Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný systém řízení (ISŘ)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný systém řízení (ISŘ)"— Transkript prezentace:

1 Integrovaný systém řízení (ISŘ)
Teplárna Strakonice a.s. září 2003 Integrovaný systém řízení (ISŘ) Co je to ISŘ? Procesně řízená organizace Popis procesů pomocí znaků, aspektů, rizik Plánování Řízení provozu a neshody Audit Mapa dokumentace Přínosy ISŘ v energetice Mgr. Eduard Ščerba, Ph.D. cz Jan Štejfa

2 Integrovaný systém řízení (ISŘ)
je systém řízení společnosti skládající se ze tří integrovaných (propojených) složek: složka řízení jakosti podle ISO 9001:2000 složka řízení životního prostředí podle ISO 14001: 2005 složka řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS 18001:

3 Systém řízení jakosti Model systému řízení jakosti dle ISO 9001:2000
Teplárna Strakonice a.s. září 2003 Systém řízení jakosti Model systému řízení jakosti dle ISO 9001:2000 Neustálé zlepšování systému managementu jakosti Odpovědnost vedení Management zdrojů Měření, analýza a zlepšování Realizace výrobku Zákazníc i (a jiné zainteres ované strany) Zákazníci (a jiné zainteresov ané strany) Požadavky Výrobek Spokoje- nost Výstup Vstup Jan Štejfa

4 Systém řízení jakosti Hlavní principy
Teplárna Strakonice a.s. Systém řízení jakosti Hlavní principy září 2003 a) Zaměření na zákazníka b) Vůdcovství c) Zapojení pracovníků d) Procesní přístup e) Systémový přístup k managementu f) Neustálé zlepšování g) Přístup k rozhodování zakládající se na faktech h) Vzájemně výhodné dodavatelské vztahy Jan Štejfa

5 Teplárna Strakonice a.s.
září 2003 Systém environmentálného managementu Model systému envir. managementu podle ISO 14001 See the example Jan Štejfa

6 Systém environmentálného managementu Hlavní principy
Teplárna Strakonice a.s. září 2003 Systém environmentálného managementu Hlavní principy upřednostňuje prevenci v OŽP je založen na poznání environmentálních aspektů a jejich řízení zajišťuje neustálé zlepšování environmentálního profilu vyžaduje soulad s národní environmentální legislativou Jan Štejfa

7 Teplárna Strakonice a.s.
září 2003 Systém managementu BOZP Model systému managementu BOZP podle OHSAS 18001 Jan Štejfa

8 Systém managementu BOZP Hlavní principy
upřednostňuje prevenci při zajišťování BOZP je založen na poznání nebezpečí, hodnocení a řízení rizik BOZP zajišťuje neustálé zlepšování výkonnosti systému BOZP vyžaduje soulad s národní legislativou BOZP

9 Integrovaný manažerský systém

10 Integrované a specifické požadavky jednotlivých systémů

11 činnost nebo souhrn činností, která
Procesy Proces je činnost nebo souhrn činností, která využívá zdrojů přeměňuje vstupy na výstupy, vytváří nadhodnotu má svůj cíl/cíle (úkol/úkoly) Druhy procesů řídící hlavní podpůrný

12

13 Procesně řízená organizace
Základní charakteristiky procesní organizace a procesního řízení Jsou identifikovány hodnototvorné procesy. Každý proces má svého zákazníka vnějšího či vnitřního. Každý proces má svého vlastníka (odpovědnost za výsledek) Pro všechny procesy jsou stanoveny indikátory žádoucího výkonu Spokojenost zákazníka s dodanou hodnotou je klíčovým indikátorem. Procesy, které nevytvářejí žádnou hodnotu se eliminují. Procesy procházejí neustálým zdokonalováním Výkonnost procesů se porovnává se vnějšími vztažnými standardy

14 Výkonnost procesů - volba indikátorů výkonnosti - systém odměn a motivací - zodpovědnosti za proces, překryv procesů, interface

15 Popis hlavních procesů pomocí
znaků jakosti environmentálních aspektů nebezpečí pro BOZP

16 Znaky jakosti Charakteristiky procesu z hlediska jakosti. Veličiny, které lze měřit nebo sledovat znaky jakosti výrobků - ukazují dodržení shody produktu znaky jakosti procesů - ukazují stabilitu procesu

17 Environmentální aspekty
Charakteristiky procesu z hlediska ochrany životního prostředí. Veličiny, které lze řídit, a dále měřit nebo sledovat. Aspekt  prvek činnosti, který ovlivňuje nebo může ovlivňovat ŽP Dopad  jakákoliv změna v ŽP Identifikují se aspekty činností, služeb a výrobků. Identifikace za běžných i mimořádných stavů.  činnosti Proces  postupy aspekty dopady na ŽP  zařízení

18 Řízení životního prostředí podle environmentálních aspektů
Činnost Aspekt Dopad H2SO4

19 Proces  činnosti nebezpečí  rizika  nehody
Charakteristiky procesu z hlediska BOZP Veličiny, které lze měřit nebo sledovat Nebezpečí je zdroj nebo situace jež může způsobit zranění osob poškození zdraví škody na majetku škody na pracovním prostředí riziko  kombinace pravděpodobnosti a následku nebezpečné události Identifikace  za běžných i mimořádných stavů. pro všechny osoby, které mají přístup do pracovního prostoru Proces  činnosti nebezpečí  rizika  nehody

20 Řízení provozu a neshody

21 Plánování v ISŘ

22 Interní integrovaný audit (IA)
Audit je proces získávání a hodnocení informací s cílem stanovit shodu s … (?) IA je audit prováděný v organizací vlastními vyškolenými pracovníky. Cílem je zjistit stupeň shody činností s požadavky ISŘ. Audit je nástroj zlepšování ISŘ.

23 Mapa dokumentace ISŘ IPR Záznamy ISŘ Integrovaná politika
Cíle a programy Směrnice, příkazy ředitele Karty procesů Místní provozní předpisy a zvláštní dokumenty Záznamy ISŘ

24 Obecné přínosy ISŘ optimalizace řízení provozů, procesů a zdrojů,
zvýšení kvality produktů a služeb, dosažení shody s legislativou, snížení výrobních nákladů, dosažení lepšího image společnosti zlepšení konkurenceschopnosti, upevnění a zvýhodnění pozice na domácím, ale zejména na zahraničním trhu zemí EU, zvýhodnění pojištění a úvěrů

25 Přínosy ISŘ v energetice
Identifikace procesů organizace na základě jejich přidané hodnoty, cílů a odpovědností za jejich realizaci Stabilita procesů a poskytovaných produktů a služeb tepelné a elektrické energie v celém komplexu spokojenosti zákazníka Optimalizace řízení a nákladů Navýšení hodnoty organizace


Stáhnout ppt "Integrovaný systém řízení (ISŘ)"

Podobné prezentace


Reklamy Google