Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RaVys – Strategie I Strategie podniku v globálním světě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RaVys – Strategie I Strategie podniku v globálním světě."— Transkript prezentace:

1 RaVys – Strategie I Strategie podniku v globálním světě

2 RaVys – Strategi I Podnik jako živý organismus Podnik je živé těleso, organizace lidí a strojů, spojených proto, aby sloužili existenci jiných lidí, a touto službou si tak zabezpečovali svou vlastní existenci. Jan Baťa

3 RaVys – Strategi I Podnik jako živý organismus Komplexní model pro zajištění Životního cyklu podniku, který je založen na trvalé integritě Strategického, Podnikatelského, Znalostního a Realizačního prostředí podniku. Model podniku vychází ze znalostí a dovedností lidí pracujících ve 4 základních strategických dimenzích Životního cyklu podniku Z-I-P-F.

4 RaVys – Strategi I

5 Přidaná hodnota Zisk Vytvořená hodnota Mzdy a platy Hodnota pro podnik Hodnota pro zákazníka Přímé a nepřímé náklady na materiál a služby Náklady Zaplacená cena Maximální cena

6 RaVys – Strategi I „Smějící se křivka“ Stana Shih Přidaná hodnota Nízká Vysoká R & D p r o d e j v ý r o b a Supply-chain procesy s e r v i s m o n t á ž Dnešek 1960 - 1970

7 RaVys – Strategi I Definice strategie Plán naplnění mise společnosti Množina firemních cílů a představ o jejich naplnění Scénáře budoucího vývoje a reakce ne různé podoby vývoje ….. Koncept – realizovaný systémem řízení v podniku přinášející úspěšnost (ekonomickou, časovou, potenciál)

8 RaVys – Strategi I Bushido 1.Gi: správné rozhodnutí, správný postoj. 2.Ju: statečnost, zabarvená hrdinstvím, 3.Džun: všeobjímající láska, dobrosrdečnost k lidem, 4.Rei: správné chování, pravdivost, podstata všeho, 5.Makoto: naprostá upřímnost, 6.Meijo: čest a sláva, 7.Čugi: oddanost, loajalita. – cesta samuraje

9 RaVys – Strategi I Podnik jako živý organismus- strategie Strategie je to, co podnik dělá – a co podnik dělá, je jeho strategie.

10 RaVys – Strategi I Posun od strategie „Nebo“ k strategii „A“ Globální výrobceGlobální zákazníkNáklady NEBO kvalitaA kvalita NEBO rychlostA rychlost NEBO spolehlivostA spolehlivost NEBO …A … Zdarma, perfektně a hnedZákazníci chtějí vše!!! Od vnucované strategie NEBO k požadované strategii A Od koncepce inženýrské ke koncepci zákaznické.

11 RaVys – Strategi I Vytvořte si svoji originální strategii Strategie založená na Hodnotové inovaci – strategie odlišnosti, individuality – neporovnává se s konkurencí ale přináší nový skokový přírůstek přidané hodnoty a tím otvírá nový tržní prostor Stejný důraz je kladen na hodnotu i na inovaci (změna z Nebo na A) Standardní pojetí strategie je založeno na předpokladu nutnosti soutěže v rámci daného prostředí – strukturalistické pojetí Hodnotová inovace boří hranice trhu, struktury a konkurence – ty se rekonstruují - rekonstrukcionistické pojetí

12 RaVys – Strategi I Vytváření strategie – postupy tradiční pohled Analýza okolí podniku – obecné a odborné Analýza očekávání stakeholders Analýza vnitřního prostředí podniku Analýza SWOT Formulace strategie Výběr optimální strategie Realizace strategie

13 RaVys – Strategi I Vytváření strategie – postupy tradiční pohled Analýza okolí podniku Obecné - socioekonomický sektor (ekonomické, ekologické, sociální) - technologický sektor - vládní sektor Oborové- zákazníci (identifikace, demografické a geografické faktory) - dodavatelé (dostupnost, síla, partnerství) - konkurenti (bariéry, substituty, strategie)

14 RaVys – Strategi I Vytváření strategie – postupy tradiční pohled Analýza okolí podniku - metody Porterův model konkurenčního prostředí BCG matice Matice atraktivity oboru a podniku Metoda MAP Metoda scénářů

15 RaVys – Strategi I Vytváření strategie – postupy tradiční pohled StakeholdersOčekáváníCíleSílaOhodnocení Vlastník Management Zaměstnanci Odbory Zákazníci Konkurenti Partneři Trhy Vláda ……. Analýza očekávání stakeholders

16 RaVys – Strategi I Vytváření strategie – postupy tradiční pohled Analýza vnitřního prostředí podniku R&D Marketing a distribuce Výroba a řízení výroby Zdroje a lidské zdroje Finance a rozpočet Hodnototvorné řetězce Metoda 7S Strategie x organizace x firemní kultura

17 RaVys – Strategi I Vytváření strategie – postupy tradiční pohled SWOT analýza Silné stránky (Strenghts) ….. …. Slabé stránky ( Weaknesses) ….. …. Příležitosti (Opportunities) …. … Rizika (Threats) ….. ….

18 RaVys – Strategi I Vytváření strategie – Hodnotová inovace Obraz strategie - analýza a systémový rámec Formulace strategie - rekonstrukce hranic trhu - zaměření na celkový obraz - přesah dosavadní poptávky - správný sled kroků Realizace strategie- realizace je součást strategie

19 RaVys – Strategi I Obraz strategie Zákazník je naším kompasem a určuje další směr podnikatelského úsilí založeného na Inovační strategii podniku. Vizuální podnik – podnik založený nejen na číslech ale na grafických zobrazeních a vizuálních vjemech. Profil produktu (služby) – charakteristické tržně – konkurenční dimenze (cena, spolehlivost, přesnost, kvalita, rychlost) Porovnáním profilů firmy s profily konkurence odvětvovým standardem, tržním průměrem identifikuje slabé a silné stránky a tím vzniká referenční profil.

20 RaVys – Strategi I Obraz strategie

21 RaVys – Strategi I Obraz strategie Rámec čtyř aktivních opatření Nová Hodnotov á křivka Omezte Které z faktorů by měly být omezeny na výrazně nižší úroveň, než je standard odvětví? Odvrhněte Které z faktorů, jež jsou v odvětví považovány za samozřejmě dané, by měly být odvrženy? Pozvedněte Které z faktorů by měly být pozvednuty na výrazně vyšší úroveň, než je standard odvětví? Vytvořte Které z faktorů, jež odvětví jako celek nikdy neposkytovalo, by měly být vytvořeny?

22 RaVys – Strategi I Obraz strategie Souřadnicová síť aktivních opatření OdvrhnětePozvedněte OmezteVytvořte

23 RaVys – Strategi I Obraz strategie Tři vlastnosti dobré strategie 1.Jasné zaměření 2.Rozdílnost 3.Působivý slogan

24 RaVys – Strategi I Maják strategie Princip 7S: „Správní lidé na Správném místě ve Správném čase za Správné peníze ve Správně nastaveném pracovním procesu se Správným výstupem se Správnou mírou zisku“


Stáhnout ppt "RaVys – Strategie I Strategie podniku v globálním světě."

Podobné prezentace


Reklamy Google