Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Management kontinuity činností organizace Ing. Vladimír Görner, CSc., MBA auditor, United Registrar of Systems.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Management kontinuity činností organizace Ing. Vladimír Görner, CSc., MBA auditor, United Registrar of Systems."— Transkript prezentace:

1 Management kontinuity činností organizace Ing. Vladimír Görner, CSc., MBA auditor, United Registrar of Systems

2 Management kontinuity ČSN BS 25999-1:2009 Management kontinuity činností organizace – část 1: Soubor zásad BS 25999-1:2006 Business continuity management – Part 1: Code of practice BS 25999-2:2007 Business continuity management – Part 2: Specification dle normy BS 25999-2:2007 je možno provést certifikaci – ověření stavu implementace systému BCM nezávislým auditem certifikační společností

3 Management kontinuity systémové normy princip PDCA, zlepšování systému členění BS 25999-2  1 vymezení rozsahu  2 termíny a definice  3 ustavení systému BCM, dokumentace, záznamy  4 zavedení a provozování systému BCM, strategie, odezva, údržba, testování  5 monitorování a revize BCM, interní audit, přezkoumání vedením  6 údržba a zlepšování, nápravná a preventivní opatření

4 Management kontinuity kontinuita činností organizace strategická a taktická způsobilost organizace reagovat na incidenty a přerušení činností za účelem pokračování provozu organizace na přijatelné, předem stanovené úrovni management kontinuity činností organizace vychází z analýzy rizik (identifikace hrozeb a dopadů), zahrnuje řízení obnovy nebo pokračování činností v případě jejich přerušení a řízení celkového programu pomocí tréninku/školení, testování a přezkoumávání systému

5 Management kontinuity cílová doba obnovy stanovený cílový čas pro opětovné - zahájení dodávek produktů a služeb - zahájení výkonu nebo činnosti - obnovení systému IT nebo aplikace po incidentu role vedení odpovědnost za systém BCM, strategie, zdroje management incidentů (odezva na incident, realizace plánu kontinuity, realizace plánů obnovy)

6 Management kontinuity co je management kontinuity činností organizace(BCM)  zvyšuje odolnost organizace proti narušení schopnosti dosahovat cíle organizace  metoda obnovení schopnosti realizovat produkty a služby  způsobilost zvládat přerušení činností organizace BCM a strategie organizace BCM je součástí strategie organizace BCM – vztah s managementem rizik doplněk rámce managementu rizik – analýza dopadů přerušení, nastavení odezev a doby obnovy

7 Management kontinuity důvod aplikace BCM odpovědnost vedení za udržení schopnosti organizace fungovat bez přerušení, případné legislativní požadavky přínosy efektivního programu BCM  identifikace klíčových produktů a služeb  management incidentů k zajištění efektivní odezvy  identifikace dopadů přerušení činností  efektivní odezva na přerušení, minimalizace dopadů  schopnost řídit nepojistitelná rizika  testování odezvy procvičováním  zvýšení reputace

8 Management kontinuity přínosy efektivního programu BCM  potenciální konkurenční výhoda schopnosti udržet činnost, dodávky  spolupráce mezi týmy  zajištění funkce organizace v souladu se zákony a předpisy  schopnost plnit požadavky zainteresovaných stran

9 Děkuju za pozornost


Stáhnout ppt "Management kontinuity činností organizace Ing. Vladimír Görner, CSc., MBA auditor, United Registrar of Systems."

Podobné prezentace


Reklamy Google