Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marketingové strategické plánování v podnicích služeb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marketingové strategické plánování v podnicích služeb."— Transkript prezentace:

1 Marketingové strategické plánování v podnicích služeb

2 K čemu vlastně strategie? VIZE Kam směřujeme? SOUČASNOST Kde jsme? CÍL č. 1 CÍL č. 2 CÍL č. 3 CÍL č. x STRATEGIE

3 Proces marketingového plánování ve službách Informační fáze Analytická fáze Strategická fáze Akční (operativní) fáze Kontrolní fáze Tvorba a práce s MIS Situační a portfolio analýzy Strategické dokumenty Volba cílových trhů a marketingového mixu Výstupy marketingového výzkumu

4 Marketér se na svět (marketingové prostředí) dívá ANALYTICKY (kriticky) …… NIKOLIV SKEPTICKY

5 Pedagogové Vedení a správa Vybavení, Finance Umístění Image Konkurence Uchazeči, studenti, absolventi, veřejnost MŠMT Partneři, spolupracující firmy Vlivy působící např. na vysokou školu VNITŘNÍVNITŘNÍ VNĚJŠÍVNĚJŠÍ demografie ekonomika politika kultura

6 Přenos informací z prostředí do IS

7 1.Fáze ANALÝZA PROSTŘEDÍ firmy aneb Kde jsme? Jaká je výchozí pozice? Nástroje analýzy, hodnocení ▫Marketingový audit ▫Analýza SWOT, faktorová a kauzální analýza ▫Portfolio analýzy – BCG a GE

8 SWOT – situační analýza Nástroj analýzy vlivů působících na subjekt (firmu, jedince, určité rozhodnutí) S – W analýza vnitřního prostředí, kde: S – Strenghts = silné stránky subjektu W – Weaknesses = slabé stránky subjektu O – T analýza vnějšího prostředí, kde: O – Opportunities = příležitosti z vnějšího prostředí T – Threats = hrozby z vnějšku

9

10

11 Příklady strategického přístupu SOS 2 firmy služeb Nízko-rozpočtová x tradiční letecká společnost

12 Marketingový plán SOS -Analýzy -Poslání, vize - strategie, -Aplikace: marketingový a komunikační mix

13 Kauzální přístup ke SWOT Možnosti zapojení silných stránek pro využití příležitostí S\OO1O2O3O4O5O6O7O8Σ S S S S S S Σ

14 Kauzální přístup ke SWOT Možnost odstranění slabých stránek prostřednictvím příležitostí W\OO1O2O3O4O5O6O7O8Σ W W W W W W W W W Σ

15 Kauzální přístup ke SWOT Možnosti využití silných stránekNegativní dopady slabých pro potlačení hrozeb stránek na možné posílení hrozeb S\TT1T2T3T4T5Σ S S S S S S Σ41100 W\ TT1T2T3T4T5Σ W W W W W W W W W Σ73520

16 Portfolio analýza BCG

17 2. Fáze PLÁNOVÁNÍ aneb Čeho chceme dosáhnout? Stanovení poslání?!! Stanovení vizí, cílů Identifikace a hodnocení strategických alternativ

18 Základní HODNOTY Čemu věříme? VIZE Kam směřujeme? STRATEGIE Jak to obecně realizovat? CÍLE Co musíme udělat? STRATEGICKÉ VÝSLEDKY SpokojenostSpokojenost Účinné Motivace akcionářů zákazníkůprocesyzaměstnanců POSLÁNÍ, MISE Proč existujeme? VLIVY PROSTŘEDÍ 2. Fáze PLÁNOVÁNÍ

19 Cílové skupiny poslání a jejich očekávání v případě banky VLIVNÉ TRHY 1. Akcionáři 2. Vláda a regulační subjekty Zákazníci Dobrá kvalita služeb Důvěryhodnost Odpovídající ceny Současní zaměstnanci Uznání Odměny Jistota Příležitosti dalšího růstu Dodavatelé Jasné požadavky Partnerství Velké objednávky Dobrá platební morálka (Potenciální) zaměstnanci Nabídka pracovních míst Image „žádoucího“ zaměstnavatele Dobré zacházení Referenční zdroje Spolehlivost Dobré výkony Uznání Odměna Návratnost investic Růst Splnění účelu Dobré jméno a uznání ve společnosti Úrokové sazby Splnění požadavků Spolehlivost Serióznost BANKA

20 3. fáze: Stanovení marketingové strategie -souvisí se zpracováním dvou úkolů: -výběr cílového trhu, na kterém bude podnik podnikat -vytvoření marketingového mixu pro každý z vybraných cílových trhů

21 Volba strategického přístupu Ansoffova matice růstu Rozvoj trhuDiverzifikace Penetrace Rozvoj produktu stávající nový produkt /služba nový trh stávající


Stáhnout ppt "Marketingové strategické plánování v podnicích služeb."

Podobné prezentace


Reklamy Google