Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RaVys – Strategie I Strategie podniku v globálním světě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RaVys – Strategie I Strategie podniku v globálním světě."— Transkript prezentace:

1 RaVys – Strategie I Strategie podniku v globálním světě

2 RaVys – Strategi I Podnik jako živý organismus Podnik je živé těleso, organizace lidí a strojů, spojených proto, aby sloužili existenci jiných lidí, a touto službou si tak zabezpečovali svou vlastní existenci. Jan Baťa

3 RaVys – Strategi I

4 Bushido 1.Gi: správné rozhodnutí, správný postoj. 2.Ju: statečnost, zabarvená hrdinstvím, 3.Džun: všeobjímající láska, dobrosrdečnost k lidem, 4.Rei: správné chování, pravdivost, podstata všeho, 5.Makoto: naprostá upřímnost, 6.Meijo: čest a sláva, 7.Čugi: oddanost, loajalita.

5 RaVys – Strategi I Podnik jako živý organismus- strategie Strategie je to, co podnik dělá – a co podnik dělá, je jeho strategie.

6 RaVys – Strategi I Posun od strategie „Nebo“ k strategii „A“ Globální výrobceGlobální zákazníkNáklady NEBO kvalitaA kvalita NEBO rychlostA rychlost NEBO spolehlivostA spolehlivost NEBO …A … Zdarma, perfektně a hnedZákazníci chtějí vše!!! Od vnucované strategie NEBO k požadované strategii A Od koncepce inženýrské ke koncepci zákaznické.

7 RaVys – Strategi I Vytvořte si svoji originální strategii Strategie založená na Hodnotové inovaci – strategie odlišnosti, individuality – neporovnává se s konkurencí ale přináší nový skokový přírůstek přidané hodnoty a tím otvírá nový tržní prostor Stejný důraz je kladen na hodnotu i na inovaci (změna z Nebo na A) Standardní pojetí strategie je založeno na předpokladu nutnosti soutěže v rámci daného prostředí – strukturalistické pojetí Hodnotová inovace boří hranice trhu, struktury a konkurence – ty se rekonstruují - rekonstrukcionistické pojetí

8 RaVys – Strategi I Vytváření strategie – postupy tradiční pohled Analýza okolí podniku – obecné a odborné Analýza očekávání stakeholders Analýza vnitřního prostředí podniku Analýza SWOT Formulace strategie Výběr optimální strategie Realizace strategie

9 RaVys – Strategi I Vytváření strategie – postupy tradiční pohled Analýza okolí podniku Obecné - socioekonomický sektor (ekonomické, ekologické, sociální) - technologický sektor - vládní sektor Oborové- zákazníci (identifikace, demografické a geografické faktory) - dodavatelé (dostupnost, síla, partnerství) - konkurenti (bariéry, substituty, strategie)

10 RaVys – Strategi I Vytváření strategie – postupy tradiční pohled Analýza okolí podniku - metody Porterův model konkurenčního prostředí BCG matice Matice atraktivity oboru a podniku Metoda MAP Metoda scénářů

11 RaVys – Strategi I Porterův model konkurenčního prostředí Hrozba vstupu nových konkurentů Hrozba substitutů Vyjednávací síla dodavatelů Vyjednávací síla zákazníků Konkurenční prostředí Jak zvýšit bariéru vstupu? Jak snížit hrozbu substitutů? Jak zlepšit pozici vůči dodavateli? Jak snížit vyjednávací sílu zákazníka? Jak zlepšit naši pozici vůči konkurenci?

12 RaVys – Strategi I BCG matice % 30% 7% 5% 100% 0% 2 1,5 0,5 0,3 A B C D Hvězdy – udržet a rozvíjet – investovat do prodeje Dojné krávy – maximálně vytěžit – neinvestovat Problémové děti – zvážit rozhodnutí – vyhodnocovat směr Psi – neinvestovat - stáhnout

13 RaVys – Strategi I BCG matice A B C D B Odchod z trhu Zdroje pro podporu B Zdroje pro tech. rozvoj

14 RaVys – Strategi I Vytváření strategie – postupy tradiční pohled StakeholdersOčekáváníCíleSílaOhodnocení Vlastník Management Zaměstnanci Odbory Zákazníci Konkurenti Partneři Trhy Vláda ……. Analýza očekávání stakeholders

15 RaVys – Strategi I Vytváření strategie – postupy tradiční pohled Analýza vnitřního prostředí podniku R&D Marketing a distribuce Výroba a řízení výroby Zdroje a lidské zdroje Finance a rozpočet Hodnototvorné řetězce Metoda 7S Strategie x organizace x firemní kultura

16 RaVys – Strategi I Vytváření strategie – postupy tradiční pohled Strategická obchodní jednotka - SBU Má produkt a zákazníka Má specifickou strategii Lze samostatně plánovat a měřit výkonnost Je vymezena- organizačně - marketinkově - projektově - kombinací

17 RaVys – Strategi I Business strategie (obchodní) – princip „7P“ Product (výrobek) Price (cena) People (lidé) Promotion ( propagace) Business strategie Product (výrobek) Price (cena) People (lidé) Product (výrobek) Price (cena) People (lidé) Product (výrobek) Price (cena) People (lidé) Product (výrobek) Price (cena) Place (trh) Planning (plánování) Process (procesy) People (lidé) Product (výrobek) Price (cena)

