Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RaVys – Strategie I Strategie podniku v globálním světě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RaVys – Strategie I Strategie podniku v globálním světě."— Transkript prezentace:

1 RaVys – Strategie I Strategie podniku v globálním světě

2 RaVys – Strategi I Současná fáze vývoje systémů řízení (M. Zelený) I. – Důraz na konečný produkt II. – Důraz na proces (TQM..) III. – Změny procesů – reinženýring, procesní podnik IV. – Rozšířený proces – sítě dodavatelů, supply management V. – Redistribuce procesů – outsourcing VI. – Re. fáze - Recycle. Recover. Reduce. Reuse. Remanufacture. Redeploy. Innovate. Life-cycle

3 RaVys – Strategi I VI. Fáze vývoje systémů řízení: Výrobní proces je rozšířený o dodavatelské i spotřebitelské sítě, některé operace a subprocesy jsou geograficky distribuovány (outsourcing), atp. Hlavním rysem je ovšem recyklace již použitých výrobků a jejich demontáž pro záchranu a znovupoužití vstupních materiálů a surovin. Současně s recyklací probíhá i adaptace a obnova potřebných znalostí (koordinace procesů). Výsledkem je koncepce neustále se učícího, sebeobnovujícího podniku, který minimálně zatěžuje prostředí, je úsporný v energii, materiálu i lidské práci, a otvírá možnosti novým podnikatelským modelům, výrobkům a službám.

4 RaVys – Strategi I Životní cyklus podniku Zákazník stimuluje inovace, inovace modifikují procesy, realizace procesů vede k finančním výsledkům, které měří náš úspěch v uspokojování zákazníka a celý cyklus ZIPF se tak opakuje.

5 RaVys – Strategi I

6 Podnik jako živý organismus- strategie Strategie je to, co podnik dělá – a co podnik dělá, je jeho strategie.

7 RaVys – Strategi I Kvalita a strategie

8 RaVys – Strategi I Co je to kvalita? Kvalita není atributem výrobku nebo služby Kvalita je vlastnictvím zákazníka a vytvářena na trhu Kvalita musí přidávat hodnotu Kvalita neexistuje samo o sobě, je to směsice několika rozměrů

9 RaVys – Strategi I Posun od strategie „Nebo“ k strategii „A“ Globální výrobceGlobální zákazníkNáklady NEBO kvalitaA kvalita NEBO rychlostA rychlost NEBO spolehlivostA spolehlivost NEBO …A … Zdarma, perfektně a hnedZákazníci chtějí vše!!! Od vnucované strategie NEBO k požadované strategii A Od koncepce inženýrské ke koncepci zákaznické.

10 RaVys – Strategi I Posun od strategie „Nebo“ k strategii „A“ Rychle, perfektně a hned: dimenze GMP Uspokojit globálnho zákazník není snadné. Dodat nízké náklady, vysokou kvalitu a působivou rychlost vyžaduje nové, globální efektivní systémy řízení. Nazýváme je Global Management Paradigm (GMP). 10 dimenzí GMP 1. Horizontální korporace 2. Reinženýring procesů 3. Masová kustomizace 4. Autonomní týmy nebo buňky 5. Integrace zákazníka 6. Interní trh 7. Integrace a alokace dodavatelů 8. Eliminace kompromisů 9. Management otevřených knih 10.Firemní kinetika

11 RaVys – Strategi I Vyvážení způsobilosti, procesů, času a ceny Jak je to navrženo – Užitečnost, způsobilost pro použití Jak je to vyrobeno – Výkonnost, spolehlivost Jak je to dodáno – Čas a pohodlí Jaká je cena – Přidaná hodnota B Proces Jak vyrobeno? Čas Jak dodáno? Způsobilost Jak navrženo? Přidaná hodnota Jaká je cena?

