Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategické plánování rozvoje územních celků a neziskové organizace Zuzana Guthová, Rosa - společnost pro ekologické informace a aktivity.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategické plánování rozvoje územních celků a neziskové organizace Zuzana Guthová, Rosa - společnost pro ekologické informace a aktivity."— Transkript prezentace:

1 Strategické plánování rozvoje územních celků a neziskové organizace Zuzana Guthová, Rosa - společnost pro ekologické informace a aktivity

2 Co je to strategický plán rozvoje je směrem (cestou) dalšího rozvoje vycházející ze současného stavu do stavu cílového. je směrem (cestou) dalšího rozvoje vycházející ze současného stavu do stavu cílového. Jeho předpokladem je dobrá a konsenzuální definice těchto bodů, měl by být dlouhodobý a komplexní Jeho předpokladem je dobrá a konsenzuální definice těchto bodů, měl by být dlouhodobý a komplexní Plán by měl být výsledkem spolupráce širokého okruhu klíčových hráčů. Plán by měl být výsledkem spolupráce širokého okruhu klíčových hráčů. Pozor na externí konzultanty a firmy Pozor na externí konzultanty a firmy

3 Klíčoví hráči - stakeholders územní celek – představitelé všech zájmových skupin, místní experti a kreativci územní celek – představitelé všech zájmových skupin, místní experti a kreativci organizace – střední a vyšší management organizace – střední a vyšší management

4 Proč strategicky plánovat strategický plán optimalizuje zacházení s lidskými a finančními zdroji strategický plán optimalizuje zacházení s lidskými a finančními zdroji a vede ke konsensu uvnitř komunity (organizace) a vede ke konsensu uvnitř komunity (organizace) nutné zapojení všech dotčených!! nutné zapojení všech dotčených!!

5 Přínosy SP pomáhá si jasně uvědomit slabiny i přednosti pomáhá si jasně uvědomit slabiny i přednosti udává směr dalšího vývoje a soustřeďuje úsilí a zdroje na řešení klíčových problémů, udává směr dalšího vývoje a soustřeďuje úsilí a zdroje na řešení klíčových problémů, učí řídící pracovníky strategicky myslet a systematicky pracovat. učí řídící pracovníky strategicky myslet a systematicky pracovat.

6 Kroky a nástroje tvorby SP Profil Profil MISE MISE VIZE VIZE vymezení STRATEGICKÝCH OBLASTÍ vymezení STRATEGICKÝCH OBLASTÍ VNITŘNÍ ANALÝZA a VNĚJŠÍ ANALÝZA VNITŘNÍ ANALÝZA a VNĚJŠÍ ANALÝZA SWOT ANALÝZA - stanovení faktorů úspěchu SWOT ANALÝZA - stanovení faktorů úspěchu formulace STRATEGICKÝCH ZÁMĚRŮ formulace STRATEGICKÝCH ZÁMĚRŮ formulace DÍLČÍCH CÍLŮ formulace DÍLČÍCH CÍLŮ zpracování AKČNÍHO PLÁNU zpracování AKČNÍHO PLÁNU

7 Naplňování a hodnocení SP ● Volba INDIKÁTORŮ ● REALIZACE akčních plánů ● MONITORING ● ADAPTACE SP a akčního plánu

8 Tvorba SP ➲ Ne výhradně poradci či poradenské firmy, ale samotní „uživatelé“: ● znají významné možnosti a problémy ● jsou schopni vidět možnosti a problémy vzájemných souvislostech ● jsou nadáni představivostí a tvořivými schopnostmi, které jim dovolí vytvářet si představy o žádoucí budoucnosti ● mají pocit odpovědnosti za rozvoj a chuť i možnosti se v něm osobně angažovat.

9 Role externího poradce ● zpracovává projekt a řídí průběh strategického plánování, ● pomáhá shromažďovat a analyzovat data a zpracovávat podkladové materiály, ● pomáhá zpracovávat strategické dokumenty ● povzbuzuje vytváření konsensu a upevňování týmového charakteru práce a ● konzultuje propagaci plánu a zveřejnění výsledků.

10 ● Mise Borovany ➲ Koncepční, harmonický a proporcionální rozvoj města ve všech jeho složkách a funkcích pro aktivního, spokojeného a hrdého občana žijícího v kvalitním životním i kulturním prostředí ➲ Mise ROSY ➲ Šířit myšlenky souladu člověka s přírodou a princip trvalé udržitelnosti, a to výchovou, osvětou a vlastním příkladem, pomáhat jejich uvádění do života. U vědomí naléhavosti globálních problémů nabízet řešení na osobní, místní, regionální i vyšší úrovni.

11 ● SP expertní versus participativní zmapování všech zdrojů a schopností (jednotlivců, občanských sdružení, zájmových spolků, podnikatelů, místních institucí apod) propojování jednotlivých zdrojů komunity pro vzájemně výhodné řešení problémů uvnitř komunity - budování vztahů mobilizace zdrojů komunity pro potřeby – rozvíjení místní ekonomiky a posilování schopnosti obce vytvářet a vyměňovat si informace. sdružení co nejširší reprezentativní skupiny pro potřeby tvorby vize a plánu komunity. vnášení externích zdrojů a investic k podpoře místně definovaného rozvoje, založeného na místních zdrojích.

12 Strategický plán rozvoje mikroregionu SR Strategický plán rozvoje Borovan Strategický plán rozvoje Rosy PRK Komunitní plánování sociálních služeb Tvorba vize komunity popis stavu cílový stav analýza stavu směr rozvoje

13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Strategické plánování rozvoje územních celků a neziskové organizace Zuzana Guthová, Rosa - společnost pro ekologické informace a aktivity."

Podobné prezentace


Reklamy Google