18 RaVys – Strategi I Vytváření strategie – životní cyklus produktu S. Slatter, Corporate recovery, Penguin Business 1984 Zavedení RůstZralost Saturace Pokles čas Marketink Tržní reorientace Snižování nákladů Snižování zásob Investování Zavedení RůstZralost

19 RaVys – Strategi I Vytváření strategie – životní cyklus produktu Commited Costs

20 RaVys – Strategi I Mapa produktů Hodnoty musí být relevantní, měřitelné, správné.

21 RaVys – Strategi I Znalostní mapa

22 RaVys – Strategi I Znalostní mapa

23 RaVys – Strategi I Vnitřní analýza podniku - Finanční – analýza finančních ukazatelů (hodnoty, poměry, trendy) - analýza aktiv a pasiv (hodnoty, poměry) - analýza cash flow - Manažerské- výnosy, náklady, PH (produkty, procesy, lidé) - zásoba práce (objem, čas, V/N, zisk) - ostatní reporty (investice, kvalita, znalosti, ….)

24 RaVys – Strategi I Manažerské výkazy -Srovnání plánu a skutečnosti N/V – produktů, procesů, lidí -Srovnání plánu a skutečnosti – náklady dle druhů, struktury zaměstnanců, investic, vzdělání, nekvalita …. -Poměrové ukazatele -Informace o současné a budoucí zásobě práce – objemy, náklady, ziskovost -Ostatní reporty o podniku a jeho výkonnosti

25 RaVys – Strategi I Vnitřní analýza podniku Personální analýza – znalosti, kapacita, výkonnost, struktura, náklady Analýza zdrojů (majetek, materiál, zásoby) – existence, dostupnost, využití, forma pořízení, možnost získání, rozvoje Analýza rizik a příležitostí – definice, kvantifikace, scénáře

26 RaVys – Strategi I Hodnototvorné řetězce Primární aktivity Vstupní logistika Výrobní operace Výstupní logistika Marketink a prodej Služby Podpůrné aktivity Zajištění zdrojů Technologický rozvoj Lidské zdroje Firemní infrastruktura

27 RaVys – Strategi I Vytváření strategie – postupy tradiční pohled SWOT analýza Silné stránky (Strenghts) ….. …. Slabé stránky ( Weaknesses) ….. …. Příležitosti (Opportunities) …. … Rizika (Threats) ….. …. Zejména pro vnitřní prostředí Zejména pro vnější prostředí

28 RaVys – Strategi I Strategie modrých oceánů … Umění vytvořit si svrchovaný tržní prostor a vyřadit tak konkurenty ze hry. Náklady Hodnotová inovace Hodnota pro zákazníka

29 RaVys – Strategi I Vytváření strategie – Hodnotová inovace Obraz strategie - analýza a systémový rámec Formulace strategie - rekonstrukce hranic trhu - zaměření na celkový obraz - přesah dosavadní poptávky - správný sled kroků Realizace strategie- realizace je součást strategie

30 RaVys – Strategi I Obraz strategie Zákazník je naším kompasem a určuje další směr podnikatelského úsilí založeného na Inovační strategii podniku. Vizuální podnik – podnik založený nejen na číslech ale na grafických zobrazeních a vizuálních vjemech. Profil produktu (služby) – charakteristické tržně – konkurenční dimenze (cena, spolehlivost, přesnost, kvalita, rychlost) Porovnáním profilů firmy s profily konkurence odvětvovým standardem, tržním průměrem identifikuje slabé a silné stránky a tím vzniká referenční profil.

31 RaVys – Strategi I Obraz strategie Vysoké Skóre Nízké

32 RaVys – Strategi I Obraz strategie Rámec čtyř aktivních opatření Nová Hodnotov á křivka Omezte Které z faktorů by měly být omezeny na výrazně nižší úroveň, než je standard odvětví? Odvrhněte Které z faktorů, jež jsou v odvětví považovány za samozřejmě dané, by měly být odvrženy? Pozvedněte Které z faktorů by měly být pozvednuty na výrazně vyšší úroveň, než je standard odvětví? Vytvořte Které z faktorů, jež odvětví jako celek nikdy neposkytovalo, by měly být vytvořeny?

33 RaVys – Strategi I Obraz strategie Souřadnicová síť aktivních opatření OdvrhnětePozvedněte OmezteVytvořte

34 RaVys – Strategi I Obraz strategie Vysoké Skóre Nízké

35 RaVys – Strategi I Obraz strategie Interpretace hodnotových křivek Strategie modrého oceánu - Jasné zaměření, rozdílnost, působivý slogan Firma vězící ve vodách rudého oceánu – přiblížení konkurenci Příliš vysoká úroveň faktorů - nabízí příliš mnoho Nesoudržná strategie – pila Strategické rozpory Dovnitř zaměřená firma – nesrozumitelný slovník

36 RaVys – Strategi I Tři vlastnosti dobré strategie 1.Jasné zaměření 2.Rozdílnost 3.Působivý slogan JUST DO IT Life ̕ s Good

37 RaVys – Strategi I Formulování strategie – tradiční pohled 1.Generování strategických variant 2.Výběr strategie Formulování strategie – Modrý oceán 1.Rekonstrukce hranic trhu 2.Zaměření na celkový obraz 3.Přesažení dosavadní poptávky


Stáhnout ppt "RaVys – Strategie I Strategie podniku v globálním světě."

Podobné prezentace


Reklamy Google