace dopadů přerušení činností efektivní odezva na přerušení, minimalizace dopadů schopnost řídit nepojistitelná rizika testování odezvy procvičováním zvýšení reputace

8 Management kontinuity
přínosy efektivního programu BCM potenciální konkurenční výhoda schopnosti udržet činnost, dodávky spolupráce mezi týmy zajištění funkce organizace v souladu se zákony a předpisy schopnost plnit požadavky zainteresovaných stran

9 Děkuju za pozornost


Stáhnout ppt "Management kontinuity činností organizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google