Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie podniku v globálním světě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie podniku v globálním světě"— Transkript prezentace:

1 Strategie podniku v globálním světě
RaVys – Strategie I

2 Podnik jako živý organismus
Podnik je živé těleso, organizace lidí a strojů, spojených proto, aby sloužili existenci jiných lidí, a touto službou si tak zabezpečovali svou vlastní existenci. Jan Baťa

3

4 Bushido Gi: správné rozhodnutí, správný postoj.
Ju: statečnost, zabarvená hrdinstvím, Džun: všeobjímající láska, dobrosrdečnost k lidem, Rei: správné chování, pravdivost, podstata všeho, Makoto: naprostá upřímnost, Meijo: čest a sláva, Čugi: oddanost, loajalita.

5 Strategie je to, co podnik dělá – a co podnik dělá, je jeho strategie.
Podnik jako živý organismus- strategie Strategie je to, co podnik dělá – a co podnik dělá, je jeho strategie.

6 Posun od strategie „Nebo“ k strategii „A“
Globální výrobce Globální zákazník Náklady Náklady NEBO kvalita A kvalita NEBO rychlost A rychlost NEBO spolehlivost A spolehlivost NEBO … A … Zdarma, perfektně a hned Zákazníci chtějí vše!!! Od vnucované strategie NEBO k požadované strategii A Od koncepce inženýrské ke koncepci zákaznické.

7 Vytvořte si svoji originální strategii
Strategie založená na Hodnotové inovaci – strategie odlišnosti, individuality – neporovnává se s konkurencí ale přináší nový skokový přírůstek přidané hodnoty a tím otvírá nový tržní prostor Stejný důraz je kladen na hodnotu i na inovaci (změna z Nebo na A) Standardní pojetí strategie je založeno na předpokladu nutnosti soutěže v rámci daného prostředí – strukturalistické pojetí Hodnotová inovace boří hranice trhu, struktury a konkurence – ty se rekonstruují - rekonstrukcionistické pojetí

8 Vytváření strategie – postupy tradiční pohled
Analýza okolí podniku – obecné a odborné Analýza očekávání stakeholders Analýza vnitřního prostředí podniku Analýza SWOT Formulace strategie Výběr optimální strategie Realizace strategie

9 Vytváření strategie – postupy tradiční pohled
Analýza okolí podniku Obecné - socioekonomický sektor (ekonomické, ekologické, sociální) - technologický sektor - vládní sektor Oborové - zákazníci (identifikace, demografické a geografické faktory) - dodavatelé (dostupnost, síla, partnerství) - konkurenti (bariéry, substituty, strategie)

10 Vytváření strategie – postupy tradiční pohled
Analýza okolí podniku - metody Porterův model konkurenčního prostředí BCG matice Matice atraktivity oboru a podniku Metoda MAP Metoda scénářů

11 Hrozba vstupu nových konkurentů
Porterův model konkurenčního prostředí Jak zvýšit bariéru vstupu? Hrozba vstupu nových konkurentů Jak zlepšit pozici vůči dodavateli? Jak zlepšit naši pozici vůči konkurenci? Konkurenční prostředí Vyjednávací síla dodavatelů Vyjednávací síla zákazníků Jak snížit vyjednávací sílu zákazníka? Hrozba substitutů Jak snížit hrozbu substitutů?

12 BCG matice 100% A 50% 30% 7% 5% B D C 0% 10 , , ,3 Hvězdy – udržet a rozvíjet – investovat do prodeje Dojné krávy – maximálně vytěžit – neinvestovat Problémové děti – zvážit rozhodnutí – vyhodnocovat směr Psi – neinvestovat - stáhnout

13 BCG matice A B B Zdroje pro podporu B D Odchod z trhu C
Zdroje pro tech. rozvoj

14 Vytváření strategie – postupy tradiční pohled
Analýza očekávání stakeholders Stakeholders Očekávání Cíle Síla Ohodnocení Vlastník Management Zaměstnanci Odbory Zákazníci Konkurenti Partneři Trhy Vláda …….

15 Vytváření strategie – postupy tradiční pohled
Analýza vnitřního prostředí podniku R&D Marketing a distribuce Výroba a řízení výroby Zdroje a lidské zdroje Finance a rozpočet Hodnototvorné řetězce Metoda 7S Strategie x organizace x firemní kultura

16 Vytváření strategie – postupy tradiční pohled
Strategická obchodní jednotka - SBU Má produkt a zákazníka Má specifickou strategii Lze samostatně plánovat a měřit výkonnost Je vymezena - organizačně - marketinkově - projektově - kombinací

17 Promotion (propagace)
Business strategie (obchodní) – princip „7P“ Product (výrobek) Product (výrobek) Product (výrobek) Product (výrobek) Product (výrobek) Product (výrobek) Promotion (propagace) Price (cena) Price (cena) Price (cena) Price (cena) Price (cena) Price (cena) Business strategie Place (trh) People (lidé) People (lidé) People (lidé) People (lidé) People (lidé) Planning (plánování) Process (procesy)

