Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marketingové strategické plánování v podnicích služeb

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marketingové strategické plánování v podnicích služeb"— Transkript prezentace:

1 Marketingové strategické plánování v podnicích služeb

2 K čemu vlastně strategie?
SOUČASNOST Kde jsme? VIZE Kam směřujeme? STRATEGIE CÍL č. 1 STRATEGIE CÍL č. 2 CÍL č. 3 CÍL č. x

3 Proces marketingového plánování ve službách
Tvorba a práce s MIS Situační a portfolio analýzy Strategické dokumenty Volba cílových trhů a marketingového mixu Výstupy marketingového výzkumu Informační fáze Analytická fáze Strategická fáze Akční (operativní) fáze Kontrolní fáze

4 Marketér se na svět (marketingové prostředí) dívá ANALYTICKY (kriticky)
…… NIKOLIV SKEPTICKY

5 V N Ě J Š Í Vlivy působící např. na vysokou školu
Uchazeči, studenti, absolventi, veřejnost kultura ekonomika Konkurence Pedagogové Vedení a správa Vybavení, Finance Umístění Image MŠMT V N Ě J Š Í V N I T Ř Í demografie politika Partneři, spolupracující firmy

6 Přenos informací z prostředí do IS

7 Fáze ANALÝZA PROSTŘEDÍ firmy aneb Kde jsme? Jaká je výchozí pozice?
Nástroje analýzy, hodnocení Marketingový audit Analýza SWOT, faktorová a kauzální analýza Portfolio analýzy – BCG a GE

8 SWOT – situační analýza
Nástroj analýzy vlivů působících na subjekt (firmu, jedince, určité rozhodnutí) S – W analýza vnitřního prostředí, kde: S – Strenghts = silné stránky subjektu W – Weaknesses = slabé stránky subjektu O – T analýza vnějšího prostředí, kde: O – Opportunities = příležitosti z vnějšího prostředí T – Threats = hrozby z vnějšku

9

10

11 Příklady strategického přístupu
SOS 2 firmy služeb Nízko-rozpočtová x tradiční letecká společnost

12 Aplikace: marketingový a komunikační mix
Marketingový plán SOS Analýzy Poslání, vize strategie, Aplikace: marketingový a komunikační mix

13 Kauzální přístup ke SWOT
Možnosti zapojení silných stránek pro využití příležitostí S\O O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 Σ S1 1 4 S2 5 S3 S4 S5 S6 6 3 2

14 Kauzální přístup ke SWOT
Možnost odstranění slabých stránek prostřednictvím příležitostí W\O O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 Σ W1 1 4 W2 6 W3 2 W4 W5 W6 W7 3 W8 5 W9 7 8

15 Kauzální přístup ke SWOT
Možnosti využití silných stránek Negativní dopady slabých pro potlačení hrozeb stránek na možné posílení hrozeb W\T T1 T2 T3 T4 T5 Σ W1 1 W2 2 W3 W4 W5 W6 W7 3 W8 W9 7 5 S\T T1 T2 T3 T4 T5 Σ S1 1 S2 2 S3 S4 S5 S6 4

16 Portfolio analýza BCG

17 2. Fáze PLÁNOVÁNÍ aneb Čeho chceme dosáhnout?
Stanovení poslání?!! Stanovení vizí, cílů Identifikace a hodnocení strategických alternativ

18 Jak to obecně realizovat?
2. Fáze PLÁNOVÁNÍ VLIVY PROSTŘEDÍ VLIVY PROSTŘEDÍ POSLÁNÍ, MISE Proč existujeme? Základní HODNOTY Čemu věříme? VIZE Kam směřujeme? CÍLE Co musíme udělat? STRATEGIE Jak to obecně realizovat? STRATEGICKÉ VÝSLEDKY Spokojenost Spokojenost Účinné Motivace akcionářů zákazníků procesy zaměstnanců

19 Cílové skupiny poslání a jejich očekávání v případě banky
Zákazníci Dobrá kvalita služeb Důvěryhodnost Odpovídající ceny Dodavatelé Jasné požadavky Partnerství Velké objednávky Dobrá platební morálka Současní zaměstnanci Uznání Odměny Jistota Příležitosti dalšího růstu BANKA Referenční zdroje Spolehlivost Dobré výkony Uznání Odměna (Potenciální) zaměstnanci Nabídka pracovních míst Image „žádoucího“ zaměstnavatele Dobré zacházení VLIVNÉ TRHY 1. Akcionáři Vláda a regulační subjekty Návratnost investic Růst Splnění účelu Dobré jméno a uznání ve společnosti Úrokové sazby Splnění požadavků Spolehlivost Serióznost 19

20 3. fáze: Stanovení marketingové strategie
souvisí se zpracováním dvou úkolů: výběr cílového trhu, na kterém bude podnik podnikat vytvoření marketingového mixu pro každý z vybraných cílových trhů

21 Volba strategického přístupu Ansoffova matice růstu
Rozvoj trhu Diverzifikace Penetrace Rozvoj produktu nový trh stávající stávající nový produkt /služba


Stáhnout ppt "Marketingové strategické plánování v podnicích služeb"

Podobné prezentace


Reklamy Google