12 RaVys – Strategi I „Smějící se křivka“ Stana Shih Přidaná hodnota Nízká Vysoká R & D p r o d e j v ý r o b a Supply-chain procesy s e r v i s m o n t á ž Dnešek 1960 - 1970

13 RaVys – Strategi I Veškerá kvalita je relativní Všechny kvalita je relativní (subjektivní), nikoli absolutní (objektivní). Každá kvalita má "referenční bod", individuálně určený kulturními, technologickými a ekonomickými rozměry. T ento referenční bod je "ideál", žádoucí a často nedosahující vnitřního nebo vnějšího srovnání. Protože se jedná o "Ideální bod ", můžeme měřit vzdálenosti: jak daleko jsme od našeho nejlepšího výkonu, od naší konkurence, z ideální rovnováh y, od uspokojení zákazníka... Internal srovnání External srovnání

14 RaVys – Strategi I Měření vzdálenosti od ideálu B Proces Jak vyrobeno? Čas Jak dodáno? Zpúsobilost Jak navrženo? Přidaná hodnota Jaká je cena? Ideální rovnováha Naše rovnováha Konkurenční rovnováha

15 RaVys – Strategi I Co je to kvalita? Kvalita je proces odstraňování kompromisů mezi způsobilostí, procesem, časem a cenou. Vždy, když zákazník musí přijímat kompromisy mezi tím, jak je navrženo, uděláno, dodáno a za jakou cenu, kvalita produktu či služby nemůže být uspokojivá. Samotná existence kompromisů je neslučitelná s vysokou kvalitou. Kompromisně založená kvalita je pouze obvykle přijímaná v daném kontextu. Kompromisně volná kvalita je nespornou preferencí každého jednotlivce. Zdarma, perfektně a hned

16 RaVys – Strategi I Masová kustomizace Hromadná výroba Zákaznická řešení Špatné vlastnosti Výborné vlastnosti Nízké náklady Vysoké náklady Masová kustomizace

17 RaVys – Strategi I Masová kustomizace Masová kustomizace je dobrým příkladem zvyšování hodnoty pro zákazníka je vodítko pro inovační proces. Masová kustomizace (MC) představuje nový způsob, porozumění (vyvolávající zákaznické preference), navrhování, provádění (výroba a distribuce) a provozování (prodej a použití) procesů, výrobků a služeb: vhodné, individuální a přizpůsobené pro konkrétní zákazníky, ale za náklady masové produkce, používající standardizované položky. MC vzniká spojením dvou tradičních přístupů – masové produkce a zákaznických řešení. MC zachovává nejlepší vlastnosti obou – nízká cena vhodnost použití. MC vytváří moderní výhody pro podnikání a zákazníky: Nejprve prodat, pak produkovat: cash na začátku výroby Žádné zásoby hotových výrobků Žádné prodejny, žádné neprodané nebo vrácené zboží Známý zákazník Žádní zprostředkovatelé

18 RaVys – Strategi I Vytváření strategie podniku

19 RaVys – Strategi I Definice strategie Plán naplnění mise společnosti Množina firemních cílů a představ o jejich naplnění Scénáře budoucího vývoje a reakce ne různé podoby vývoje ….. Koncept – realizovaný systémem řízení v podniku přinášející úspěšnost (ekonomickou, časovou, potenciál)

20 RaVys – Strategi I Vytvořte si svoji originální strategii Strategie založená na Hodnotové inovaci – strategie odlišnosti, individuality – neporovnává se s konkurencí ale přináší nový skokový přírůstek přidané hodnoty a tím otvírá nový tržní prostor Stejný důraz je kladen na hodnotu i na inovaci (změna z Nebo na A) Standardní pojetí strategie je založeno na předpokladu nutnosti soutěže v rámci daného prostředí – strukturalistické pojetí Hodnotová inovace boří hranice trhu, struktury a konkurence – ty se rekonstruují - rekonstrukcionistické pojetí

21 RaVys – Strategi I Porovnání strategií Strukturalistické pojetíHodnotová inovace Soutěžte v rámci existujícího tržního prostoru Vytvořte si vlastní svrchovaný tržní prostor Porazte konkurentyVyřaďte konkurenty ze hry Využijte existující poptávkyVytvořte novou poptávku a využijte ji Volte mezi parametry - NEBOProlomte dilema rozhodování, volte A Vytvořte systém řízení firmy dle strategie NEBO Vytvořte systém řízení firmy dle strategie A

22 RaVys – Strategi I Vytváření strategie


Stáhnout ppt "RaVys – Strategie I Strategie podniku v globálním světě."

Podobné prezentace


Reklamy Google