Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení, realizace a kontrolní etapa. Hodnotí se tři skupiny kriterií: A)Prospěšnost – žádoucnost 1. Jak navržená strategie pomáhá dosažení cílů? 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení, realizace a kontrolní etapa. Hodnotí se tři skupiny kriterií: A)Prospěšnost – žádoucnost 1. Jak navržená strategie pomáhá dosažení cílů? 2."— Transkript prezentace:

1 Hodnocení, realizace a kontrolní etapa

2 Hodnotí se tři skupiny kriterií: A)Prospěšnost – žádoucnost 1. Jak navržená strategie pomáhá dosažení cílů? 2. Je přijatelná míra rizika, která je spojená se strategií? 3. Je strategie koherentní (v souladu) s tím, na co klade důraz vedení (vrcholový management)? 4. Napomáhá strategie vyváženému výrobkovému portfoliu? 5. Je přijatelný vyžadovaný objem investic?

3 B) Proveditelnost 6.Jsou řešitelné praktické problémy (technického, technologického, personálního charakteru), spojené se strategií?

4 C)Komerční životaschopnost 7. Poskytne strategie hledaný zisk, cash - flow? 8. Je strategie v souladu se systémem firmy? 9. Bude strategie účinná při možných odvetných opatřeních ze strany konkurentů? Hledáme tedy optimální strategii – strategie je optimální, jsou-li ostatní uvedené horší. Co je horší a lepší je opět subjektivní.

5 Realizační etapa Uvedení marketingového plánu efektivním způsobem do každodenní praxe Soubor aktivit, v rámci kterých se marketingové plány stávají skutečností (čísla se mění v reálné výrobky)

6 1. Realizace mkg.plánu prostřednictvím prováděcích programů Faktická realizace a její řízení Vzájemná kooperace Koordinace činností Motivace Stanovení odpovědnosti komunikace Činnosti Časové harmonogramy Ustanovení odpovědnosti za jednotlivé činnosti Dokumenty 2. Vytvoření mkg.organizace vhodné pro realizaci mkg.plánu s ohledem na celkové uspořádání podniku Organizační začlenění mkg.útvaru do org.struktury Činnosti Schéma organizačního uspořádání Popisy jednotlivých činností Dokumenty

7 Realizace mkg.plánu prostřednictvím prováděcích programů Realizace=Uvedení plánovaných akcí do každodenního života Kooperace=součinnost všech pracovníků Koordinace=soulad všech činností Motivace=různé způsoby motivace odpovědnost=delegování konkrétní odpovědnosti Komunikace=oficiální i neoficiální informační toky

8 Vytvoření vhodné mkg.organizace Dokumenty zahrnují organizační schémata popisy jednotlivých činností

9 Klíčové principy a metodické zásady Kvalitní systémové řízení Rychlé, přímočaré a maximálně jednoduché předávání rozhodnutí Stanovení způsobu, metod a postupů pro dosažení vytipovaných cílů Nepřehlížet dílčí kroky a jednotlivé detaily Přesné vymezení úkolů,odpovědnosti Vytipování vůdčích osobností Být blízko zákazníka

10 Marketingové plány a strategie Marketingová realizace Dobré (vhodné)Špatné (nevhodné) Dobrá (efektivní)Úspěchy (dobré plány, dobrá realizace Program, vedoucí k dosažení mkg. cílů Potíže (špatné plány, dobrá realizace) Nezbytné přijmout určitá opatření Špatná (neefektivní) PotížeNezdary 127

11 Kontrolní etapa Kompletně sleduje a posuzuje výsledky marketingového úsilí Úkol: prověřovat kontinuálně a systematicky základní strategické premisy 2.zaměřit se na faktickou strategickou výkonnost

12 Tři klíčové prvky kontroly Standardy výkonnost i Zhodnocená výkonnost Nezbytné korekce

13 Proces realizační kontroly Porovnání výsledků Marketingový plán Marketingová realizace Zjištění odchylky Diagnóza příčin Nápravné opatření Zpětné vazby (revize cílů) Zpětné vazby (revize implementace)

14 Hodnocení Analýza prodejů (objemy prodejů, tržní podíl, relativní tržní podíl) Analýza nákladů Analýza ziskovosti Marketingový audit


Stáhnout ppt "Hodnocení, realizace a kontrolní etapa. Hodnotí se tři skupiny kriterií: A)Prospěšnost – žádoucnost 1. Jak navržená strategie pomáhá dosažení cílů? 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google