Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Global network of innovation Business Continuity Planning Siemens Business Services Jiří Hubálek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Global network of innovation Business Continuity Planning Siemens Business Services Jiří Hubálek."— Transkript prezentace:

1 Global network of innovation Business Continuity Planning Siemens Business Services Jiří Hubálek

2 Global network of innovation 2 Obsah  Co je to Business Continuity Planning (BCP)  Proč se zabývat BCP  Základní otázka pro implementaci BCP  Postup realizace BCP programu

3 Global network of innovation 3 Co to je Business Continuity Planning (BCP)  BCP – souhrn aktivit zaměřených na redukci rizika vzniku havárie a omezení dopadů havárie na kritické podnikové procesy. V intencích krizového zákona (zákon 240/2000 Sb.) lze BCP ztotožnit s krizovým řízením – definice §2, písm. a).  Jako havárii označujeme událost, která způsobí přerušení podstatných podnikových procesů na takovou dobu, kdy jsou ohroženo fungování organizace v klíčových oblastech.

4 Global network of innovation 4 Co to je Business Continuity Planning (BCP)  Přitom pojem podnikové procesy lze použít  jak v užším smyslu - procesy v rámci organizace (např. zpracování mezd v konkrétní organizaci),  tak i v širším smyslu - oblasti zajištění základních potřeb obyvatelstva – např. doprava, zásobování pitnou vodou apod.  V dalším se zaměříme pro konkrétnost na podnikové procesy ve výše zmíněném užším slova smyslu a na havárie v oblasti výpadků informačních systémů.

5 Global network of innovation 5 Co to je Business Continuity Planning (BCP)  „Katastrofální“ příčiny havárií Přírodní pohromy (hurikány, povodně) Teroristické útoky  „Prozaičtější“ události  Požáry  Výpadky technologie  Výpadky elektrického proudu  Příčiny havárií v IT (vedoucí ke ztrátě dat) Závady HW& Systému44% Lidský faktor32% Chyba SW 14% Viry 7% Přírodní pohromy 3%

6 Global network of innovation 6 Proč se zabývat BCP  Zákonné normy  zákon č.240/2000 Sb. o krizovém řízení (krizový zákon)  nařízení vlády č.462/2000 Sb. k provedení krizového zákona  zákon č.222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR  nařízení vlády č.51/2004 Sb., o plánování obrany státu  Požadavky nadřízených orgánů  Vnitřní potřeba organizace  Požadavek, aby organizace fungovala a zabezpečovala činnosti svěřené jí státem

7 Global network of innovation 7 Základní otázka pro implementaci BCP  Kolik je potřeba investovat ?  Kritéria:  Zákonné požadavky  Požadavky nadřízených orgánů  Ekonomické kritérium (spíše v obchodních organizacích) – investice musí být menší než ztráty v případě havárie.

8 Global network of innovation 8 Odpovědnost za implementaci BCP  Obecně lze říci, že implementace BCP je nákladná záležitost  Proto je potřeba, aby o tomto rozhodovali top manažeři organizace – získat top management je zásadní úkol.  Doporučuje se, aby zajištěním oblasti BCP ze strany Top managementu byl pověřen člen vrcholového managementu s rozhodovacími pravomocemi zejména v oblasti financí.

9 Global network of innovation 9 Postup realizace BCP  Jak na to ?  Jasný postup je základní podmínkou k úspěchu  Realizace BCP probíhá ve čtyřech základních fázích  Analýza  Strategie kontinuity činnosti organizace  Implementace opatření a tvorba plánů  Testování a údržba

10 Global network of innovation 10 Postup realizace BCP Analýza rizik a dopadů Strategie Kontinuity Realizace opatření a tvorba plánů Testování a údržba

11 Global network of innovation 11 Analýza  První fáze programu BCP, která vytváří podklad pro rozho- dování a pro stanovení strategie kontinuity činnosti organizace  Hlavní části analýzy  Identifikace podnikových procesů a s nimi spjatých prostředků IT  Analýza dopadů (Business Impact Analysis) - Ohodnocení míry kritičnosti procesů a prioritizace procesů vzhledem k dopadům a časové citlivosti (RTO – Recovery Time Objective)  Analýza rizik - identifikace rizik ve vztahu k funkčnosti procesů  Návrhy na základní opatření pro zajištění kontinuity činnosti  Informace k prováděné analýze jsou získávány  Na základě předem připravených dotazníků  Studiem stávajících dokumentů v organizaci  Osobními rozhovory s kompetentními pracovníky organizace

12 Global network of innovation 12 Strategie kontinuity činností organizace  Jde o fázi, na jejímž výstupu je stanoveno, jakým způsobem bude zajištěna kontinuita činností organizace na základě výsledků analýzy rizik a dopadů.  Vychází se přitom z principů minimalizace rizika vzniku havárie a minimalizace dopadů při havárii. Jde např. o  Preventivní opatření v případě požáru  Preventivní opatření v případě fyzické bezpečnosti  Zajištění náhradních zdrojů elektrické energie  Zajištění náhradních resp. alternativních výpočetních a komunikačních kapacit (náhradní výpočetní středisko, outsourcing výpočetních kapacit)  Zajištění systému pro zálohování dat

13 Global network of innovation 13 Realizace opatření a tvorba plánů kontinuity  V této fázi jsou  Realizována opatření vyplývající z předchozí fáze stanovení strategie  Vytvářeny konkrétní plány kontinuity  Otestovány pilotní plány kontinuity  Realizace opatření  Preventivního rázu (např. instalace protipožárního systému)  Přípravy na havárii dle schválené strategie kontinuity – (např. vybudování náhradního výpočetního střediska)  Vytvoření plánů kontinuity, což jsou postupy a procedury pro případ, že havárie nastane. Součástí této oblasti jsou i postupy pro detekci události a klasifikaci s následným případným rozhodnutím pro spuštění havarijního plánu v případě, že je událost klasifikována jako havárie.

14 Global network of innovation 14 Fáze údržba a testování  V této fázi jsou  Pravidelně prováděna školení realizačních týmů a běžných pracovníků, resp. v případě, kdy dochází ke změnám v týmech  Pravidelně prováděny testy plánů kontinuity  1 x ročně simulace na papíře (walk through) – diskuse nad plánem  1 x za 2 roky praktické cvičení  Prováděny aktualizace plánů na základě podstatných změn  v organizaci - výrazná změna IT, změna resp. rozšíření aktivit organizace, změny v týmech,  v zákonech a nařízeních,  Při provádění aktualizace plánů může dojít k celému opakování cyklu BCP – od analýzy, přes strategii až k realizaci opatření.  Nejde tedy o fázi v pravém slova smyslu ale trvalou péči o řešení oblasti BCP. Proto také hovoříme o BCP programu a nikoliv BCP projektu, neboť projekt má definovaný konec.

15 Global network of innovation 15 Kontakt Díky za pozornost. Bližší informace na našem stánku. Siemens Business Services Stánek č. 30 2 patro


Stáhnout ppt "Global network of innovation Business Continuity Planning Siemens Business Services Jiří Hubálek."

Podobné prezentace


Reklamy Google