Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přehled o uplatnění inovativního marketingu ve firmách působících na území hl. města Prahy Seminář Galerie inovací, FOR INDUSTRY 2012 14.3.2012 Konferenční.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přehled o uplatnění inovativního marketingu ve firmách působících na území hl. města Prahy Seminář Galerie inovací, FOR INDUSTRY 2012 14.3.2012 Konferenční."— Transkript prezentace:

1 Přehled o uplatnění inovativního marketingu ve firmách působících na území hl. města Prahy Seminář Galerie inovací, FOR INDUSTRY 2012 14.3.2012 Konferenční centrum, sál 2

2 …trocha teorie…

3 K metodickému postupu Věcně byla analýza inovačních aktivit firem provedena ve třech okruzích: • l. Okruh - Technické a netechnické inovace, inovační podniky podle jednotlivých druhů inovací • II. Okruh- Zavedení a uvedení inovovaných produktů u technicky inovujících podniků, inovační náklady podle typů, vnitropodnikový výzkum u technicky inovujících podniků • III. Okruh- Významnost informačních zdrojů pro inovace, cíle inovačních aktivit podle jejich významnosti a vliv faktorů omezujících inovační aktivity

4 Tab. č. 1 Inovační aktivity podniků v regionálním členění Tab. č. 1a) Inovační aktivity podnik ů - region Praha – dle velikosti podniku

5 Graf č. 1 Dynamika vývoje inovační aktivity podniků v regionu Praha v období let 2006-2010 v členění dle velikosti podniku

6 TAB. č. 2 Inovační podniky podle jednotlivých druhů inovací Tab. č. 2a) Inovační aktivity podnik ů - region Praha – dle velikosti podniku

7 Graf č.2 Dynamika vývoje inovační aktivity podniků v regionu Praha v období let 2006-2010 v členění dle velikosti podniku a dle jednotlivých druhů inovací

8 II. Okruh- Zavedení a uvedení inovovaných produktů u technicky inovujících podniků, inovační náklady podle typů Tab. č. 4 Zavedení inovovaných produktů technicky inovujícími podniky s produktovou inovací

9 Tab. č. 5 Uvedení inovovaných produktů u technicky inovujících podniků s produktovou inovací

10 Tab. č. 4 a) Zavedení inovovaných produktů technicky inovujícími podniky s produktovou inovací – region Praha-dle velikosti podniku Tab. č. 5a) Uvedení inovovaných produktů technicky inovujícími podniky s produktovou inovací – region Praha-dle velikosti podniku

11 Tab. č. 6. 1 Inovační výdaje (náklady) podle typu u technicky inovujících podniků v období 2006–2008 Tab. č. 6. 2 Inovační výdaje (náklady) podle typu u technicky inovujících podniků v období 2008–2010

12 Tab. č. 6. 1a Inovační výdaje (náklady) podle typu u technicky inovujících podniků regionu Praha- dle velikosti podniků v období 2006–2008 Tab. č. 6. 2a Inovační výdaje (náklady) podle typu u technicky inovujících podniků regionu Praha- dle velikosti podniků v období 2008–2010

13 III. Okruh- Významnost informačních zdrojů pro inovace, cíle inovačních aktivit podle jejich významnosti a vliv faktorů omezujících inovační aktivity Tab. č. 7.1 Významnost informačních zdrojů pro inovace u technicky inovujících podniků – vysoká –v období 2006–2008

