Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejná správa 5RE901Teorie a management veřejné správy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejná správa 5RE901Teorie a management veřejné správy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání."— Transkript prezentace:

1 Veřejná správa 5RE901Teorie a management veřejné správy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

2 Veřejná správa - definice Správa – vědomá aktivita, která směřuje k dosažení vytčeného cíle. Řízení – proces, kdy pomocí vhodných nástrojů směřujeme k tomu, aby pracovníci postupovali ve shodě s vytčeným cílem. Veřejná správa – správa takových aktivit, které jsou ve veřejném zájmu.

3 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Nástroje veřejné správy Právní akty – výsledkem je regulace chování subjektů (PO i FO) v souladu se zákony. Normativní právní akty – regulace obecným způsobem vybraného okruhu subjektů. Interní normativní právní akty – závaznost pouze v rámi daného orgánu. Individuální právní akty – rozhodování o konkrétních právech a povinnostech v jednotlivých případech. Bezprostřední zásahy – dtto, ovšem bez vydání právního aktu, obvykle pokud jsou bezprostředně ohroženy životy, zdraví, či majetek subjektů. Rozdíl právní akty x správní akty

4 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Veřejná moc Veřejná moc: -výkonná (správa) -zákonodárná (parlament, senát) -soudní

5 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Státní správa Vědomá, organizovaná a institucionalizovaná společenská aktivita, vykonávaná státem skrze speciální orgány, či dalšími subjekty, které jsou pro to určeny. Prostřednictvím státní správy stát uskutečňuje svoji politiku a zabezpečuje tak svou mocenskou a správní roli ve společnosti.

6 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Funkce státní správy Aplikace norem (zákonů). Rozhodování o konkrétních právech a povinnostech subjektů Provádění státní politiky Sledování státních zájmů

7 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Územní samospráva Samostatná a originální působnost orgánu regionálního a místního charakteru především v záležitostech jejich rozvoje. Orgány samosprávy bývají samostatným právnickým subjektem, který má právo na vlastní majetek a vlastní příjmy a tedy i plnou odpovědnost za nakládání s nimi.

8 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Územní samospráva Demokratičnost rozhodování. Autonomie v jednání a rozhodování - volnost jednání omezena toliko zákony Představitelé samosprávy jsou obvykle ustanovovány volbou. Neexistence vertikální hierarchické struktury s možností zprostředkované ingerence.

9 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Organizace veřejné správy horizontální x vertikální monokratické x kolegiální územní x věcná x funkční volební x jmenovací

10 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Organizace veřejné správy Principy: Delegace – vybrané činnosti či orgánu na jinou složku veřejné správy (často na místní či regionální úroveň). Dekoncentrace – přesun státní správy na orgány umístěné na regionální event. místní úrovni. Decentralizace – přenos či vytvoření originálních kompetencí na územní samosprávu

11 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Kontrola ve veřejné správě Kontrola – pozorování a porovnávání skutečného stavu se zamýšleným. Dozor – obvykle speciální (odborný nebo právní) aspekt kontrolované činnosti. Dohled - kontrola správnosti dané činnosti v jejím průběhu. Monitoring x Scannig

12 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Druhy kontroly ve veřejné správě vnější x vnitřní předběžná x průběžná x následná obecná x speciální z hlediska zaměření (právní, hospodářská apod.) z hlediska využitých metod (právní, neformální apod.)

13 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Veřejná správa 5RE901Teorie a management veřejné správy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání."

Podobné prezentace


Reklamy Google