Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2.Vnitřní analýza. Obsah vnitřní analýzy  vnitřní analýza se zaměřuje na identifikaci silných a slabých stránek společnosti, to znamená vyhodnocuje obsah.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2.Vnitřní analýza. Obsah vnitřní analýzy  vnitřní analýza se zaměřuje na identifikaci silných a slabých stránek společnosti, to znamená vyhodnocuje obsah."— Transkript prezentace:

1 2.Vnitřní analýza

2 Obsah vnitřní analýzy  vnitřní analýza se zaměřuje na identifikaci silných a slabých stránek společnosti, to znamená vyhodnocuje obsah vnitřních procesů a výsledků těchto procesů  obsah vnitřní analýzy je podmíněn frekvencí kontaktů se zákazníkem

3 Typy marketingu podle frekvence kontaktu se zákazníkem  Frekvenční marketing – pravidelný nákup výrobku (často rutinní), zákazník má řadu zkušeností s výrobkovou kategorií i značkami  Zakázkový marketing – jednorázový (nebo velmi málo opakovaný) nákup výrobku, zákazník vyhledává informaci extenzívně

4 Frekvenční a zakázkový marketing

5 2.1 Interní analýza frekvenčního marketingu  Obsah : prodej, krycí příspěvek, účinnost a efektivnost marketingových procesů  Metody : analýza ABC, portfolio analýzy, analýza ziskovosti a marketingové produktivity SW

6 2.1.1 Výstupní parametry interní analýzy  prodej – celkem, trend, podle zákazníků, podle značek (výrobků), podle výrobkových řad, podle obchodních zástupců, podle teritorií  krycí příspěvek (marže) jednotlivých výrobkových řad (jednotlivých distribučních kanálů)

7 2.1.2 Analýza ABC  analýza ABC poskytuje klasifikaci ekonomických subjektů (zákazníci, dodavatelé, obchodní zástupci, zaměstnanci) podle míry jejich příspěvku k celkovému výsledku  výchozím bodem využití této metody je seřazení těchto ekonomických subjektů podle míry příspěvku od subjektu s největším přínosem až po subjekt s nejmenším přínosem  aplikací kumulativního podílu těchto subjektů na celkovém výsledku je možné získat koncentrační křivku, jejíž stupeň zakřivení udává míru podílu nejvýznamnějších subjektů na celkovém výsledku

8 2.1.2 Analýza ABC  čím vyšší je stupeň zakřivení koncentrační křivky, tím větší je míra podílu nejvýznamnějších subjektů na celkovém výsledku a naopak  v posledním kroku jsou ekonomické subjekty rozděleny do tří skupin A, B a C podle míry jejich příspěvku  subjekty ve skupině A se na celkovém výsledku podílejí nadprůměrně a proto je jim třeba věnovat nadprůměrnou pozornost, subjekty ve skupině B se na celkovém výsledku podílejí průměrně a proto je jim třeba věnovat průměrnou pozornost, subjekty ve skupině C se na celkovém výsledku podílejí podprůměrně a proto je vhodné uvažovat o ukončení vztahu s těmito subjekty

9 Koncentrační křivka

10

11 Příklad koncentrační křivky

12 Vývoj koncentrační křivky

13 2.1.3 Portfolio analýza  grafické znázornění postavení výrobků, (značek) pomocí dvoufaktorové (vícefaktorové) analýzy  Analytický nástroj  aplikace : oOptimalizace výrobkového programu oNástroj pro podporu inovací oNástroj pro distribuci marketingových výdajů

14 Matice BCG Relativní tržní podíl Tempo růstu trhu HvězdyOtazníky Dojné krávy Bídní psi Optimální cash flow

15 Matice BCG Relativní tržní podíl Tempo růstu trhu HvězdyOtazníky Dojné krávyBídní psi Úspěšná sekvence Neúspěšná sekvence

16 1 – QS – standard Ford, GM, DC 2 – VDA – standard VW 3 - ISO/TS 16949 - sjednocení 1995 1999 1997 2001 Křivka životnosti Automobilové standardy

17 Matice GE Investice (Růst) Investice (Růst) Udržovat ? ? ? ? Odstoupení Konkurenceschopnost Atraktivita trhu vysoká nízká Vysoká Nízká Investice (Růst) Investice (Růst) Investice (Růst) Investice (Růst)

18 Konk.postavení Atraktivita trhu

19 vysoká průměrná nízká

20 2.1.3 Jiné typy matic pro portfolio analýzy  Matice Shell  Abellova a Hammondova matice investičních příležitostí  Model strategických podmínek A.D.Littla  Rozměr 3 x 3  Konkurenční schopnosti společnosti  Vyhlídky pro ziskovost oboru  Rozměr 3 x 3  Atraktivita trhu  Konkurenční pozice  Rozměr 5 x 4  Konkurenční pozice  Stádia zralosti odvětví

21 2.2 Interní analýza zakázkového marketingu PoptávkaNabídkaSmlouva Přijmout poptávku ? ano Byla přijata nabídka ? ano Zákazník Dodavatel

22 Míra úspěšnosti ve výběrovém řízení

23 Důvody neúspěšnosti ve výběrovém řízení

24 Komparace průměrných objemů nabídky a smlouvy podle makrosegmentace (mil.Kč)

25 2.3 Marketingový audit  je souhrnná, systematická, nezávislá a periodická kontrola marketingového prostředí, cílů, strategií a činností, jejíž cílem je určení příležitostí a hrozeb a doporučení plánu činností pro zlepšení výkonu společnosti (Kotler, 1988)

26 2.3.1 Charakteristiky marketingového auditu  souhrnný  systematický  nezávislý  periodický

27 2.3.2 Prvky marketingového auditu  audit marketingového prostředí  audit marketingové strategie  audit marketingové organizace  audit marketingových systémů  audit marketingové produktivity  audit marketingových funkcí

28 2.3.3 Frekventované závěry marketingového auditu  nedostatek znalostí o postojích a chování zákazníků  neúčinně segmentovaný trh  absence metodiky tvorby marketingového plánu  absence metodiky na hodnocení výrobků s ohledem na trh  nepochopení marketingových předností společnosti  podpora krátkodobých komunikačních cílů  ztotožňování marketingu pouze s reklamou a prodejem  nevhodné organizační struktury  nedostatečné investice do budoucnosti (zejména lidských zdrojů)

29 2.4 SWOT analýza  je výsledkem vnitřní a vnější analýzy  informuje o silných (S=strength) a slabých (W=weakness) stránkách společnosti a příležitostech (O=opportunity) a hrozbách (T=threat) pro společnost

30 2.4.1 Konfrontační matice S1 S2 S3 W1 W2 W3 O1 O2 O3T1 T2 T3 Kořen problému Řešení problému ++ -+ Využití příležitosti ? -+ Odolání hrozbě ? - + -


Stáhnout ppt "2.Vnitřní analýza. Obsah vnitřní analýzy  vnitřní analýza se zaměřuje na identifikaci silných a slabých stránek společnosti, to znamená vyhodnocuje obsah."

Podobné prezentace


Reklamy Google