18 Vytváření strategie – životní cyklus produktu
Zavedení Růst Zralost Zavedení Růst Zralost Saturace Pokles čas Marketink Tržní reorientace Snižování nákladů Snižování zásob Investování S. Slatter, Corporate recovery, Penguin Business 1984

19 Vytváření strategie – životní cyklus produktu
Commited Costs

20 Hodnoty musí být relevantní, měřitelné, správné.
Mapa produktů Hodnoty musí být relevantní, měřitelné, správné.

21 Znalostní mapa

22 Znalostní mapa

23 Vnitřní analýza podniku
- Finanční – analýza finančních ukazatelů (hodnoty, poměry, trendy) - analýza aktiv a pasiv (hodnoty, poměry) - analýza cash flow - Manažerské - výnosy, náklady, PH (produkty, procesy, lidé) zásoba práce (objem, čas, V/N, zisk) ostatní reporty (investice, kvalita, znalosti, ….)

24 Manažerské výkazy Srovnání plánu a skutečnosti N/V – produktů, procesů, lidí Srovnání plánu a skutečnosti – náklady dle druhů, struktury zaměstnanců, investic, vzdělání, nekvalita …. Poměrové ukazatele Informace o současné a budoucí zásobě práce – objemy, náklady, ziskovost Ostatní reporty o podniku a jeho výkonnosti

25 Vnitřní analýza podniku
Personální analýza – znalosti, kapacita, výkonnost, struktura, náklady Analýza zdrojů (majetek, materiál, zásoby) – existence, dostupnost, využití, forma pořízení, možnost získání, rozvoje Analýza rizik a příležitostí – definice, kvantifikace, scénáře

26 Hodnototvorné řetězce
Primární aktivity Vstupní logistika Výrobní operace Výstupní logistika Marketink a prodej Služby Podpůrné aktivity Zajištění zdrojů Technologický rozvoj Lidské zdroje Firemní infrastruktura

27 Vytváření strategie – postupy tradiční pohled
SWOT analýza Silné stránky (Strenghts) ….. …. Slabé stránky ( Weaknesses) Příležitosti (Opportunities) Rizika (Threats) Zejména pro vnitřní prostředí Zejména pro vnější prostředí

28 Strategie modrých oceánů … Umění vytvořit si svrchovaný tržní prostor a vyřadit tak konkurenty ze hry. Náklady Hodnotová inovace Hodnota pro zákazníka

29 Vytváření strategie – Hodnotová inovace
Obraz strategie - analýza a systémový rámec Formulace strategie - rekonstrukce hranic trhu zaměření na celkový obraz přesah dosavadní poptávky správný sled kroků Realizace strategie - realizace je součást strategie

30 Obraz strategie Zákazník je naším kompasem a určuje další směr podnikatelského úsilí založeného na Inovační strategii podniku. Vizuální podnik – podnik založený nejen na číslech ale na grafických zobrazeních a vizuálních vjemech. Profil produktu (služby) – charakteristické tržně – konkurenční dimenze (cena, spolehlivost, přesnost, kvalita, rychlost) Porovnáním profilů firmy s profily konkurence odvětvovým standardem, tržním průměrem identifikuje slabé a silné stránky a tím vzniká referenční profil.

31 Obraz strategie Skóre Vysoké Nízké

32 Rámec čtyř aktivních opatření
Obraz strategie Rámec čtyř aktivních opatření Omezte Které z faktorů by měly být omezeny na výrazně nižší úroveň, než je standard odvětví? Odvrhněte Které z faktorů, jež jsou v odvětví považovány za samozřejmě dané, by měly být odvrženy? Nová Hodnotová křivka Vytvořte Které z faktorů , jež odvětví jako celek nikdy neposkytovalo, by měly být vytvořeny? Pozvedněte Které z faktorů by měly být pozvednuty na výrazně vyšší úroveň, než je standard odvětví?

33 Souřadnicová síť aktivních opatření
Obraz strategie Souřadnicová síť aktivních opatření Odvrhněte Pozvedněte Omezte Vytvořte

34 Obraz strategie Skóre Vysoké Nízké

35 Obraz strategie Interpretace hodnotových křivek
Strategie modrého oceánu - Jasné zaměření, rozdílnost, působivý slogan Firma vězící ve vodách rudého oceánu – přiblížení konkurenci Příliš vysoká úroveň faktorů - nabízí příliš mnoho Nesoudržná strategie – pila Strategické rozpory Dovnitř zaměřená firma – nesrozumitelný slovník

36 Tři vlastnosti dobré strategie
Jasné zaměření Rozdílnost Působivý slogan JUST DO IT Life̕ s Good

37 Formulování strategie – tradiční pohled
Generování strategických variant Výběr strategie Formulování strategie – Modrý oceán Rekonstrukce hranic trhu Zaměření na celkový obraz Přesažení dosavadní poptávky


Stáhnout ppt "Strategie podniku v globálním světě"

Podobné prezentace


Reklamy Google