Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evaluace inovací Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evaluace inovací Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky."— Transkript prezentace:

1 Evaluace inovací Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky

2 SHODNÉ RYSY INOVACÍ A INVESTICÍ Zpravidla značné náklady Dlouhodobost Etapovitost Komplexnost Rizikovost Nejistota

3 Příčiny obtížnosti evaluace Nahodilost inovací (vedlejší produkt, impulsivní řešení, náhodný výsledek) Vymezitelnost projektu (často až ve fázi vývoje) Časový průběh (nesoulad s podnikovými účtovacími rytmy) Značná rizikovost projektů Nepředvídatelnost (časová, nákladová, tržní) Omezování výzkumníků

4 Specifika evaluace inovací Forma použití zisku Neurčitost etap Přiřaditelnost nákladů Přiřaditelnost efektů Rozdílná intenzita inovací

5 ZKUŠENOSTI S EVALUACÍ INOVACÍ (Hauschildt ( 2004) – 101 projektů) jen ¾ inovačních projektů lze odlišit od jiných aktivit pokud to je možné, jen 37% podniků se pokouší zjišťovat náklady ve fázi hledání námětů jen 30% dotázaných podniků vyčísluje u inovací příspěvek na úhradu všeobecně jsou pečlivěji zjišťovány náklady, než výnosy

6 Metodika hodnocení inovací Na jaké úrovni K jakému momentu Jaké efekty

7 Druhy efektů Ostatní EkonomickéTechnické Přímé v techn. hodnotách Nepřímé Zkušenosti Know-how Přímé Růst obratu Růst zisku Pokles nákladů Nepřímé Snížení tržního podílu konkurence Systémové Dopad na ŽP Sociální Individuální Vědecké uznání Seberealizace

8 Přístupy k hodnocení inovací vyhodnocování bariér inovačního procesu evaluace jednotlivých fází inovačního procesu inovace nehodnotit

9 Bariéry inovačního procesu Druhy bariér Body 12345 Technologické Odbytové Finanční Ekonomické Ekologické Daňové a právní Nedostatek znalostí

10 Checklist „ Evaluace inovací „ Existuje vnitropodniková soustava kriterií, které se zabývají identifikací příčin úspěchu či selhání inovací ? Jaké zvláštní silné, resp. slabé stránky v inovačním procesu lze opakovaně identifikovat? Jsou využívány nástroje pro zvýraznění výrobkových vlastností ? Uskutečňuje se při vývoji nových výrobků zjišťování využitelnosti nových výrobků zákazníky a vlastní schopnosti tyto výrobky vyrobit ? Poskytuje podnik dostatek možností potenciálním zákazníkům vyzkoušet si nové výrobky ( např. prostřednictvím marketingu, tržních testů apod.) ? Jak podnik zajišťuje co nejvyšší stupeň zralosti inovace před jejím uvedením na trh ? Jsou průběžně sledovány relevantní údaje o trhu ( absolutní, popř. relativní tržní podíl, struktura a dynamika trhu, aktivity konkurence apod. )? Využívá podnik znalosti a zkušenosti svých zákazníků, dodavatelů a konkurence prostřednictvím různých kooperací, jako např. strategické aliance, Joint Ventures apod. ? Jak je ohodnocována a oceňována schopnost a připravenost k realizaci inovací u zaměstnanců a jaká opatření ke zlepšení situace v těchto pro úspěšnost inovace rozhodujících oblastí jdou realizována. ……. Pramen : Vahs, Burmester 2005, s.392


Stáhnout ppt "Evaluace inovací Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google