Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vize, Strategie, Strategie,Cíle. Vize, Strategie, Cíle Stanovení / přehodnocení stávající / budoucí stávající / budoucí vize / směrování / business plánu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vize, Strategie, Strategie,Cíle. Vize, Strategie, Cíle Stanovení / přehodnocení stávající / budoucí stávající / budoucí vize / směrování / business plánu."— Transkript prezentace:

1 Vize, Strategie, Strategie,Cíle

2 Vize, Strategie, Cíle Stanovení / přehodnocení stávající / budoucí stávající / budoucí vize / směrování / business plánu Otázky : Zda business plán je ten správný Zda business plán je ten správný jaké marketingové nástroje použít jaké marketingové nástroje použít na které cílové skupiny se orientovat na které cílové skupiny se orientovat jaký informační systém využít jaký informační systém využít jakou kvalifikaci mají mít zaměstnanci jakou kvalifikaci mají mít zaměstnanci a další a další

3 Vize, Strategie, Cíle Kroky efektivního vedení Kroky efektivního vedení  Vize: provázena konkrétními cíli a strategií  Strategie : způsob, jak chceme dosáhnout Vize způsob, jak chceme dosáhnout Vize  Cíle: popis, co konkrétně a měřitelně musí se splnit na cestě k naplnění Vize

4 Vize, Strategie, Cíle Vize Představa o budoucnosti = ideálu v reálně dosažitelné představě v reálně dosažitelné představě Vize definuje  kým chce organizace být  kam se chce dostat  jaké postavení na trhu chce dosáhnout Potřeba vize Pomáhá firmu vést Pomáhá firmu vést Má inspirovat a podněcovat Má inspirovat a podněcovat

5 Vize, Strategie, Cíle TVORBA STRATEGIÍ stanovuje konkrétní cíle podnikání na delší období (3-5 let) a cesty jak těchto cílů dosáhnout jak těchto cílů dosáhnout tři základní složky:  - poslání (mise)  - dlouhodobé cíle (vize)  - vlastní strategie

6 Vize, Strategie, Cíle Přínosy tvorby strategie dosažení dlouhodobé konkurenční schopnosti - návratnost kapitálu, vloženého do podniku bude dlouhodobě vyšší, než je průměr v daném oboru podnikání avšak záleží na celkové úrovni řízení – jak jsou záměry společnosti pochopeny –jak jsou záměry převedeny do reálného života

7 Vize, Strategie, Cíle Kroky Stanovení / přehodnocení stávající vize Zhodnocení prostředí pro podnikání Výběr cesty, jak vize dosáhnout Definování konkrétních cílů Hledání kritických míst Revize a pravidelné přehodnocení vize

8 Vize, Strategie, Cíle. Stanovení / přehodnocení stávající vize  Zhodnocení prostředí pro podnikání  Získat maximum informací o segmentu, ve kterém se podniká ve kterém se podniká  Zhodnotit rivalitu na trhu  Zhodnotit silné a slabé stránky  Uvědomit si, co máme rádi  Definovat si vlastní hodnoty

9 Vize, Strategie, Cíle Stanovení / přehodnocení stávající vize Výběr cesty, jak vize dosáhnout  Uvažovat a popsat strategie  Srovnat varianty  Vybrat strategii pro dosažení vize

10 Vize, Strategie, Cíle. Stanovení / přehodnocení stávající vize Definování konkrétních cílů  Definovat konkrétní cíle  Rozdělit do snadno a postupně dosažitelných cílů, měřitelných  s určením odpovědné osoby  s jasným termín splnění  stanovit jasné etapy, kdy bude plnění cílů kontrolováno

11 Vize, Strategie, Cíle. Stanovení / přehodnocení stávající vize Hledání kritických míst  kriticky vše ještě jednou zhodnotit  hledání kritických míst,  přehodnocení, propočítání  ev. přizvání poradce, nezávislého odborníka

12 Vize, Strategie, Cíle Stanovení / přehodnocení stávající vize Revize a pravidelné přehodnocení vize  Minimálně jednou za rok  podrobit vizi a strategii novému zkoumání a hodnocení.  Lze postupovat stejně a realizovat již uvedené kroky.  Někdy třeba jen kritické zhodnocení.


Stáhnout ppt "Vize, Strategie, Strategie,Cíle. Vize, Strategie, Cíle Stanovení / přehodnocení stávající / budoucí stávající / budoucí vize / směrování / business plánu."

Podobné prezentace


Reklamy Google