Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný systém řízení (ISŘ) b Co je to ISŘ? b Procesně řízená organizace b Popis procesů pomocí znaků, aspektů, rizik b Plánování b Řízení provozu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný systém řízení (ISŘ) b Co je to ISŘ? b Procesně řízená organizace b Popis procesů pomocí znaků, aspektů, rizik b Plánování b Řízení provozu."— Transkript prezentace:

1

2 Integrovaný systém řízení (ISŘ) b Co je to ISŘ? b Procesně řízená organizace b Popis procesů pomocí znaků, aspektů, rizik b Plánování b Řízení provozu a neshody b Audit b Mapa dokumentace b Přínosy ISŘ v energetice Mgr. Eduard Ščerba, Ph.D. scerba @kee.zcu. cz

3 Integrovaný systém řízení (ISŘ) je systém řízení společnosti skládající se ze tří integrovaných (propojených) složek: b složka řízení jakosti podle ISO 9001:2000 b složka řízení životního prostředí podle ISO 14001: 2005 b složka řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS 18001:

4 Systém řízení jakosti Model systému řízení jakosti dle ISO 9001:2000 Neustálé zlepšování systému managementu jakosti Odpovědnost vedení Management zdrojů Měření, analýza a zlepšování Realizace výrobku Zákazníc i (a jiné zainteres ované strany) Požad avky Výrobek Spokoje- nost Výstup Vstup

5 Systém řízení jakosti Hlavní principy a) Zaměření na zákazníka b) Vůdcovství c) Zapojení pracovníků d) Procesní přístup e) Systémový přístup k managementu f) Neustálé zlepšování g) Přístup k rozhodování zakládající se na faktech h) Vzájemně výhodné dodavatelské vztahy

6 Systém environmentálného managementu Model systému envir. managementu podle ISO 14001

7 Systém environmentálného managementu Hlavní principy  upřednostňuje prevenci v OŽP  je založen na poznání environmentálních aspektů a jejich řízení  zajišťuje neustálé zlepšování environmentálního profilu  vyžaduje soulad s národní environmentální legislativou

8 Systém managementu BOZP Model systému managementu BOZP podle OHSAS 18001

9 Systém managementu BOZP Hlavní principy  upřednostňuje prevenci při zajišťování BOZP  je založen na poznání nebezpečí, hodnocení a řízení rizik BOZP  zajišťuje neustálé zlepšování výkonnosti systému BOZP  vyžaduje soulad s národní legislativou BOZP

10 Integrovaný manažerský systém

11 Integrované a specifické požadavky jednotlivých systémů

12 Procesy Proces je činnost nebo souhrn činností, která b využívá zdrojů b přeměňuje vstupy na výstupy, vytváří nadhodnotu b má svůj cíl/cíle (úkol/úkoly) Druhy procesů b řídící b hlavní b podpůrný

13

14 Procesně řízená organizace Základní charakteristiky procesní organizace a procesního řízení Jsou identifikovány hodnototvorné procesy.Jsou identifikovány hodnototvorné procesy. Každý proces má svého zákazníka vnějšího či vnitřního.Každý proces má svého zákazníka vnějšího či vnitřního. Každý proces má svého vlastníka (odpovědnost za výsledek)Každý proces má svého vlastníka (odpovědnost za výsledek) Pro všechny procesy jsou stanoveny indikátory žádoucího výkonuPro všechny procesy jsou stanoveny indikátory žádoucího výkonu Spokojenost zákazníka s dodanou hodnotou je klíčovým indikátorem.Spokojenost zákazníka s dodanou hodnotou je klíčovým indikátorem. Procesy, které nevytvářejí žádnou hodnotu se eliminují.Procesy, které nevytvářejí žádnou hodnotu se eliminují. Procesy procházejí neustálým zdokonalovánímProcesy procházejí neustálým zdokonalováním Výkonnost procesů se porovnává se vnějšími vztažnými standardyVýkonnost procesů se porovnává se vnějšími vztažnými standardy

15 Výkonnost procesů - volba indikátorů výkonnosti - systém odměn a motivací - zodpovědnosti za proces, překryv procesů, interface

16 Popis hlavních procesů pomocí b znaků jakosti b environmentálních aspektů b nebezpečí pro BOZP

17 Znaky jakosti Charakteristiky procesu z hlediska jakosti. Veličiny, které lze měřit nebo sledovat b znaky jakosti výrobků - ukazují dodržení shody produktu - ukazují dodržení shody produktu b znaky jakosti procesů - ukazují stabilitu procesu - ukazují stabilitu procesu

18 Charakteristiky procesu z hlediska ochrany životního prostředí. Veličiny, které lze řídit, a dále měřit nebo sledovat. Aspekt  prvek činnosti, který ovlivňuje nebo může ovlivňovat ŽP Dopad  jakákoliv změna v ŽP Identifikují se aspekty činností, služeb a výrobků. Identifikace za běžných i mimořádných stavů. Environmentální aspekty  činnosti  činnosti Proces  postupy  aspekty  dopady na ŽP  zařízení  zařízení

19 Řízení životního prostředí podle environmentálních aspektů ČinnostAspektDopad H 2 SO 4

20 Nebezpečí Charakteristiky procesu z hlediska BOZP Veličiny, které lze měřit nebo sledovat Nebezpečí je zdroj nebo situace jež může způsobit b zranění osob b poškození zdraví b škody na majetku b škody na pracovním prostředí riziko  kombinace pravděpodobnosti a následku nebezpečné události Identifikace  za běžných i mimořádných stavů.  pro všechny osoby, které mají přístup do pracovního prostoru  pro všechny osoby, které mají přístup do pracovního prostoru Proces  činnosti  nebezpečí  rizika  nehody

21 Řízení provozu a neshody

22 Plánování v ISŘ

23 Interní integrovaný audit (IA) b Audit je proces získávání a hodnocení informací s cílem stanovit shodu s … (?) b IA je audit prováděný v organizací vlastními vyškolenými pracovníky. Cílem je zjistit stupeň shody činností s požadavky ISŘ. b Audit je nástroj zlepšování ISŘ.

24 Mapa dokumentace ISŘ Integrovaná politika Cíle a programy IPR Směrnice, příkazy ředitele Karty procesů Místní provozní předpisy a zvláštní dokumenty Záznamy ISŘ

25 Obecné přínosy ISŘ b optimalizace řízení provozů, procesů a zdrojů, b zvýšení kvality produktů a služeb, b dosažení shody s legislativou, b snížení výrobních nákladů, b dosažení lepšího image společnosti b zlepšení konkurenceschopnosti, upevnění a zvýhodnění pozice na domácím, ale zejména na zahraničním trhu zemí EU, b zvýhodnění pojištění a úvěrů

26 Přínosy ISŘ v energetice b Identifikace procesů organizace na základě jejich přidané hodnoty, cílů a odpovědností za jejich realizaci b Stabilita procesů a poskytovaných produktů a služeb tepelné a elektrické energie v celém komplexu spokojenosti zákazníka b Optimalizace řízení a nákladů b Navýšení hodnoty organizace


Stáhnout ppt "Integrovaný systém řízení (ISŘ) b Co je to ISŘ? b Procesně řízená organizace b Popis procesů pomocí znaků, aspektů, rizik b Plánování b Řízení provozu."

Podobné prezentace


Reklamy Google