Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie podniku v globálním světě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie podniku v globálním světě"— Transkript prezentace:

1 Strategie podniku v globálním světě
RaVys – Strategie I

2 Podnik jako živý organismus
Podnik je živé těleso, organizace lidí a strojů, spojených proto, aby sloužili existenci jiných lidí, a touto službou si tak zabezpečovali svou vlastní existenci. Jan Baťa

3 Podnik jako živý organismus
Komplexní model pro zajištění Životního cyklu podniku, který je založen na trvalé integritě Strategického, Podnikatelského, Znalostního a Realizačního prostředí podniku. Model podniku vychází ze znalostí a dovedností lidí pracujících ve 4 základních strategických dimenzích Životního cyklu podniku Z-I-P-F.

4

5 Přidaná hodnota Náklady Maximální cena Hodnota pro zákazníka Zaplacená
Vytvořená hodnota Zisk Hodnota pro podnik Mzdy a platy Náklady Přímé a nepřímé náklady na materiál a služby

6 „Smějící se křivka“ Stana Shih
Přidaná hodnota Dnešek Vysoká servis výroba montáž prodej R & D Supply-chain procesy Nízká

7 Definice strategie Plán naplnění mise společnosti
Množina firemních cílů a představ o jejich naplnění Scénáře budoucího vývoje a reakce ne různé podoby vývoje ….. Koncept – realizovaný systémem řízení v podniku přinášející úspěšnost (ekonomickou, časovou, potenciál)

8 Bushido – cesta samuraje Gi: správné rozhodnutí, správný postoj.
Ju: statečnost, zabarvená hrdinstvím, Džun: všeobjímající láska, dobrosrdečnost k lidem, Rei: správné chování, pravdivost, podstata všeho, Makoto: naprostá upřímnost, Meijo: čest a sláva, Čugi: oddanost, loajalita. – cesta samuraje

9 Strategie je to, co podnik dělá – a co podnik dělá, je jeho strategie.
Podnik jako živý organismus- strategie Strategie je to, co podnik dělá – a co podnik dělá, je jeho strategie.

10 Posun od strategie „Nebo“ k strategii „A“
Globální výrobce Globální zákazník Náklady Náklady NEBO kvalita A kvalita NEBO rychlost A rychlost NEBO spolehlivost A spolehlivost NEBO … A … Zdarma, perfektně a hned Zákazníci chtějí vše!!! Od vnucované strategie NEBO k požadované strategii A Od koncepce inženýrské ke koncepci zákaznické.

11 Vytvořte si svoji originální strategii
Strategie založená na Hodnotové inovaci – strategie odlišnosti, individuality – neporovnává se s konkurencí ale přináší nový skokový přírůstek přidané hodnoty a tím otvírá nový tržní prostor Stejný důraz je kladen na hodnotu i na inovaci (změna z Nebo na A) Standardní pojetí strategie je založeno na předpokladu nutnosti soutěže v rámci daného prostředí – strukturalistické pojetí Hodnotová inovace boří hranice trhu, struktury a konkurence – ty se rekonstruují - rekonstrukcionistické pojetí

12 Vytváření strategie – postupy tradiční pohled
Analýza okolí podniku – obecné a odborné Analýza očekávání stakeholders Analýza vnitřního prostředí podniku Analýza SWOT Formulace strategie Výběr optimální strategie Realizace strategie

13 Vytváření strategie – postupy tradiční pohled
Analýza okolí podniku Obecné - socioekonomický sektor (ekonomické, ekologické, sociální) - technologický sektor - vládní sektor Oborové - zákazníci (identifikace, demografické a geografické faktory) - dodavatelé (dostupnost, síla, partnerství) - konkurenti (bariéry, substituty, strategie)

14 Vytváření strategie – postupy tradiční pohled
Analýza okolí podniku - metody Porterův model konkurenčního prostředí BCG matice Matice atraktivity oboru a podniku Metoda MAP Metoda scénářů

15 Vytváření strategie – postupy tradiční pohled
Analýza očekávání stakeholders Stakeholders Očekávání Cíle Síla Ohodnocení Vlastník Management Zaměstnanci Odbory Zákazníci Konkurenti Partneři Trhy Vláda …….

16 Vytváření strategie – postupy tradiční pohled
Analýza vnitřního prostředí podniku R&D Marketing a distribuce Výroba a řízení výroby Zdroje a lidské zdroje Finance a rozpočet Hodnototvorné řetězce Metoda 7S Strategie x organizace x firemní kultura

17 Vytváření strategie – postupy tradiční pohled
SWOT analýza Silné stránky (Strenghts) ….. …. Slabé stránky ( Weaknesses) Příležitosti (Opportunities) Rizika (Threats)

18 Vytváření strategie – Hodnotová inovace
Obraz strategie - analýza a systémový rámec Formulace strategie - rekonstrukce hranic trhu zaměření na celkový obraz přesah dosavadní poptávky správný sled kroků Realizace strategie - realizace je součást strategie

19 Obraz strategie Zákazník je naším kompasem a určuje další směr podnikatelského úsilí založeného na Inovační strategii podniku. Vizuální podnik – podnik založený nejen na číslech ale na grafických zobrazeních a vizuálních vjemech. Profil produktu (služby) – charakteristické tržně – konkurenční dimenze (cena, spolehlivost, přesnost, kvalita, rychlost) Porovnáním profilů firmy s profily konkurence odvětvovým standardem, tržním průměrem identifikuje slabé a silné stránky a tím vzniká referenční profil.

20 Obraz strategie

21 Rámec čtyř aktivních opatření
Obraz strategie Rámec čtyř aktivních opatření Omezte Které z faktorů by měly být omezeny na výrazně nižší úroveň, než je standard odvětví? Odvrhněte Které z faktorů, jež jsou v odvětví považovány za samozřejmě dané, by měly být odvrženy? Nová Hodnotová křivka Vytvořte Které z faktorů , jež odvětví jako celek nikdy neposkytovalo, by měly být vytvořeny? Pozvedněte Které z faktorů by měly být pozvednuty na výrazně vyšší úroveň, než je standard odvětví?

22 Souřadnicová síť aktivních opatření
Obraz strategie Souřadnicová síť aktivních opatření Odvrhněte Pozvedněte Omezte Vytvořte

23 Obraz strategie Tři vlastnosti dobré strategie Jasné zaměření
Rozdílnost Působivý slogan

24 Maják strategie Princip 7S:
„Správní lidé na Správném místě ve Správném čase za Správné peníze ve Správně nastaveném pracovním procesu se Správným výstupem se Správnou mírou zisku“


Stáhnout ppt "Strategie podniku v globálním světě"

Podobné prezentace


Reklamy Google