Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond"— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Projektový cyklus a projektový management v rámci ERDF východiska pro případové studie na cvičení Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

2 Projektové řízení ………projektové řízení je soubor modelů, metod, postupů, nástrojů a technik pro plánování a realizaci složitých projektových úkolů. Problematika projektového řízení zahrnuje především přípravu, samotné řízení a úspěšného dokončení projektu. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

3 Řízení projektového cyklu
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

4 Projektový cyklus Vhodné zamyslet se nad obsahem projektu:
jasné vymezení účastníků včetně cílové skupiny jasné definování postupů, koordinace aktivit a financování potřebné kapacity a možná rizika monitorovací a hodnotící systém odpovídající ekonomické a finanční analýzy Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

5 „ŘPC Proč?“ Špatné zkušenosti ŘPC nejasný strategický rámec
„dodavatelské“ pojetí projektů nedostatečná analýza situace plánování zaměřeno na aktivity neověřitelné přínosy tlak na výdaje krátkodobá vize nepřesná dokumentace ŘPC sektorový přístup respektování potřeb zákazníka zkvalitnění analýz plánování zaměřeno na cíle ověřitelné přínosy důraz na kvalitu zaměření na udržitelnosti standardizovaná dokumentace RPC/2 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

6 Principy „ŘPC“ Důsledné dodržování sledu jednotlivých fází ŘPC
Orientace na zákazníka Začlenění aspektů udržitelnosti do návrhů projektů Použití logického rámce Integrovaný přístup (spojení cílů projektu s cíli EU, národními a sektorovými cíli RPC/3 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

7 Cíle „ŘPC“ ŘPC spojuje řídící principy, analytické nástroje a techniky a aplikuje je do rozhodovacího procesu s cílem zabezpečit, že projekty jsou: VÝZNAMNÉ, PROVEDITELNÉ UDRŽITELNÉ RPC/4 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

8 Struktura projektu předkladatel a partneři
Charakteristika řešitele: zdroje pro řešení projektu Partnerské organizace: pozor na partner x dodavatel x sponzor Logický rámec Rozpočet Studie proveditelnosti, EIA Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

9 Ověření projektového záměru - proveditelnost
Realizace projektu přispěje k celkovým cílům? (vyplnění předpokladů) Jsou výsledky jsou dány realizací projektu? Jsou výsledky dosaženy realistickým využitím vstupů? Jsou prostředky vysvětleny kvantifikovatelnými cíli? Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

10 Ověření projektového záměru - proveditelnost
Byly identifikovány významné vnější faktory? Je pravděpodobnost splnění předpokladů akceptovatelná? Jsou projektoví partneři schopni realizovat svou část aktivit? Poskytuje ekonomická analýza dostatek informací k výše uvedeným otázkám? Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

11 Ověření projektového záměru – udržitelnost aktivit
Jsou jasně vymezena vlastnická práva? Budou mít cílové skupiny přístup k výsledkům projektu? Budou poskytovat veřejné autority podporu aktivitám po skončení projektu? Odpovídají technologické aspekty místním podmínkám? Je dodržována ochrana životního prostředí? Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

12 Ověření projektového záměru – udržitelnost aktivit
Přispívá projekt k rovnosti příležitostí? Budou partnerské organizace schopny realizace aktivit po skončení financování z EU? Poskytuje ekonomická analýza dostatek informací k výše uvedeným otázkám? Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

13 Analýza a řízení rizik Analýza citlivosti Analýza bodu zvratu
Prozkoumání pravděpodobnostního rozložení Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

14 Cíle ŘPC „VÝZNAMNOST“ Projekty odpovídají stanoveným prioritám a potřebám příjemců spojení se sektorovými, národními i EU cíli příjemci jsou zapojeni v plánovacím procesu od začátku problémové analýzy jsou důkladné a úplné cíle jsou jasně stanoveny ve smyslu užitku pro cílové skupiny RPC/5 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

15 Cíle ŘPC „PROVEDITELNOST“
Cíle jsou stanoveny realisticky cíle jsou realistické, logické a měřitelné plně se zohledňují rizika, předpoklady a schopnosti financování monitoring je soustředěn na důležité úkoly RPC/6 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

16 Cíle ŘPC „UDRŽITELNOST“
Co nejdelší využití získaných výsledků a efektivní využití vložených prostředků při projektových pracích jsou důsledně zohledněny faktory ovlivňující udržitelnost výsledky hodnocení jsou použity při koncipování dalších projektů RPC/7 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

17 Monitoring projektů Monitoring: systematický a kontinuální sběr a analýza informací a jejich využití pro účinné řízení a rozhodování: analýza cílů projektu sledování postupu realizace projektu sledování naplňování stanovených indikátorů navrhování struktury a obsahu zpráv příprava realizačního plánu pro monitorovací systém RPC/11 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

18 Sledování a hodnocení Významnost (důležitost, závažnost)
Přístup k přípravě projektu a jeho návrhu Účinnost (efektivita) Užitečnost Dopady Udržitelnost Soulad s LR RPC/12 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

19 Základní struktura projektu
1) Název projektu - důležitá výstižná formulace 2) Umístění projektu (místo realizace, popis) 3) Popis projektu 4) Zabezpečení projektu 5) Vliv projektu na životní prostředí 6) Očekávané efekty z realizace projektu Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

20 Projektový cyklus Základní principy projektového cyklu:
dodržování jednotlivých fází projektového cyklu orientace na zákazníka začlenění aspektů udržitelnosti použití logického rámce integrovaný přístup použití standardní dokumentace Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond"

Podobné prezentace


Reklamy Google