Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RaVys – Strategie I Strategie podniku v globálním světě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RaVys – Strategie I Strategie podniku v globálním světě."— Transkript prezentace:

1 RaVys – Strategie I Strategie podniku v globálním světě

2 RaVys – Strategi I Globální svět - zákazník –podnik Globální zákazník Globální podnik Globální procesy globálním trh nabídky a poptávky potřeby globálního zákazníka obchodní strategie globálního zákazníka globální konkurence globální nabídka outsourcingu

3 RaVys – Strategi I Globální svět dnes = KRIZE !!?? Záleží na tom, jaká je vaše Strategie + inovace + systém řízení podniku Co to znamená – ohrožení nebo příležitost?????

4 RaVys – Strategi I Současná fáze vývoje systémů řízení (M. Zelený) I. – Důraz na konečný produkt II. – Důraz na proces (TQM..) III. – Změny procesů – reinženýring, procesní podnik IV. – Rozšířený proces – sítě dodavatelů, supply management V. – Redistribuce procesů – outsourcing VI. – Re. fáze - Recycle. Recover. Reduce. Reuse. Remanufacture. Redeploy. Innovate. Life-cycle

5 RaVys – Strategi I

6 VI. Fáze vývoje systémů řízení: Výrobní proces je rozšířený o dodavatelské i spotřebitelské sítě, některé operace a subprocesy jsou geograficky distribuovány (outsourcing), atp. Hlavním rysem je ovšem recyklace již použitých výrobků a jejich demontáž pro záchranu a znovupoužití vstupních materiálů a surovin. Současně s recyklací probíhá i adaptace a obnova potřebných znalostí (koordinace procesů). Výsledkem je koncepce neustále se učícího, sebeobnovujícího podniku, který minimálně zatěžuje prostředí, je úsporný v energii, materiálu i lidské práci, a otvírá možnosti novým podnikatelským modelům, výrobkům a službám.

7 RaVys – Strategi I PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka a jeho potřeby na daném trhu Využívá k naplnění svého podnikatelského záměru lidský potenciál v daném prostředí svého podnikání VNÍMÁNÍ PODNIKÁNÍ JAKO SLUŽBY VEŘEJNOSTI

8 RaVys – Strategi I PODNIK Forma naplnění podnikatelského záměru podnikatele Soustava řízení podniku naplňuje podnikatelský model Princip spolupodnikání podnikatele a zaměstnance umožňuje seberealizaci oběma stranám současně BEZ ZNALOSTÍ NENÍ VÝKONNOST BEZ ZNALOSTÍ NENÍ VÝKONNOST

9 RaVys – Strategi I Strategie podniku (Str. cíle a ukazatele) Lidé – Znalosti - Procesy Výkonnost (měření, kontrola) Principy řízení v globálním světě

10 RaVys – Strategi I Podnik jako živý organismus Spolutvůrci systému řízení podniku a strategie podniku jsou hlavně lidé a jejich znalosti, schopnosti a vlastnosti

11 RaVys – Strategi I Podnik jako živý organismus – úloha lidí Lidé Flexibilita Znalosti Schopnosti Dovednosti Vlastnosti Kreativita Inovativní myšlení Loajalita

12 RaVys – Strategi I Podnik jako živý organismus Komplexní model pro zajištění Životního cyklu podniku, který je založen na trvalé integritě Strategického, Podnikatelského, Znalostního a Realizačního prostředí podniku. Model podniku vychází ze znalostí a dovedností lidí pracujících ve 4 základních strategických dimenzích Životního cyklu podniku Z-I-P-F.

13 RaVys – Strategi I Prostředí podniku podnikatelské znalostní strategické realizační

14 RaVys – Strategi I Životní cyklus podniku Zákazník stimuluje inovace, inovace modifikují procesy, realizace procesů vede k finančním výsledkům, které měří náš úspěch v uspokojování zákazníka a celý cyklus ZIPF se tak opakuje.

15 RaVys – Strategi I

16 Integrovaný systém řízení podniku v jeho životním cyklu Z:CRM, iCRM, PR I:KM, znalostní účty, rozvoj podnikání, e-learning, KEH, SIM P:procesní řízení, kontinuální reinženýring, optimalizace procesů, logistika, podnikatelské améby,kvalita F:finanční řízení, plánování, reporting, controlling (metody ABC, ABM), ukazatele výkonnosti, zisk, přidaná hodnota, kapitálová výnosnost PKI: informační (IS) a komunikační prostředí spojuje on-line manažery, zaměstnance a projekty

17 RaVys – Strategi I Podnik jako živý organismus - principy Integrovaný systém řízení zabezpečující: Flexibilitu – schopnost přijímat a implementovat změny v Životním cyklu podniku ve všech jeho strategických dimenzích Vytváření inovačního cyklu podniku ve všech jeho strategických dimenzích

18 RaVys – Strategi I Trvalou odolnost podniku vůči globálnímu konkurenčnímu prostředí Trvalé a pravidelné měření a zvyšování výkonnosti podniku ve všech jeho strategických dimenzích Kontinuální řízení znalostí v podniku ve všech jeho strategických dimenzích Podnik jako živý organismus - principy

19 RaVys – Strategi I Podnik jako živý organismus - principy Kritickým faktorem změny firemní kultury jsou - lidé: Spolupráce – horizontální i vertikální, tým Spoluúčast – podíl na rozhodování, sdílení hodnot Spoluzodpovědnost – přijetí zodpovědnosti za svá rozhodnutí Úspěch změny firemní kultury musí být řízen Top managementem a přijímán zaměstnanci ve všech úrovních podniku.

20 RaVys – Strategi I Podnik jako živý organismus – principy Podnik Samoreprodukční Výkonově progresivní Flexibilní Inovativní Procesní Znalostní Konkurenceschopný Integrovaný

21 RaVys – Strategi I Podnik jako živý organismus vývojové etapy z manažerského pohledu ŘÍZENÍ ZNALOSTÍ ŘÍZENÍ PODNIKU DLE VÝKONNOSTI ZIPF FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROCESNÍ ŘÍZENÍ ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKEM Standardní podnik řídí se tak, jak,,umíˇ“ Podnik jako živý organismus

22 RaVys – Strategi I Srovnání systémů řízení společnosti

23 RaVys – Strategi I

24

25

26

27 Podnik jako živý organismus- strategie Strategie je to, co podnik dělá – a co podnik dělá, je jeho strategie.


Stáhnout ppt "RaVys – Strategie I Strategie podniku v globálním světě."

Podobné prezentace


Reklamy Google