Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza zdrojů a schopností organizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza zdrojů a schopností organizace"— Transkript prezentace:

1 Analýza zdrojů a schopností organizace
audit zdrojů analýza hodnotového řetězce srovnávací analýza schopností analýza klíčových schopností analýza vyváženosti schopností (BCG) stanovení klíčových faktorů úspěchu (SWOT) porozumění strategické způsobilosti

2 Audit vnitřních zdrojů
materiální zdroje stroje, budovy, zásoby, rozmístění, fyzické opotřebení, zastarání lidské zdroje počet, kvalifikace, rozmístění, flexibilita, adaptibilita kapitálové zdroje vlastní kapitál, hotovost, pohledávky a závazky, vztahy s bankami nehmotné zdroje firemní značka, know-how, kontakty, firemní kultura, goodwill pozn.: především z hlediska využitelnosti pro podporu strategie

3 Analýza klíčových schopností zdrojů
Rozdíl v úspěchu organizací nebývá plně objasnitelný rozdíly ve zdrojové základně, ale je podmíněn způsobem využití těchto zdrojů k dosažení schopností. Jsou to právě klíčové schopnosti, které poskytují konkurenční zvýhodnění. nezbytné zdroje unikátní zdroje nezbytné schopnosti unikátní schopnosti stejné jako konkurence lepší než konkurence nebo napodobitelné nebo obtížně napodobitelné

4 Analýza hodnotového řetězce
podpůrné aktivity firemní infrastruktura řízení lidských zdrojů z i s k vývoj technologií obstarání vstupů služby vnitřní logistika logistika vnější marketing a prodej operace primární aktivity identifikace aktivit poskytujících konkurenční zvýhodnění

5 Aktivity hodnotového řetězce
vstupní logistika (příjem, skladování a distribuce vstupů) produkční operace (přeměna vstupů na finální produkt) výstupní logistika (skladování a distribuce finálního produktu) marketing a prodej (zajištění prostředků, aby zákazníci mohli produkty nakoupit a přesvědčit je, aby to udělali) služby (zvyšování nebo udržování hodnoty produktu) firemní infrastruktura (zajištěn identifikace vnějších příležitostí a hrozeb, efektivní management zdrojů a schopností) řízení lidských zdrojů (nábor, výběr, rozvoj a odměňování) vývoj technologií (zdokonalování produktu nebo procesu) obstarávání vstupů (zajištění různých vstupů k primárním aktivitám)

6 Hodnocení aktivit řetězce
vstupní logistika efektivní systémy spojení s dodavateli? produkční operace využití efektu rozsahu produkce? výstupní logistika efektivní systémy spojení s odběrateli? marketing a prodej nízký počet dobře vyškolených pracovníků? služby správná instalace produktu s minimem reklamací? firemní infrastruktura plochá organizační struktura, nízká režie, efektivní manažerské informační systémy? řízení lidských zdrojů efektivní rozvojové programy, nízká fluktuace? vývoj technologií investice do inovace technologií? obstarávání vstupů systémy a postupy s nejnižšími náklady a přijatelnou jakostí, audit dodavatelů?

7 Srovnávací analýza historická (uspořádání zdrojů a výkony organizace v předešlých letech za účelem identifikace signifikantních změn) se standardem odvětví (relativní pozice organizace, ale pozor - celé odvětví může být v útlumu) s nejlepším vůbec (benchmarking)

8 Analýza vyváženosti schopností
podíl na trhu vysoký nízký vysoký růst trhu nízký portfoliová matice Boston Consulting Group

9 Zařazení podniků/SBU „dojné krávy“ – vysoký podíl na pomalu rostoucích trzích, produkují hotovost využitelnou pro rozvoj jiných podniků „hvězdy“ – vysoký podíl na rychle rostoucích trzích, nutno financovat další růst, ale perspektivní zisky „otazníky“ – nízký podíl na rychle rostoucích trzích, nutno financovat růst, ale vzhledem ke slabé konkurenční pozici slabá produkce zisku „psi“ – nízký podíl na pomalu rostoucích trzích, nutno udržovat a nelze očekávat zlepšení produkce zisku „dojné krávy“ – vysoký podíl na pomalu rostoucích trzích, produkují hotovost využitelnou pro rozvoj jiných podniků „hvězdy“ – vysoký podíl na rychle rostoucích trzích, nutno financovat další růst, ale perspektivní zisky „otazníky“ – nízký podíl na rychle rostoucích trzích, nutno financovat růst, ale vzhledem ke slabé konkurenční pozici slabá produkce zisku „psi“ – nízký podíl na pomalu rostoucích trzích, nutno udržovat a nelze očekávat zlepšení produkce zisku

10 Stanovení klíčových faktorů
positivní negativní aspekt vnitřní vnější S přednosti W slabiny O příležitosti T hrozby analýza SWOT jako nástroj rekapitulace předchozích analýz

11 Přednosti jsou positivní vnitřní podmínky umožňující získat převahu nad konkurencí (jasná koncepce, schopný management, přístup ke kvalitnějším zdrojům, vyspělá technologie, distribuční kanály apod.) Slabiny jsou negativní vnitřní podmínky, které mohou vést k nižší konkurenceschopnosti (absence potřebných zdrojů a schopností, neúměrné finanční zatížení, morální zastarání strojů apod.) Příležitosti jsou příznivé současné a hlavně budoucí podmínky prostředí (změny legislativy, rostoucí počet zákazníků, nové technologie apod.) Hrozby jsou podmínky prostředí nepříznivé současným a hlavně budoucím výstupům organizace (vstup silné konkurence, pokles počtu zákazníků, legislativní změny, ale např. i nové technologie)

12 Příklad ohodnocené matice SWOT
stárnoucí populace síla konkurence malý růst trhu koncentrace prodejců + | T S inovace značka distribuce W malý podíl šíře produktu informatika + 2 - 3 + síla umožňuje získat výhodu a čelit hrozbě nebo se zmenší slabost síla je redukována a slabost nezabrání hrozbě ++, zvýraznění vlivu 0 žádný vliv


Stáhnout ppt "Analýza zdrojů a schopností organizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google