Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Firemní sektor ČR: Jakou roli hraje v zánicích firem forma vlastnictví? Vysoká škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Firemní sektor ČR: Jakou roli hraje v zánicích firem forma vlastnictví? Vysoká škola."— Transkript prezentace:

1 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Firemní sektor ČR: Jakou roli hraje v zánicích firem forma vlastnictví? Vysoká škola ekonomická v Praze květen 2012 Mezinárodní konference „Transakční náklady českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování a zlepšení statistiky insolvenčních řízení“

2 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Firemní sektor ČR: zániky firem  Struktura ekonomiky – různé úhly pohledu  Váhy vlastnických sektorů v ekonomice ČR  Registr ekonomických subjektů (RES) a data o zánicích firem  Hlavní formy zániků a jejich vývoj  Dynamika zániků a vazba na výkon ekonomiky  Závěr Obsah

3 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Firemní sektor ČR: zániky firem  Analýza soustředěna na institucionální sektor nefinančních podniků, dále jen firemní sektor  Vlastnická struktura podle kapitálové kontroly  Formy zániků vybrány pouze s ohledem na právnické osoby  Počty a formy zániků sledovány v časové řadě také pouze za skupinu právnických osob  Vztah intenzity zániků a výkonnosti ekonomiky Východiska

4 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Firemní sektor ČR: zániky firem Struktura ekonomiky podle míry otevřenosti (export zboží a služeb jako % nominálního HDP )

5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Firemní sektor ČR: zániky firem Struktura ekonomiky podle výkonnosti odvětví (podíl na tvorbě hrubé přidané hodnoty v ekonomice v %)

6 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Firemní sektor ČR: zániky firem Struktura ekonomiky podle institucionálních sektorů (vývoj hrubé přidané hodnoty v mil. korun)

7 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Firemní sektor ČR: zániky firem Struktura podle vlastnické kontroly nefinančních podniků (vývoj hrubé přidané hodnoty v mil. korun)

8 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Firemní sektor ČR: zániky firem Tempo růstu hrubé přidané hodnoty nefinančních podniků v jednotlivých vlastnických formách (y/y v %)

9 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Firemní sektor ČR: zániky firem Počty ekonomických subjektů v ČR podle RES (v tis.) 2005 2011 Ekonomické subjekty celkem2388,5 2703,4 Fyzické osoby s IČO1877,3 2041,4 Nefinanční podniky 361,1 520,7 veřejné 2,4 1,9 soukromé domácí 227,8 328,2 pod zahraniční kontrolou 131,0 190,6 Vládní sektor 18,7 17,7 Finanční sektor 2,1 2,2

10 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Firemní sektor ČR: zániky firem Změny v počtech registrovaných ekonomických subjektů v ČR za období 2005-2011 a podíl na celku TempoPodíly 2005 2011 Subjekty celkem+13,2 %100 %100 % Fyzické osoby s IČO+ 8,7 %78,6 %75,5 % Nefinanční podniky+44,2 %15,1 %19,3 % veřejné- 20,1 % 0,1 % 0,1 % soukromé domácí+44,1 % 9,5 %12,1 % pod zahr. kontrolou+45,6 % 5,5 % 4,6 %

11 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Firemní sektor ČR: zániky firem  Počty právnických osob v ČR s převahou soukromého domácího kapitálu rostou  Počty právnických osob pod zahraniční kontrolou v roce 2011 poklesly  Počty právnických osob kontrolovaných kapitálem veřejného sektoru jsou trvale nízké (významné velké firmy) Právnické osoby – vývoj registrovaných počtů

12 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Firemní sektor ČR: zániky firem  Hlavní formy zániku dány Číselníkem 572 RES:  00 Nezjištěno  01 Zrušení právnické osoby likvidací  02 Zrušení právnické osoby bez likvidace s jedním nástupcem  03 Zrušení právnické osoby bez likvidace s více nástupci  04 Zrušení právnické osoby bez likvidace bez nástupců  Další formy zániku z Číselníku se týkají fyzických osob (úmrtí, odejmutí oprávnění k činnosti, odstěhování, aj.) Způsoby zániku právnických osob

13 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Firemní sektor ČR: zániky firem Počty zaniklých právnických osob podle typu vlastnictví (1995-2011, stavy daného roku k 31.12.)