14 Tab. č. 7.2 Významnost informačních zdrojů pro inovace u technicky inovujících podniků – vysoká –v období 2008–2010

15 ….a slovo závěrem… Z provedené analýzy vyplývá: A)V druhém sledovaném období 2008-2010 již nejvyšší podíl inovačních podniků vykazuje region Praha (54,6%).Podrobná analýza výsledků podle velikosti podniku v regionu Praha potvrzuje celorepublikovou skutečnost, že velké firmy více inovují (83% v období 2006-2008) a více než třičtvrtiny z nich realizují technické i netech- nické inovace (a tento trend se udržel i v období 2008-2010). V mezičasovém porovnání je patrná stagnace podílu inovací u skupiny velkých podniků, ale i výraz- nější pokles u středních a malých podniků- to svědčí již o určitém poklesu zájmu managementů o inovační procesy v jejich firmách. B)V regionu Praha je v období 2006-2008 podíl zastoupení inovací služeb velmi vysoký- 44,5%- tedy vysoko nad všemi regiony při relativně nízkém (nejnižším ze všech) podílu inovací výrobků. To svědčí o známém fenoménu Prahy- z hlediska odvětvové struktury zde převládají služby a činnosti s nimi spojené (cca ze 70%). V dalším časovém období ale nastává v regionu Praha pokles u zavádění inovovaných produktů (a to dost výrazný), hluboko pod průměr republiky – cca o 17%. Podíl zavádění inovovaných služeb v regionu Praha je sice i v tomto období nad průměrem republiky i jednotlivých regionů, nicméně v porovnání s předchozím obdobím se jedná o pokles.

16 Obecně lze ale konstatovat, že dynamika změny struktury typů uvedení inovovaných produktů u technicky inovujících podniků s produktovou inovací mezi časovými obdo- bími 2006-2008 a 2008-2010 je v průměru za takto inovující podniky v regionu Praha vcelku příznivá. Z analýzy struktury výdajů na podporu inovačních aktivit v technicky inovujících pod- nicích na území regionu Praha je zřejmé, že přes určitý útlum inovačního cílení v druhém časovém období mají velké podniky dobře založeno na rozvoj inovačních aktivit v následujícím období. Složitější je situace u malých a středních podniků, které začínají trochu polevovat a zaostávat v inovačním úsilí. C)Z regionálního porovnání je tedy zřejmé, že inovující podniky v regionu Praha se dobře orientují v informační nabídce. Při detailnějším zkoumání dostupnosti a využitelnosti informačních zdrojů jednotlivými velikostními skupinami podniků - velké podniky pochopitelně vykazují nejvyšší podíl významných informací zevnitř podniku a od klientů u velkých podniků.Naproti tomu u malých podniků informace ze vnitř a od klientů stejně důležité (podíl cca 40%), ale na významu nabývají informace od dodavatelů, konkuren-tů i konzultantů.

17 Region Praha již v časovém období 2006-2008 cílil na zlepšení kvality výrobků nebo služeb (52,9 %). Druhým nejvýznamnějším cílem zavádění technických inovací bylo rozšíření sortimentu výrobků nebo služeb (51,5 %) a v pořadí třetím cílem bylo nahrazení zastaralých produktů nebo procesů (37,3 %). Druhé časové období je charakteristické jednoznačnou preferencí cílení na rozšíření sortimentu (u velkých 60,9%, u malých 49,9%) a zvýšení tržního podílu, zejména u velkých, a nahrazování zastaralých produktů nebo procesů. U malých a středních byl zazna- menán výrazný pokles cílení na zlepšování kvality výrobků nebo služby. D) Z pohledu limitujících faktorů majících rozhodující význam pro inovační aktivitu inovujícího podniku, situace podniků v regionu Praha obecně (v porovnání s ně- kterými regiony) není vysloveně špatná, zejména velké podniky nepociťují výrazné omezení ve finančních podmínkách, ale problém spíše vidí v obtížích se prosadit na trhu a v příliš vysokých inovačních nákladech. Situace u malých podniků je odlišná, zhoršené ekonomické podmínky se mohou již stát limitující pro inovační aktivity těchto podniků. Tyto podniky vedle nedostatku finančních prostředků v podniku a obecně příliš vysokých inovačních nákladů i ne- dostatku financí z cizích zdrojů a při obtížích proniknutí inovovaného výrobku na více- méně již obsazený trh, mohou pozastavit své inovační cílení.

18 Zpracovala: Regionální rozvojová agentura Střední Čechy Presentaci přednesl: Ing. Jiří Hužera


Stáhnout ppt "Přehled o uplatnění inovativního marketingu ve firmách působících na území hl. města Prahy Seminář Galerie inovací, FOR INDUSTRY 2012 14.3.2012 Konferenční."

Podobné prezentace


Reklamy Google