Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

12. OPERATIVNÍ MANAGEMENT

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "12. OPERATIVNÍ MANAGEMENT"— Transkript prezentace:

1 12. OPERATIVNÍ MANAGEMENT
MANAGEMENT I 12. OPERATIVNÍ MANAGEMENT

2 CÍLE Popsat úlohu transformačního procesu v operativním managementu.
Vysvětlit, proč je operativní management pro všechny typy organizací důležitý. Definovat management hodnotového řetězce. Pojednat o cílech managementu hodnotového řetězce. Vysvětlit organizační a manažerské požadavky na management hodnotového řetězce. Popsat přínosy a překážky managementu hodnotového řetězce. Pochopit úlohu technologie v operativním managementu. Popsat, jak kvalita ovlivňuje operativní management. Vysvětlit ISO a Six Sigma.

3 OPERATIVNÍ MANAGEMENT
Návrh, realizace a kontrola transformačního procesu, který mění vstupy v hotové výrobky a služby.

4 OPERATIVNÍ SYSTÉM

5 VÝROBNÍ ORGANIZACE : Organizace, které vyrábějí fyzické výrobky. ORGANIZACE SLUŽEB : Organizace, které produkují nehmotné výstupy ve formě služeb.

6 14 BODŮ PRO ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY MANAGEMENTU PODLE DEMINGA.

7 HODNOTA : charakteristika výkonnosti, vlastnosti a jakékoliv další aspekty zboží a služeb, za které je zákazník ochoten zaplatit. HODNOTOVÝ ŘETĚZEC : určitý soubor pracovních činností, které krok po kroku přidávají hodnotu, počínaje zpracováním materiálu a konče hotovým produktem v rukou uživatele. MANAGEMENT HODNOTOVÉHO ŘETĚZCE : proces řízení jednotlivých sekvencí integrovaných činností a informací o toku produktu přes hodnotový řetězec.

8 MODEL BYZNYSU Strategický návrh toho, jak firma zamýšlí profitovat ze širokého záběru strategií, procesů a aktivit.

9 ŠEST POŽADAVKŮ NA ÚSPĚŠNÉ ŘÍZENÍ HODNOTOVÉHO ŘETĚZCE

10 PŘÍNOSY HODNOTOVÉHO ŘETĚZCE

11 PŘEKÁŽKY ÚSPĚŠNÉHO ŘÍZENÍ HODNOTOVÉHO ŘETĚZCE

12 ORGANIZAČNÍ PROCESY : Způsob, jak organizace pracuje. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ : Vlastní informace organizace, které jsou klíčové pro její účinné a efektivní fungování a konkurenci.

13 KVALITA Schopnost výrobku nebo služby spolehlivě dělat to, co se předpokládá, že bude dělat, a uspokojovat očekávání zákazníků.

14 CHARAKTERISTIKA KVALITY VE VÝROBCÍCH A SLUŽBÁCH

15 ISO ISO = Mezinárodní organizace pro standardizaci (www.iso.ch)
Soubor mezinárodních manažerských standardů kvality, stanovující jednotné návody pro procesy, které zajišťují, že výrobek bude v souladu s požadavky zákazníka.

16 DŮVODY PRO ZÍSKÁNÍ CERTIFIKACE PODLE ISO

17 SIX SIGMA Standard kvality, který stanoví, že počet poruch výrobků či procedur nesmí překročit 3,4 závad či poruch na jeden milion jednotek nebo procedur.

18 SHRNUTÍ I Podstatou operativního managementu je transformační proces. Vstupy (lidé, materiál apod.) jsou spojeny a transformovány činnostmi a procesy v organizaci do hotových výrobků nebo do služeb. Operativní management je důležitý pro všechny typy organizací. Existují pro to tři důvody. Za prvé : transformační proces probíhá jak ve výrobních organizacích, tak i v organizacích služeb. Za druhé : operativní management je důležitý pro účinnost a efektivnost řízení produktivity. Za třetí : hraje strategickou úlohu v konkurenceschopnosti organizace.

19 SHRNUTÍ II Management hodnotového řetězce je proces řízení jednotlivých sekvencí integrovaných činností a informací podle určitého řetězce hodnot. Cílem managementu hodnotového řetězce je formulovat takovou strategii, která více než uspokojí potřeby a přání zákazníků a vytvořit plnou integraci účastníků tohoto řetězce. Existuje šest požadavků pro úspěšný management hodnotového řetězce : koordinace a spolupráce mezi partnery včetně sdílení informací a flexibility; investování do infrastruktury technologie; vhodné organizační procesy včetně lepšího předvídání poptávky, lepších měřítek výkonnosti; silné a angažované vůdcovství; odpovídající přístup zaměstnanců včetně designu práce a efektivního procesu náboru a výběru, průběžného výcviku; odpovídající vhodná a podporující kultura a přístup organizace.

20 SHRNUTÍ III Přínosy managementu hodnotového řetězce jsou : lepší služby zákazníkům, úspory nákladů, zrychlení doby dodávek, zlepšení kvality, snížení zásob, zlepšení logistiky, zvýšení prodeje a zvýšení podílu na trhu. Mezi překážky úspěšné realizace patří organizační bariéry, kulturní přístupy, lidé a potřebné kapacity. Firmy využívají technologii pro řízení operací mnohem efektivněji a účinněji, pokud na základě kontaktů s dodavateli a zákazníky sledují disponibilní kapacity, stav objednávek a kvalitu produktů.

21 SHRNUTÍ IV Kvalita je pro manažery významným problémem, protože je důležitá pro úspěch v globální konkurenci. Manažeři ji musí plánovat a organizovat, vést a kontrolovat procesy pro její dosažení. ISO a Six Sigma představují náročné cíle kvality, o které mohou organizace usilovat. ISO je soubor mezinárodních standardů kvality, formulovaných Mezinárodní organizací pro standardizaci, které tvoří jednotný návod pro procesy, aby byly v souladu s požadavky zákazníků. Six Sigma je standard kvality, jehož cílem je dosáhnout méně než 3,4 poruch na milion jednotek nebo procedur.


Stáhnout ppt "12. OPERATIVNÍ MANAGEMENT"

Podobné prezentace


Reklamy Google