14 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Firemní sektor ČR: zániky firem Podíl zániků právnických osob podle formy vlastnictví ( v % z úhrnu zániků právnických osob–nefinančních podniků)

15 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Firemní sektor ČR: zániky firem  Likvidace se stala postupem času převažujícím způsobem zániku právnických osob – rok 2011: domácízahraničníveřejné 2575 1073 29  Zánik bez likvidace s jedním nebo více nástupci jen v řádu stovek – rok 2011: domácízahraničníveřejné 357 225 6  z toho s více nástupci pouze 5 7 0 Zánik právnických osob likvidací a bez likvidace

16 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Firemní sektor ČR: zániky firem Zánik právnických osob likvidací (podíl likvidací na počtu zaniklých právnických osob v dané formě vlastnictví, v %)

17 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Firemní sektor ČR: zániky firem Zánik právnických osob bez likvidace s jedním nebo více nástupci (podíl na celkových zánicích právnických osob)

18 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Firemní sektor ČR: zániky firem Zániky v segmentu firem s převahou veřejného vlastnictví (počty podle způsobu zániku)

19 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Firemní sektor ČR: zániky firem Zániky v segmentu soukromých domácích firem (počty podle způsobu zániku)

20 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Firemní sektor ČR: zániky firem Zániky v segmentu firem pod zahraniční kontrolou (počty podle způsobu zániku)

21 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Firemní sektor ČR: zániky firem  Zániky firem korelují s vývojem nominálního HDP v letech 1995-2011 relativně významně  Korelační koeficient:  soukr. domácí - 0,61  zahraniční - 0,65  veřejné + 0,74 Korelace zániků firem-právnických osob a vývoje ekonomiky ČR

22 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Firemní sektor ČR: zániky firem  Organizační struktura firemního sektoru ČR (nefinanční podniky) prošla ve sledovaném období 1995-2011 výraznými změnami ve vlastnictví firem – příčiny:  Privatizace do domácích rukou vč. MBO  Příliv přímých zahraničních investic ústící ve vznik a posilování segmentu firem pod zahraniční kontrolou  Početně nejsilnější skupina právnických osob pod kontrolou domácího soukromého kapitálu vykazovala logicky i nejvyšší počty zániků Závěr

23 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Firemní sektor ČR: zániky firem Avšak meziročně rychleji (v průměru každoročně o 17 %) zanikaly firmy pod zahraniční kontrolou oproti soukromým domácím firmám (+12 %) – možné příčiny:  Firmy-právnické osoby pod zahraniční kontrolou bývají vnímány jako subjekty řízené sofistikovaně, tj. s menší pravděpodobností defaultu  Avšak jistá pružnost, která je u nich také obvyklá, může měnit strategie, opouštění pozic na trhu a tedy ústit v zánik  Průnik těchto faktorů zřejmě ovlivnil rozdílnou dynamiku zániků domácích firem a zahraničních firem v ČR Závěr

24 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Firemní sektor ČR: zániky firem  Zánik likvidací se stal převažující způsobem zániku firem – v roce 2011 tak zanikly dvě třetiny právnických osob z celkového počtu zániků u každé ze tří vlastnických forem  Zánik bez likvidace s více nástupci v roce 2011 jen v řádu jednotek (u domácích firem v letech 2003-2010 v průměru ročně 17)  Vazba mezi intenzitou zániků a vývojem HDP byla v ČR v období 1995-2011 relativně významná Závěr

25 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Děkuji za pozornost drahomira.dubska@czso.cz


Stáhnout ppt "ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Firemní sektor ČR: Jakou roli hraje v zánicích firem forma vlastnictví? Vysoká škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google