Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projektový cyklus a projektový management v rámci ERDF východiska pro případové studie na cvičení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projektový cyklus a projektový management v rámci ERDF východiska pro případové studie na cvičení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší."— Transkript prezentace:

1 Projektový cyklus a projektový management v rámci ERDF východiska pro případové studie na cvičení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

2 Projektové řízení ………projektové řízení je soubor modelů, metod, postupů, nástrojů a technik pro plánování a realizaci složitých projektových úkolů. Problematika projektového řízení zahrnuje především přípravu, samotné řízení a úspěšného dokončení projektu. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

3 Řízení projektového cyklu Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

4 Projektový cyklus Vhodné zamyslet se nad obsahem projektu: –jasné vymezení účastníků včetně cílové skupiny –jasné definování postupů, koordinace aktivit a financování –potřebné kapacity a možná rizika –monitorovací a hodnotící systém –odpovídající ekonomické a finanční analýzy Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

5 RPC/2 „ŘPC Proč?“ Špatné zkušenosti nejasný strategický rámec „dodavatelské“ pojetí projektů nedostatečná analýza situace plánování zaměřeno na aktivity neověřitelné přínosy tlak na výdaje krátkodobá vize nepřesná dokumentace ŘPC sektorový přístup respektování potřeb zákazníka zkvalitnění analýz plánování zaměřeno na cíle ověřitelné přínosy důraz na kvalitu zaměření na udržitelnosti standardizovaná dokumentace Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

6 RPC/3 Principy „ŘPC“ Důsledné dodržování sledu jednotlivých fází ŘPC Orientace na zákazníka Začlenění aspektů udržitelnosti do návrhů projektů Použití logického rámce Integrovaný přístup (spojení cílů projektu s cíli EU, národními a sektorovými cíli Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

7 RPC/4 Cíle „ŘPC“ ŘPC spojuje řídící principy, analytické nástroje a techniky a aplikuje je do rozhodovacího procesu s cílem zabezpečit, že projekty jsou: VÝZNAMNÉ, PROVEDITELNÉ UDRŽITELNÉ Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

8 8 Struktura projektu předkladatel a partneři Charakteristika řešitele: zdroje pro řešení projektu Partnerské organizace: pozor na partner x dodavatel x sponzor Logický rámec Rozpočet Studie proveditelnosti, EIA Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

9 9 Ověření projektového záměru - proveditelnost Realizace projektu přispěje k celkovým cílům? (vyplnění předpokladů) Jsou výsledky jsou dány realizací projektu? Jsou výsledky dosaženy realistickým využitím vstupů? Jsou prostředky vysvětleny kvantifikovatelnými cíli? Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

10 10 Ověření projektového záměru - proveditelnost Byly identifikovány významné vnější faktory? Je pravděpodobnost splnění předpokladů akceptovatelná? Jsou projektoví partneři schopni realizovat svou část aktivit? Poskytuje ekonomická analýza dostatek informací k výše uvedeným otázkám? Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

11 11 Ověření projektového záměru – udržitelnost aktivit Jsou jasně vymezena vlastnická práva? Budou mít cílové skupiny přístup k výsledkům projektu? Budou poskytovat veřejné autority podporu aktivitám po skončení projektu? Odpovídají technologické aspekty místním podmínkám? Je dodržována ochrana životního prostředí? Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

12 12 Ověření projektového záměru – udržitelnost aktivit Přispívá projekt k rovnosti příležitostí? Budou partnerské organizace schopny realizace aktivit po skončení financování z EU? Poskytuje ekonomická analýza dostatek informací k výše uvedeným otázkám? Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

13 13 Analýza a řízení rizik Analýza citlivosti Analýza bodu zvratu Prozkoumání pravděpodobnostního rozložení Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

14 RPC/5 Cíle ŘPC „VÝZNAMNOST“ Projekty odpovídají stanoveným prioritám a potřebám příjemců spojení se sektorovými, národními i EU cíli příjemci jsou zapojeni v plánovacím procesu od začátku problémové analýzy jsou důkladné a úplné cíle jsou jasně stanoveny ve smyslu užitku pro cílové skupiny Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

15 RPC/6 Cíle ŘPC „PROVEDITELNOST“ Cíle jsou stanoveny realisticky cíle jsou realistické, logické a měřitelné plně se zohledňují rizika, předpoklady a schopnosti financování monitoring je soustředěn na důležité úkoly Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

16 RPC/7 Cíle ŘPC „UDRŽITELNOST“ Co nejdelší využití získaných výsledků a efektivní využití vložených prostředků při projektových pracích jsou důsledně zohledněny faktory ovlivňující udržitelnost výsledky hodnocení jsou použity při koncipování dalších projektů Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

17 RPC/11 Monitoring projektů Monitoring: systematický a kontinuální sběr a analýza informací a jejich využití pro účinné řízení a rozhodování: analýza cílů projektu sledování postupu realizace projektu sledování naplňování stanovených indikátorů navrhování struktury a obsahu zpráv příprava realizačního plánu pro monitorovací systém Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

18 RPC/12 Sledování a hodnocení Významnost (důležitost, závažnost) Přístup k přípravě projektu a jeho návrhu Účinnost (efektivita) Užitečnost Dopady Udržitelnost Soulad s LR Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

19 Základní struktura projektu 1) Název projektu - důležitá výstižná formulace 2) Umístění projektu (místo realizace, popis) 3) Popis projektu 4) Zabezpečení projektu 5) Vliv projektu na životní prostředí 6) Očekávané efekty z realizace projektu Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

20 Projektový cyklus Základní principy projektového cyklu: dodržování jednotlivých fází projektového cyklu orientace na zákazníka začlenění aspektů udržitelnosti použití logického rámce integrovaný přístup použití standardní dokumentace Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102


Stáhnout ppt "Projektový cyklus a projektový management v rámci ERDF východiska pro případové studie na cvičení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší."

Podobné prezentace


Reklamy Google