Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Říjen 2005 Ircon s.r.o. 1 Změny požadavků podle nové normy ČSN EN ISO 14 001:2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Říjen 2005 Ircon s.r.o. 1 Změny požadavků podle nové normy ČSN EN ISO 14 001:2005."— Transkript prezentace:

1 říjen 2005 Ircon s.r.o. 1 Změny požadavků podle nové normy ČSN EN ISO 14 001:2005

2 říjen 2005 Ircon s.r.o. 2 Změny v ISO 14001:2005 Všeobecné požadavky (4.1) –organizace musí stanovit a dokumentovat rozsah EMS (např. doplnění do Příručky EMS: Systém environmentálního managementu je zaveden pro všechny provozovny, veškeré činnosti i výrobky, které může organizace přímo řídit a týká se proto všech zaměstnanců) Environmentální politika (4.2) –vrcholové vedení musí zajistit, aby politika byla sdělována všem osobám, které pracují pro organizaci nebo z pověření organizace (např. osoby, zaměstnané u jiného zaměstnavatele: pracující v provozech organizace resp. externisti, pracující jménem organizace – franchising, mandátní zastupování apod.)

3 říjen 2005 Ircon s.r.o. 3 Změny v ISO 14001:2005 Environmentální aspekty (4.3.1) –rejstřík environmentálních aspektů musí být dokumentován a průběžně aktualizován, též s ohledem na plánované nebo nové projekty nebo nové či upravené činnosti, výrobky a služby Požadavky právních předpisů a jiné požadavky (4.3.2) –větší důraz na plnění (uplatňování) požadavků právních předpisů i jiných požadavků –větší důraz na vazbu mezi environmentálními aspekty a identifikací a zajištěním přístupu k příslušným požadavkům právních předpisů a jiným požadavkům

4 říjen 2005 Ircon s.r.o. 4 Změny v ISO 14001:2005 Odborná způsobilost, výcvik a povědomí (4.4.2) –organizace musí zajistit, aby osoby provádějící pro ni nebo z jejího pověření úkony, které mohou způsobit významné environmentální dopady, byly způsobilé na základě odpovídajícího vzdělání, výcviku nebo zkušeností Komunikace (4.4.3) –organizace musí rozhodnout, zda bude externě komunikovat o svých významných environmentálních aspektech, a musí zaznamenat své rozhodnutí v této věci, jestliže se rozhodne komunikovat, musí vytvořit a zavést metody pro tuto externí komunikaci (např. environmentální prohlášení EMAS)

5 říjen 2005 Ircon s.r.o. 5 Změny v ISO 14001:2005 Řízení dokumentů (4.4.5) –zajištění toho, aby dokumenty externího původu určené organizací jako nezbytné pro EMS byly identifikovány a jejich distribuce byla řízena Hodnocení souladu (4.5.2) –organizace musí vytvořit, zavést a udržovat postup pro periodické hodnocení souladu s požadavky právních předpisů a jinými požadavky, záznamy o výsledcích musí být udržovány

6 říjen 2005 Ircon s.r.o. 6 Změny v ISO 14001:2005 Přezkoumání vedením (4.6) –norma nově stanovuje vstupy a výstupy pro přezkoumání vedením (výsledky interních auditů, vyhodnocení souladu s právními a jinými požadavky, komunikace s externími zainteresovanými stranami, environmentální profil organizace, plnění cílů, stav nápravných a preventivních opatření, opatření z minulého přezkoumání vedením, změněné okolnosti)

7 říjen 2005 Ircon s.r.o. 7 Ostatní změny větší soulad terminologie a struktury požadavků s normou ISO 9001 sjednoceny požadavky v oblasti neshod, nápravných a preventivních opatření s ISO 9001 drobné změny v číslování článků (např. splynuly články 4.3.3 Cíle a cílové hodnoty a 4.3.4 Programy environmentálního managementu

8 říjen 2005 Ircon s.r.o. 8 Ircon, s.r.o. Dittrichova 6, Praha 2 ircon@ircon.cz www.ircon.cz Mgr. Miroslav Krčma


Stáhnout ppt "Říjen 2005 Ircon s.r.o. 1 Změny požadavků podle nové normy ČSN EN ISO 14 001:2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google