Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategické plánování cílem strategického plánování je vytvářet a přetvářet obchody a výrobky firmy, tak aby jejich kombinace zabezpečovala uspokojivé.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategické plánování cílem strategického plánování je vytvářet a přetvářet obchody a výrobky firmy, tak aby jejich kombinace zabezpečovala uspokojivé."— Transkript prezentace:

1 Strategické plánování cílem strategického plánování je vytvářet a přetvářet obchody a výrobky firmy, tak aby jejich kombinace zabezpečovala uspokojivé zisky a růst strategické plánování je nezbytné všude, kde se jedná o činnost trvající delší dobu (5,10,15 let) a kde je s touto činností spojen příjem a výdej peněz

2 Rozdělení Strategické plánování firmy Strategické plánování obchodu

3 Strategické plánování Firmy Určení poslání firmy Identifikace strategických obchodních jednotek (SBU) Analyzování zdrojů firmy jednotlivým SBU Rozšíření stávajících obchodů a rozvoj nových

4 Poslání firmy firma by měla existovat proto, aby v rámci okolí něčeho dosáhla poslání, nebo smysl je jasný už od jejího vzniku prohlášení firmy by mělo být motivující posláním by mělo být vytvářet zisky představa a směr rozvoje firmy na 10 až 20 let dopředu 5 prvků poslání: historie, aktuální preference, tržní hospodářství, zdroje firmy, kompetence

5 Identifikace strategické obchodní jednotky (SBU) většina firem provozuje několik obchodů, ale tyto obchody nemusí být jednoznačné SBU jsou obchodní jednotky definované svými skupinami zákazníků, potřebami zákazníků a používanými technologiemi mohou mít užitek z odděleného plánování a být samostatně řízeny jako zisková střediska

6 Analyzování zdrojů firmy jednotlivým SBU vychází z přitažlivosti trhu a konkurenční síly pro tento účel je k dispozici několik portfoliových modelů, umožňujících vedení firmy určit, které strategické obchodní jednotky budovat, které udržovat, které sklízet a které likvidovat

7 tak aby se zaplnila mezera ve strategickém plánování specifikace příležitostí pomocí: integračního růstu intenzivního růstu diverzifikačního růstu Rozšíření stávajících obchodů a rozvoj nových

8 Strategické plánování obchodu Každá SBU má své vlastní strategické plánování obchodů, které se skládá z osmi kroků (tyto úkoly dělají ředitelé obchodních jednotek): 1. Definování obchodního poslání 2. Analýzy okolí 3. Analyzování vnitřního prostředí 4. Stanovení obchodních cílů a úkolů 5. Rozvíjení obchodních strategií 6. Zpracování programových plánů 7. Realizace programových plánů 8. Zpětná vazba a kontrola

9 Poslání obchodu Poslání obchodu by mělo vyjadřovat širší cíle a politiku obchodní jednotky a to ve vztahu s cíli a politikou firmy. Chce firma sledovat růst, krátkodobé zisky technologickou prioritu atd.? Jakou chce uplatňovat politiku, pokud, pokud jde o zákazníky, zaměstnance a akcionáře? Tyto problémy jsou označovány jako prohlášení o poslání.

10 Příležitosti: příležitost je představována přitažlivou oblastí, v níž firma, pomocí marketingu získá konkurenční výhody třídí se podle své přitažlivosti a pravděpodobnosti úspěchu firma musí udržet konkurenční přednosti po dlouhou dobu Analýza prostředí (příležitostí a ohrožení)

11 Analýza prostředí (příležitosti a ohrožení) Ohrožení: Je výzva vzniklá na základě nepříznivého vývojového trendu, která by mohla vést, v případě absence účelných marketingových aktivit, k narušení firmy. rozdělení podle: závažnosti a pravděpodobnosti výskytu v případě ohrožení se musí vypracovat plán aktivit

12 Analyzování vnitřního prostředí (Analýza silných a slabých stránek) 2 stránky problému: rozpoznání atraktivní příležitosti schopnost tyto příležitosti využít Pro vyhodnocení silných a slabých stránek slouží formuláře, kde se hodnotí faktory z hlediska jejich pozitivního nebo negativního vlivu.

13 Stanovení obchodních cílů a úkolů Sledování cílů: ziskovost, růst prodejů, zlepšení tržního podílu, omezení rizika, inovace a renomé atd. cíle jsou specifické z hlediska velikosti a času cíle je nutno hierarchicky uspořádat (od nejdůležitějších k nejméně důležitým) cíle by měly být kvantifikovány musí být reálné a sladěné

14 Formulování strategie Cíle naznačují, kam se chce firma dostat. Strategie pak říká jak se tam dostat. Druhy strategie: Nákladová priorita Diferenciace Ohnisko soustředění Firma které se podaří nejlépe strategii provádět, inkasuje největší zisk.

15 Formulování programu pro dosažení vytčených cílů, musí firma vypracovat podpůrné programy pro realizaci strategie

16 Realizace I když je dobře vyvinuta strategie a podpůrné programy nemusí to stačit, firma může selhat při jejich realizaci. Podle firmy McKinsey strategické plánování nestačí, je totiž jedním ze sedmi prvků úspěšného podnikání. Rámec 7s : strategie, struktura a systém („Hardware“ - základní prvky úspěchu) – styl, zaměstnanci, dovednosti, sdílené hodnoty – („Software“ - pomocné prvky úspěchu)

17 Zpětná vazba a kontrola firma musí umět rychle reagovat na změny ve vývojových trendech a v okolí a musí na ně umět reagovat pozměněním plánovacího procesu v jednom nebo více krocích Peter Ducker poukázal na to že je důležitější dělat správné věci (být efektivním), než dělat věci správně (být účinným).


Stáhnout ppt "Strategické plánování cílem strategického plánování je vytvářet a přetvářet obchody a výrobky firmy, tak aby jejich kombinace zabezpečovala uspokojivé."

Podobné prezentace


Reklamy Google